زبان به مثابه‌ی فراسوژه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-28

پروین احمدی


پیری و جوانی در شاهنامة فردوسی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

شکوفه آجودانی


بررسی تطبیقی داستان شاه سیاه‌‌پوش از هفت‌‌پیکر نظامی و داستان آدم (ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-50

سیدمرتضی میرهاشمی؛ اکبر گراوند؛ یوسف علی بیرانوند


چارانک‌سرایی- انواع بدعت‌ها و بدایع در ژانر رباعی

دوره 2، شماره 2، مهر 1402، صفحه 43-64

آرش آذرپیک؛ نیلوفر مسیح


نظریة عمیق گرایی معنایی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-78

علیرضا آذرپیک


بررسی تطبیقی «شعر زبان» و «شعر دال»

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-124

منیژه سفیدبری


اکوفمینیسم و فرافمینیسم در ادبیات طبیعت‌گرا

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 115-150

علیرضا آذرپیک؛ فاطمه صفری