دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی ارتباط های چهارگانه (خدا،خود،خلق،خلقت)در شعر قیصر امین پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

فاطمه کریمی دمنه؛ سید حامد موسوی جروکانی؛ محمد ابراهیم ایرج پور


فرهنگ مردمی در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

شادمحمد سهاک


نقدی بر بخش تاریخ ادبیات کتب علوم و فنون ادبی و ارائه طرحی نو برای تدوین مجدد آن -براساس دو رویکرد ژانر و جریان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

امیرحسین جلیلیان؛ حسن شامرادی؛ نصرالدین عبدالله زاده


نقد و بررسی فرزند زمان خود بودن در سه قله شعر معاصر (شاملو، اخوان و سهراب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403

امید انصاری کیا


رد پای موسیقی غزلیات بیدل دهلوی در غزلیات سلیمان بابانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

نصرالدین عبداله زاده؛ محمد امیر عبیدی نیا؛ امید قهرمانی


کارکرد بلاغی طبیعت در شخصیت‌پردازی‌های نیما، شاملو و سهراب سپهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

امید انصاری کیا


سخاوت در قرآن کریم، حدیث و بازتاب آن در شعر صائب تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

محمد یاسین احمدی


بررسی هفت مفهوم روان‌شناسی در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1403

علی حسن نژاد؛ فائزه سعادتی مسرور


امید و نا امیدی در اشعار فاضل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

وحید رونق؛ محمود فروتن مهرادرانی


تحلیل تیپ و دگردیسی‌ شخصیت قهرمان و اشخاص رمان هستی بر پایۀ نظریۀ انیاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

علی اکبر سام خانیانی؛ معصومه شهابیان؛ ابراهیم محمدی


معرفی کتاب انهارالاسرار اثر علیم الله بلخی چشتی و ضرورت تصحیح آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

علی حسن نژاد؛ اسماعیل تاج بخش


تأملی بر ناتورالیست و سمبولیسم، محملی برای بیان رئالیسم در ادبیات‌معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

امید انصاری کیا