نویسنده = علیرضا آذرپیک
اکوفمینیسم و فرافمینیسم در ادبیات طبیعت‌گرا

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 115-150

علیرضا آذرپیک؛ فاطمه صفری


نظریة عمیق گرایی معنایی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-78

JR_JKHK-1-1-003

علیرضا آذرپیک