اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن پیشوایی علوی

زبان و ادبیات عربی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

mpishvaiialaviyahoo.com


 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (۱۳۷۷ - ۱۳۸۱)
  عنوان رساله: الاتجاه القرآنی فی الشعر الکلاسیکی الحدیث
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تهران ، ایران (۱۳۷۰ - ۱۳۷۲)
  عنوان پایان‌نامه: احمد شوقی: دراسة فی أفکاره و آثاره
 • کارشناسی زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تهران ، ایران ( (۱۳۶۶ - ۱۳۷۰

مقالات

۱. محسن پیشوایی علوی، علی سلحشور (۱۳۹۹) روش شناسی تفسیر نوین روش شناسی تفسیر قرآن: ۲; ۱۶-۲۸

۲. محسن پیشوایی علوی، پروین یوسفی (۱۳۹۹) تصریح و تعادل در ترجمه ی کلیله و دمنه : باب شیر و گاو پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران: ۸; ۱-۲۲

۳. محسن پیشوایی علوی، پروین یوسفی، گلبهار نادری (۱۳۹۸) بررسی تطبیقی مؤلفه های رمانتیک در اشعار خلیل مطران و بیسارانی پژوهشنامه ادبیات کردی: ۲; ۷۷-۱۰۶

۴. محسن پیشوایی علوی، گلبهار نادری، پروین یوسفی (۱۳۹۸) تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر پژوهشنامه ادب اسلامی: ۲; ۱-۲۶

۵. شهلا شکیبایی فر، محسن پیشوایی علوی، علی نجفی (۱۳۹۷) ضربان های گفت وگویی در نمایشنامه" مخبأ رقم۱۳ "محمود تیمور (با رویکرد نظریه ی زبان بنیاد پل کاستانیو) زبان پژوهی: ۲۸;

 1. محسن پیشوایی علوی، ناصر محمدی (۱۳۹۹) بررسی دور هرمنوتیکی در قرآن کریم همایش بین المللی قرآن کریم و زبان عربی، ایران¡ سنندج
 2. مرثد نادری، محسن پیشوایی علوی (۱۳۹۹) روابط بینامتنی قرآن کریم در شعر ایمن العتوم همایش بین المللی قرآن کریم و زبان عربی، ایران¡ سنندج
 3. محسن پیشوایی علوی، گلبهار نادری، پروین یوسفی (۱۳۹۸) نقد تکوینی اندیشه های بختیار علی و نجیب محفوظ با تکیه بر نظریه ی لوسین گلدمن دومین همایش مشترک بین المللی مطالعات زبان و ادبیات کردی و فارسی (زبانشناسی و بوطیقا)، ایران¡ سنندج
 4. محسن پیشوایی علوی (۱۳۹۷) نسبت دعا و قضا و قدر در جهان بینی توحیدی بیست و دومین همایش حکیم ملاصدرا، ایران¡ تهران
 5. محسن پیشوایی علوی، جمیل جعفری، عبدالله رسول نژاد (۱۳۸۵) ارزیابی درونی گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه کردستان

 

تالیفات:

محسن پیشوایی علوی (۱۳۸۹) تفسیر القرآن الکریم شابک:۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۱-۳۲-۴