دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی الگوی کنشگری گرماس در «حماسه آرش» سروده سیاوش کسرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

مرتضی عباسپور


بازتاب پدیده اعتیاد در شعر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

کاظم هاشمی


عبدالقهارعاصی؛ شاعر درد‌ها و فریاد‌های محزون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

بریالی احمدی