اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زینب نوروزعلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول
پژوهشگر حوزه علوم انسانی
مولف
شاعر
ویراستار
مدیر موسسه

civilica.com/p/279608
zeynab.noroozali68gmail.com
09352731382


دانش آموخته حقوق و زبان و ادبیات فارسی

عضو فعال خانه بسیج نخبگان ایران

عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

عضو پیوسته انجمن شعر و موسیقی

عضو پیوسته انجمن اهل قلم

تالیف‌ها:

 1. شخصیت قهرمانان روضه‌خلد. چاپ اول (1397)
 2. بررسی شخصیت‌ قهرمانان در روضه‌‌خلد. چاپ دوم (1399)
 3. کهن‌الگوها در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه (1400)
 4. فرامرد معشوق باستانی زن‌های مشرقی (1400)
 5. فرازن معشوق باستانی مردان مشرقی (در اختیار ناشر)
 6. آنتولوژی زبانه‌نویسان ایران (1400)
 7. حضور در آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک، (1400)
 8. بوطیقای عصر فَرائیسم (در اختیار ناشر)
 9. جنبش جهانی فراگرایان (در اختیار ناشر)
 10. مجموعه اشعار ژانر زبانه
 11. مجموعه اشعار ژانر عریانک (در اختیار ناشر)
 12. آنتولوژی ژانر شعر سبز و شعر طبیعت (در اختیار ناشر)
 13. مجموعه ژانر فرامتن (در اختیار ناشر)
 14. حضور در آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک
 15. حضور در آنتولوژی زبانه‌نویسان، جنبش کوتاه‌نویسان شعر 1400
 16. حضور در آنتولوژی شعر سبز (طبیعت)
 17. مجموعه مقالات دو سالانه دکتر زینب نوروزعلی (در اختیار ناشر)

مقاله‌ها:

 1. تطبیق کهن‌الگوهای صورمثالی در ساقی‌نامه و سعادت‌نامه 
 2. انگاره‌های نمادین اعداد بر اساس نظریة کهن‌الگویی کارل گوستاو یونگ 
 3. معناشناسی اعداد نمادین
 4. بازنمود برخی انگاره‌های اشخاص کهن‌الگویی 
 5. کهن‌الگوی اشخاص در ساقی‌نامه ظهوری و سعادتنامه استرابادی بر اساس نظریه کارل گوستاو یونگ
 6. مفهوم عقل در اندیشة سنایی با تأکید بر «حدیقه الحقیقه» بر مبنای نظریة هرمنوتیک شلایر ماخر. 
 7. بررسی تیپ قهرمانان در حکایات روضه‌‌خلد مجدالدین خوافی 
 8. حضور عناصر چهارگانه (آب، باد، آتش، خاک) و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی 
 9. صور نوعی عدالت در اشعار سنایی 
 10. نمادشناسی حیوانات در دو منظومة عرفانی 
 11. کهن‌الگوی موقعیت 
 12. شخصیت قهرمانان در حکایات روضه‌‌‌خلد مجدالدین خوافی 
 13. جهانی‌های زبان در مکتب زبان‌شناسی فراساختارگرا 
 14. نخستین سیستم فراگرایی در ادبیات جهان مبتنی بر اسطوره‌ افزایی در کتاب جنس سوم
 15. کهن‌الگوی اشخاص در سعادت‌نامة استرآبادی 
 16. اشخاص کهن‌الگویی در ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی
 17. انواع هنجارگریزی در واژانه مبتنی بر آثار نیلوفر مسیح 
 18. کهن‌الگوی طبیعت در دو منظومة عرفانی 
 19. فلسفه شعر انیمیشن در مکتب اصالت کلمه 
 20. نقد عمیق گرا بر فراشعر عریانیسم مبتنی بر آثار نیلوفر مسیح

ویراستاری:

 1. سر ویراستار کتاب خیزش کوتاه‌نویسان ایران
 2. سر ویراستار کتاب بوطیقای عصر فرائیسم
 3. سر ویراستار کتاب آنتولوژی زبانه‌نویسان ایران
 4. سر ویراستار (مجموعه‌ اشعار زبانه) بانو آسو اوستا
 5. سر ویراستار (مجموعه‌ اشعار عریانک) بانو آسو اوستا
 6. ویراستار (مجموعه‌ شعر) بارون کنار تو بی چتر بهتره بانو شبنم باقری
 7. ویراستار کتاب تخصصی بررسی مولفه‌های موثر در افزایش سطح فروش (فروشگاه‌های پوشاک مولتی برند) اثر رئیس موسسه‌ هنری سیزده.
 8. ویراستار بیش از پنجاه رسالة دکتری، علوم حوزوی و مقالات علمی و پژوهشی

و...                                                                            

سردبیر

دکتر شهین اوجاق علیزاده

زبان و ادبیات فارسی دکتر زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد واحد رودهن

salizade209gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

فرهنگ عربی استاد دانشگاه خوارزمی

a_ranjbaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور عارف نوشاهی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گوردن راولپندی پاکستان
فهرست نویس و نسخه شناس مطرح جهان اسلام
مشاور امور فرهنگی شبه قاره
مولف بیش از 80 کتاب و 300 مقاله

test6.com


فهرست برخی آثار چاپ شدۀ فارسی و اردو

الف. در زمین‍ۀ ادبیات فارسی، تاریخ، نسخه‌شناسی، رجال، عرفان (به ترتیب سال انتشار)

 1. منتخب اعجاز التواریخ (قطعات تاریخ)،تصنیف سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به تدوین و کوشش عارف نوشاهی، مکتب‍ۀ نوشاهیه، ساهن پال، 1976 م (فارسی)
 2. 2. جامی، خاتم الشعراء نورالدین عبدالرحمن جامی، احوال و آثار پر جامع تحقیقات، تصنیف علی اصغر حکمت، ترجمه، تحشیه و تکمل‍ۀ عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد و رضا پبلی کیشنز، لاهور، 1983م، 510ص (اردو)
 3. به یاد شرافت نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد و ادارۀ معارف نوشاهیه ساهن پال شریف، 1362ش، 39 ص (فارسی)
 4. فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزۀ ملی پاکستان کراچی،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1983م، 1077 ص (فارسی)
 5. فهرست نسخه‌های خطی فارسی انجمن ترقی اردو، کراچی،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد و ادارۀ معارف نوشاهیه، ساهن پال، ضلع گجرات، 1984م، 280 ص (فارسی)
 6. جهادنامه، مؤلف مجهول، قرن هفتم هجری و ظلم‌نامۀ اکبر (ترجمۀ جهاد الاکبر منسوب به غزالی)،به اهتمام سید عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد، 1984م، 50 ص (فارسی)
 7. چهار بهار با ترجمۀ اردو موسوم به خزائن الاسرار، ملفوظات حضرت نوشه گنج بخش، گردآورنده محمدهاشم تهرپالوی، ترجم‍ۀ اردو سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به اهتمام عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان، اسلام‌آباد و ادارۀ معارف نوشاهیه، ساهن پال، 1984م، 20٦ ص، (فارسی و اردو)
 8. فهرست چاپهای آثار سعدی درشبه قاره و چاپهای شروح و ترجمه‌ها و فرهنگنامه‌ها و تضمین‌های آثار وی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد، 1984م، 144 ص (فارسی)
 9. بهیاد شرافت نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد و ادارۀ معارف نوشاهیه، ساهن پال ضلع گجرات، 1984م، 39 ص (فارسی)
 10. فارسی اصطلاحات‌سازی: کتابیات، با همکاری دکتر مهر نور محمد خان، مقتدره قومی زبان، اسلام‌آباد، 1985م، 227 ص (اردو)
 11. مناهج‌الطالبین و مسالک‌الصادقین، تألیف نجم‌الدین محمود بن سعدالله اصفهانی، به اهتمام نجیب مایل‌هروی، با همکاری عارف نوشاهی، انتشارات مولی، تهران، 1985م، 447ص (فارسی)
 12. فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانۀ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد، جلد یکم، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1986م، 1012 ص (فارسی)
 13. مجموعۀ اشعار پراکندۀ محمد ماه صداقت کنجاهی (م1148 ﻫ)، فراهم آوردۀ عارف نوشاهی، ادارۀ معارف نوشاهیه، ساهن پال، 1988م، 143 ص (فارسی)
 14. فهرست مخطوطات اردو کتابخانۀ گنج بخش، اسلام‌آباد، مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1988م، 164 ص (اردو)
 15. بهارت میں مخطوطات کی فهرستیں (کتابشناسی فهارس نسخ خطی در هند)، مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1988م، 160 ص (اردو)
 16. پاکستان میں مخطوطات کی فهرستی ں (کتابیات)، (کتابشناسی فهارس نسخ خطی در پاکستان) جلد اول، مقتدره قومی زبان، اسلام‌آباد، 1988م، 149 ص (اردو)
 17. حافظ، محرم راز، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، اسلام‌آباد، 1988م، 40 ص. کتابشناسی ترجمه‌های دیوان حافظ شیرازی. (اردو)
 18. فهرست مخطوطات کتب‌خانۀ نوشاهیه، ادارۀ معارف نوشاهیه، اسلام‌آباد، 1989م، 172ص (اردو)
 19. ثلاث‍ۀ غساله، کتابشناسی آثار فارسی و عربی تألیف شده در بنگال، تألیف حکیم حبیب‌الرحمن، ترجمه و تعلیقات عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1989م، 250ص (فارسی)
 20. فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانۀ گنج بخش،جلد دوم، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1989م، ص 1013- 1418 (فارسی)
 21. ایران اور افغانستان میں مخطوطات کی فهرستیں، (کتابشناسی فهارس نسخ خطی در ایران و افغانستان)، مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1993م، 216 ص (اردو)
 22. فهرست مخطوطات کتب خانه قریشی، فارسی، عربی، اردو، پنجابی مخطوطات کی فهرست (فهرست نسخه‌های خطی فارسی، عربی، اردو و پنجابی کتابخانۀ قریشی، لاهور)،مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1993م، 62 ص (اردو)
 23. ثلاث‍ۀ غساله (کتابشناسی تألیفات اردو، فارسی و عربی منطقۀ بنگال)،تألیف حکیم حبیب الرحمان، تعلیقات و تدوین عارف نوشاهی، مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1995م، 263ص (اردو)
 24. فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان، تألیف احمد منزوی، اضافات، تجدید نظر و به اهتمام عارف نوشاهی، مجلد 14، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1997م، 594ص (فارسی)
 25. ارمغان علمی به پاس خدمات علمی و ادبی داکتر وحید قریشی، تدوین: رفیع الدینهاشمی، عارف نوشاهی، تحسین فراقی، مجلس ادبیات مشرق و القمر انتر پرائز رز، لاهور، 1998م، 584 ص (اردو)
 26. سفر‌نامۀ اوچ، تألیف سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به اهتمام عارف نوشاهی، اردو اکیدمی، بهاول‌پور، 1999م (اردو)
 27. کمال عترت (فرهنگ اردو - فارسی)،تألیف میر محمدی عترت اکبرآبادی، با مقدم‍ۀ اردو و تصحیح عارف نوشاهی، مقتدره قومی زبان، اسلام‌آباد، 1999 م، 240ص
 28. احوال و مقامات نوشه‌گنج بخش،تألیف میرزا احمد بیگ لاهوری، به تصحیح و با مقدمه اردو، طبع اول: ادارۀ معارف نوشاهیه، اسلام‌آباد، 1999م، 164 ص ؛ طبع دوم با پاره‌ای اصلاحات: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 2001 م، 164 ص (فارسی)
 29. حضرت نوشه‌گنج بخش: تاریخ وفات اور وطن کی تحقیق(تحقیقی در تاریخ وفات و وطن حضرت نوشه گنج بخش)، ناشر سید امتیاز الحق نوشاهی، لاهور، ژوئن 2000م، 79ص (اردو)
 30. احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرا ر (806تا 895ق)، مشتمل بر ملفوظات احرار به تحریر میرعبدالاول نیشاپوری، ملفوظات احرار (مجموعۀ دیگر)، ناشناخته، رقعات احرار، خوارق عادات احرار، تألیف مولانا شیخ، به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 2002م، 846 ص (فارسی)
 31. مقالات عارف، در زمینۀ ادبیات فارسی و نسخه‌شناسی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 2003م، 489ص (فارسی)
 32. معدن الدرر فی سیرۀ الشیخ حاجی عمر (نسخۀ خطی قرن نهم)،تألیف شمس‌الدین محمد بن سلیمان مرشدی، با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر عارف نوشاهی و دکتر معین نظامی، نشر کازرونیه، تهران، 2004م، (فارسی)
 33. «احیا و تصحیح متون فارسی در شبه قارۀپاکستان و هند» (مصاحبه با دکتر عارف نوشاهی) و «تاریخچۀ مطالعات ایرانی و مباحث متن پژوهی در پاکستان» به عنوان ضمیم‍ۀ 2 آینۀ میراث، تهران، 2004م، صص 7- 50 (فارسی)
 34. کتاب‌شناسی توصیفی فهرست نسخه‌های خطی پاکستان (و بنگلادش)،تألیف عارف نوشاهی، کتابخان‍ۀ بزرگ حضرت آیۀ‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، قم، 2005 م، 127ص (فارسی)
 35. نقدِ عُمر (مجموعۀ مقالات تحقیقی اردو در زمینۀ ادبیات فارسی)،اورینتل پبلی کیشنز، لاهور، 2005م، 422ص (اردو)
 36. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ گنج‌بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، جلد پنجم، تألیف احمد منزوی، گردآوری، تجدید نظر و بازنویسی عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 2005م، ص 2517- 2854 (فارسی)
 37. حزین‌نامه (شامل آثار نویافتۀ شیخ محمد‌علی حزین و دربارۀ او)،گردآوری و پیشگفتار عارف نوشاهی، ضمیم‍ۀ 3 آینۀ میراث، تهران، 2005م، 120ص (فارسی)
 38. مجالس جهانگیری: مجلس‌های شبانۀ دربار نورالدین جهانگیر از رجب1017 تا رمضان 1020ق، تألیف عبدالستار بن قاسم لاهوری، به تصحیح عارف نوشاهی و معین نظامی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1385/2006م، هشتاد وپنج +5+410ص (فارسی)
 39. 39.ارشاد،تألیف ابو‌محمد عبدالله بن محمد بن ابی بکر قلانسی، به تصحیح عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1385ش/ 2006م، هشتاد و نه؛ [8]؛ 388 ص (فارسی)
 40. 40. تذکرۀ شعرای نوشاهیه، تألیف سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به ترتیب و تکمیل و مقدمه عارف نوشاهی، اورینتل پبلی کیشنز، لاهور، 2007م، 1080، 56ص (اردو)
 41. 41. مقالات عارف، دفتر دوم، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 1386ش/ 2007م، 775ص، (فارسی)
 42. 42. مثنوی گلزار محبت، سرودۀ محمد اکرم غنیمت کنجاهی، المیر ترست لائبریری، گجرات، 2008م، 128ص، (فارسی)
 43. 43. تذکرۀ شرافت نوشاهی، تألیف محمد اقبال مجدّدی و عارف نوشاهی، پورب اکیدمی، اسلام‌آباد، بتعاون ادارۀ معارف نوشاهیه، اسلام‌آباد، 2008م، 240 ص، تصاویر، (اردو)
 44. ارمغان هندوستان، سفرنام‍ۀ هند 1988، پورب اکیدمی، اسلام‌آباد، اسلام‌آباد، 2008م، 214 ص، سفرنامه هندوستان در سال 1988 و نامه‌های ضیاء‌الدین دیسایی و دکتر نذیر احمد خطاب به عارف نوشاهی - (اردو)
 45. رسائل غنیمت: رقعات غنیمت و مناظرۀ گل و نرگس، المیر ترست لائبریری، گجرات، 2009م، 128ص (فارسی)
 46. کنز الاکتساب، در فن مهرکنی و هنرهای وابسته، سرودۀ رحمتی بن عطاء‌الله (به سال 1057ق)، به کوشش دکتر عارف نوشاهی، با همکاری اقصی ازور، ضمیم‍ۀنامۀ بهارستان، متون قدیمی، 1387ش/2008م، 72ص (فارسی)
 47. خواجه احرار: (در شرح حال و بررسی آثار خواجه عبیدالله احرار)،تحقیق، تصنیف و ترجمه: عارف نوشاهی، ترجمه با همکاری: شعیب احمد، پورب اکیدمی، اسلام‌آباد، 2009م، 336ص (اردو)
 48. فهرست مخطوطات آزاد: ذخیرۀ محمدحسین آزاد، پنجاب یونیورستی لائبریری، لاهور(فهرست مشروح نسخه‌های خطی فارسی، عربی و اردو)، عارف نوشاهی و محمد اکرام چغتائی، شعب‍ۀ اردو، پنجاب یونیورستی اورینتل کالج، لاهور، 2010م، 252ص (اردو)
 49. تذکرۀ نوشاهیه (در شرح حال حضرت سید حاجی محمد نوشه گنج بخش قادری (د.1064ق)، و مشایخ و اولاد و خلفای او) تألیف محمد حیات نوشاهی، با ترجم‍ۀ اردو و شرح حال مولف از سید شریف احمد شرافت نوشاهی، تصحیح و تدوین، مقدمه و تعلیقات: عارف نوشاهی، ادارۀ معارف نوشاهیه، اسلام‌آباد، 2010م، 772ص (فارسی و اردو)
 50. در کوی خلیل (خاطره‌ها دربارۀ استاد خلیل‌الله خلیلی و برخی یادداشتهای او)،کتابخان‍ۀ استاد خلیلی، دوشنبه20١0م، 208ص (فارسی)
 51. یار آشنا،نگارش استاد خلیل‌الله خلیلی، باحواشی و مقدمه عارف نوشاهی، کتابخانه استاد خلیلی، دوشنبه، 20١0م، 164ص (فارسی)
 52. گوهر آشنا، الفتح پبلی کیشنز، راول‌پندی، 20١١م، ١92، ص، در شرح احوال احمدیار خان یکتا خوشابی (درگذشته 1147ق) و برگزیده کلام او (اردو و فارسی)
 53. ثواقب المناقب اولیاء‌الله، تألیف عبدالوهاب بن جلال‌الدین محمد همدانی (د.954ق)، تصحیح و مقدم‍ۀ عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390ش/ 2011م، چهل و پنچ، 398، 6ص (فارسی)
 54. سیه بر سفید(مجموع‍ۀ گفتارها و یادداشت‌ها در زمین‍ۀ کتابشناسی و نسخه‌شناسی)، تألیف عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390ش/ 2011م (فارسی)
 55. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور، تألیف عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390، 2 جلد (فارسی)
 56. فهرست نسخه‌های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان اسلام‌آباد گنجینۀ مفتی فضل عظیم، تألیف عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390 (فارسی)
 57. کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1391، 4 جلد (فارسی)

ب) تصحیح و تدوین رساله‌های کوتاه فارسی (به ترتیب الفبایی نام رساله‌ها)

 1. رساله در احوال طایفۀ کافر سیاه‌پوش، ترجم‍ۀ سید حسین شیرازی،معارف، تهران، دورۀ دهم، شماره 2، 3، مرداد - اسفند 1372 ش/ مارس 1994م، ص 56 -72
 2. رساله در احوال کافران کاموزی، نوشت‍ۀ حاجی امدادالله پیشاوری؟،معارف، دورۀ دهم، شماره 3، آذر - اسفند 1374 ش/ مارس1996 م، ص 45 -66
 3. رساله در شرح احوال وآثار شیخ ابوعلی سینا(نگاشت‍ۀ 1041ق)، تألیف حکیم نظام‌الدین احمد گیلانی، به کوشش عارف نوشاهی و معین نظامی، اورینتل کالج میگزین، لاهور، ج80، ش1- 2، شمارۀ مسلسل 295- 296، 1425ق/ 2005م، ص43- 58 [پس از چاپ متن، نسخه‌هایی در کتابخان‍ۀ رضا، رام پور به دست آمد که در آن، نام مؤلف، پیر محمد بن شیخ جلال قنوجی (م1080 یا1085ق) است و این نام مکرر چاپ شده است]: «رساله ای در احوال و آثار شیخ بوعلی سینا»، آینۀ میراث، دورۀ جدید سال چهارم، شمارۀ اول، شمارۀ مسلسل 32، بهار 1385ش، ص277- 291
 4. پری‌خانه، نوشت‍ۀ انندرام مخلص، به کوشش عارف نوشاهی و معین نظامی،نام‍ۀ بهارستان، تهران، دفتر 11، 85- 1384ش، ص284- 265
 5. دو رساله در اسناد مصافحه (حافظ سلطان علی اوبهی و محمد الباقی بلخی پلاس پوش)،دانش، اسلام‌آباد، 89، تابستان 1386ش، 2007م، ص9- 36
 6. احوال و انساب قریش ملتان و نواحی آن: تألیف شیر محمد بن محمد عابد قریشی‌هاشمی،معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010م، ص193- 220
 7. التجریب الوافی فی الحبر الصافی، تألیف علی بن حسام‌الدین متقی برهان پوری، مقدمه و تصحیح عارف نوشاهی،نام‍ۀ بهارستان، تهران، سال 5، شمارۀ 1و2، دفتر 9- 10، بهار و زمستان 1383ش/ 2005- 2004م، ص21- 26
 8. ذیل کتاب «تحفۀ‌المرشدین من حکایات الصالحین» در ذکر شیخ ابی اسحاق ابراهیم بن شهریار کازرونی، تألیف جلال‌[الدین] محمد بن عبادی کازرونی، به تصحیح و مقدمه عارف نوشاهی و معین نظامی،معارف، تهران، دورۀ بیستم، شماره 1، فروردین - تیر 1382ش/ ژوییه 2003، شمارۀ پیاپی 58، ص97- 139
 9. تحقیق سمت قبله در بلاد ماوراء‌النهر، تألیف یوسف قرباغی،تحقیقات اسلامی، تهران، سال هفتم، شمارۀ 1، 1371 ش/1992، ص 47 -82
 10. تذکرۀ تحفۀ‌الفصحا تألیف چندربهان برهمن، مجالس،معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010، ص87- 124
 11. تذکرۀ شیخ قاسم سلیمانی پشاوری، تألیف غلام قدوس،دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ 46، پابیز 1375ش/ 1996 م، ص 13 - 46
 12. چهار فصل کابل، تألیف بقا کنجاهی، با مقدمه و تعلیقات اردو،دانش، اسلام‌آباد، 1365 ش/ 1986 م، شمارۀ 5 -7، 28 ص
 13. حلی‍ۀ رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم، تألیف محمدهاشم کشمی،نامۀ شهیدی (جشن‌نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی) به اهتمام علی‌اصغر محمد‌خانی، تهران، 1374 ش/1995 م، ص 582 -602
 14. حورائیه (در شرح رباعی شیخ ابوسعید ابوالخیر)، تألیف خواجه عبیدالله احرار،دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ 60- 61، بهار و تابستان 1379 ش/2000م (منتشرشده در 1381 ش/ 2002 م)، ص 179 -186
 15. قسمتی از تذکرۀ خیرالبیان در شرح احوال و آثار علما و شعرای عصر صفوی، اثر ملک‌شاه‌حسین سیستانی،معارف، تهران، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 2، مرداد، آبان 1376 ش، ص32- 69
 16. رقعات حزین، نوشته شیخ محمد‌علی حزین لاهیجی،سفینه، لاهور، جلد 2، شماره1، سال 1383ش، ص7- 57
 17. زمزمۀ وحدت: رساله‌ای در توافق موسیقی و هندی، نوشت‍ۀ میرزا بیگ بن سید علی حسینی اصفهانی،معارف، تهران، دورۀ هفدهم، شمارۀ 1، فروردین، تیر 1379 ش/ ژویی‍ۀ 2000، ص 102 -124
 18. سخنانمولانا شمس‌الدین محمد روجی، عارفی از خراسان در قرن نهم هجری، معارف، تهران، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 3، آذر، اسفند 1376 ش/ مارس 1998، ص 136 -144
 19. شجرۀ طیبه [سه داستان سمبولیک]، تألیف محمد‌ماه صداقت کنجاهی، با همکاری میان شیر محمد «اسد»؛ به کوشش عارف نوشاهی و معین نظامی،دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ 80، بهار 1384ش/ 2005م؛ ص9- 32
 20. رساله شجرۀنسب مفتیان بهیره، تألیف محمد صالح مفتی بهیری عثمانی، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010م، ص181- 192
 21. بزم آرزو (گزیدۀتذکرۀ مجمع‌النفایس، در شرح حال و منتخب اشعار و پاره‌ای نقد بر اشعار شاعرانی که با مؤلف معاشر بوده‌اند)، تألیف سراج‌الدین علی‌خان آرزو، تلخیص و مقابله و مقدم‍ۀ عارف نوشاهی، مجلّه کاوش، شعب‍ۀ زبان و ادبیات فارسی، جی سی یونی‌ورستی، لاهور، شماره12- 13، سال 2004- 2003م، 131ص
 22. مرآت‌الادوار و مرقات‌الاخبار (فصلی در شرح‌حال بزرگان خراسان و ماوراء‌النهر و فارس در قرن‌های نهم و دهم هجری)، تألیف مصلح‌الدین محمد لاری،معارف، تهران، دورۀ سیزدهم، شمارۀ 3، آذر، اسفند1375 ش، ص 91 -113
 23. مقابر هند، تألیف اسماعیل بن صحاف‌باشی،معارف، تهران، دورۀ سیزدهم، شمارۀ 1، فروردین- تیر 1375ش/1996 م، ص 68- 84
 24. ملفوظات زین‌الدین قواس بهدادنی خوافی، به تدوین امیر سید محمد،برگ بی برگی، یادنام‍ۀ استاد رضا مایل، به کوشش نجیب مایل هروی، [تهران]، 1378 ش/1999 م، ص 435 -517
 25. تذکرۀ برخی از مؤلفان و شاعران خراسان و ماوراء‌النهر در قرن دهم و یازدهم هجری: اقتباساتی از نسمات‌القدس من حدایق‌الانس،ارج‌نام‍ۀ ایرج، به خواستاری و اشراف محمدتقی دانش‌پژوه و عباس زریاب‌خویی، به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران، 1377ش، جلد 2، ص 491 -515
 26. رسال‍ۀ والدیه، تألیف عبیدالله احرار سمرقندی،تحقیقات اسلامی، تهران، سال نهم، شمارۀ 1- 2، 1383ش/1994 م، ص 65 -77

 

مقالات فارسی، اردو، پنجابی و انگلیسی (به ترتیب موضوعی و تاریخ چاپ)

الف) نسخه‌شناسی

 1. نسخه‌های خطی آثار شبه قاره در کتابخان‍ۀ مرعشی قم (اردو)،فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 18، شمارۀ 11، جمادی‌الآخر 1401ق/ آوریل 1981م، ص 8-36؛ جلد 19، شمارۀ 3، ذوالقعدۀ 1401ق/ سپتامبر 1981م، ص 59، 72
 2. نسخه‌های خطی پنجابی کتابخانه نوشاهیه، ساهن پال، گجرات (پنجابی)،کهوج، لاهور، شمارۀ 8-9، ژانویه-دسامبر 1982، ص 115- 131
 3. نسخه‌های خطی در پاکستان: مسایل و پیشنهاد‌ها(اردو)، تحقیق، حیدرآباد، شمارۀ3، 1989م، ص 106- 412
 4. ره‌آورد تُرکیه(فارسی)، معارف، تهران، دورۀ یازدهم، شمارۀ3، آذر، اسفند، 1374 ش/مارس1995م، ص 12- 29
 5. بعضی نسخه‌های خطی کتابخان‍ۀ مخدوم اسلام‌آباد(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 33، شمارۀ3، شعبان، شوال 1416ه/ژانویه - مارس1996م، ص 25- 74
 6. نسخه‌های خطی کتابخان‍ۀ خیری‍ۀ پشاور(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 34، شمارۀ2، جمادی‌الاول -شعبان 1417ق/ اکتبر - دسامبر 1996م، ص 43- 70
 7. فهرست جامع نسخه‌های خطی موجود در پاکستان چگونه تدوین شود(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 35، شمارۀ2-3، جمادی‌الثانی – ذوالقعده 1418ق/ اکتبر- دسامبر 1997 تا ژانویه- مارس1998م، ص209- 214
 8. فهرست نسخه‌های خطی و عکسی (عربی و فارسی) کتابخان‍ۀ عارف نوشاهی (اسلام‌آباد-پاکستان)(فارسی)، نسخه‌پژوهی، قم، دفتر یکم، پاییز1383 ش/ 2004م، ص399- 454
 9. کتاب‌شناسی توصیفی فهرست‌های نسخه‌های خطی پاکستان(فارسی)، کتاب ماه کلیات، تهران، سال هفتم، شمارۀ 9 و 10، شمارۀ مسلسل 81 و82، شهریور و مهر 1383ش/ 2004م، ص178- 183
 10. قیمت کتاب در چهل و شش نسخ‍ۀ خطی (بررسی کوتاه در محدودۀ یادداشتهای چهل و شش نسخ‍ۀ خطی فارسی کتابخان‍ۀ دانشگاه پنجاب، لاهور)(فارسی)؛ کتاب‌فروشی (یادنامه‌ی بابک افشار) جلد اول، به خواستاری ایرج افشار، با همکاری عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی، سید فرید قاسمی، نادر مطلبی کاشانی، انتشارات شهاب ثاقب، تهران، 1383ش/ 2005م، ص659- 679
 11. نسخه‌های خطی مدین‍ۀ منوره: مختصری دربارۀ نسخه‌های خطی آثار مولّفان شبه‌قاره در کتابخانه‌های مدین‍ۀ منوره،فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 43، شمارۀ3، ذوالحج‍ۀ 1426- صفر1427ق/ ، ژانویه- مارس2006م، ص83- 122، آین‍ۀ میراث، شمارۀ مسلسل42، سال 6، شماره3، 1387ش/ 2008م، ص259- 298
 12. بازشناسی متون فارسی در شبه‌قاره پاکستان و هند،دانش، اسلام‌آباد، 83، زمستان 1384ش/ 2006م، ص45- 50
 13. نسخه‌های خطی اردو در کتابخان‍ۀ وزارت امورخارجه ایران(اردو)، تحقیق، جام شورو، شماره15، 2007، ص5- 8
 14. ترقیمه‌نویسی نسخه‌های خطی(فارسی)، کتاب ماه ادبیات، تهران، شماره20، سال دوم، شمارۀ مسلسل، 134، آذر 1837ش/دسامبر 2008م، ص80- 86
 15. ترقیمه‌نویسی نسخه‌های خطی (با توجّه به نسخه‌های خطی فارسی شبه‌قاره)(فارسی)، جنگ، دفتر اول، مجموع‍ۀ مقالات یادمان شهید ثقۀ‌الاسلام تبریزی از پیشگامان فهرست‌نگاری ایران، تهیه و تدوین انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی، تهران، 1388ش/ 2009م، ص602- 561
 16. مسئل‍ۀ تصحیح عبارات عربی در متون فارسی واردو (دیدگاه علی محدث)(فارسی)، دریافت، اسلام‌آباد، شماره9، سال2010م، ص39- 36
 17. نسخ‍ۀ خطی تاریخ محمود‌شاهی ممهور با مهر و یادداشت عبدالرحیم‌خان خانان(اردو)، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن2010م، ص35- 39
 18. ترتیب، تدوین و احیای متون فارسی در شبه‌قاره(ترجمه اردو: عصمت درانی)، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه- ژوئن2010م، ص233- 254

 

ب) دربارۀ متون کهن خطی فارسی (به ترتیب نامهای متون)

 1. رساله دراحوال عمر بن دانیال بن سلیمان همدانییا تلخیصی از معدن‌الدرر فی سیرۀ الشیخ حاجی‌عمر، معارف، تهران، دورۀ22، شمارۀ 3، آذر – اسفند 1385ش/ مارس2007م، ص93- 98
 2. استدراکی برارشاد،گزارش میراث، تهران، 19و20، فروردین و اردیبهشت 1387ش، آوریل و می 2008م، ص15- 16
 3. بیاض‌خوشبویی: در شرح اسباب و لوازم فرهنگ و تمدن شبه‌قاره در دورۀ تیموریان،نام‍ۀ بهارستان، تهران، سال 2، دفتر 4، 1380 ش/ 2002- 2001م، ص 79- 86
 4. تحفۀ‌الپنجاب: مثنوییی فارسی دربارۀ معاشرت، عمارات و رجال پنجاب در عصر عالمگیر (اردو)،تحقیق، ، جام شورو، شماره16، 2008م، ص457- 486
 5. نسخه‌های کهن از یک تفسیر قرآن،پاکستان مصوّر، اسلام‌آباد، به من 1365 ش/ ژانویه 1987م، ص2- 4
 6. تمثال اشیا و ازهار الادویه:دایرۀ‌المعارف گیاهان و پرندگان و حیوانات کشمیر، دانش، اسلام‌آباد، شماره58- 59، پاییز و زمستان 1378 ش، منتشر شده در شهریور 1380 ش/ سپتامبر 2001م، ص97- 108
 7. ثلاثۀ غساله: منبعی ارزشمند درباره آثار تألیف شده در بنگال (اردو)،معارف، اعظم گڑه، مارس1990م، ص 165- 186
 8. ثواقب المناقب اولیاء‌الله:مأخذی فراموش‌شده دربارۀ مولانا و مولویه، معارف، تهران، دورۀ هیجدهم، شماره2، مرداد -آبان 1380 ش/ نوامبر 2001، ص 58- 74؛ مقاله‌های کنگرۀ بین‌المللی مولانا، استانبول، 2010م، ج4، ص1901- 1923
 9. جام‌ جهان‌نما: ایک تاریخی و تهذیبی اهمیت کی تصنیف، اردو، کراچی، شماره1، 1989م، ص 91-123
 10. جامع‌الصنائع و الاوزان: مأخذ کهن فارسی در علوم بلاغی و سبک‌شناسی شعر،معارف، تهران، دورۀ 19، شماره1، فروردین -تیر 1381 ش/ ژوییه2002، ص 36- 49
 11. جوامع احکام النجومبیهقی (د 565 ق): کتابی مهم در احکام نجوم و جامعه‌شناسی ایران، نام‍ۀ بهارستان، تهران، سال 1، شماره1، دفتر اول، 1389 ش/2000م، ص 51-58
 12. تذکرۀحدیقه هندی (اردو)، دانش، اسلام‌آباد، شماره2، 1364 ش/1985م، ص117- 161
 13. خازن‌الشعرا: تذکرۀ دانشمندان و شاعران هندی و ایرانی قرن هجده و نورزده میلادی (اردو)،معیار، اسلام‌آباد، جلد1، شماره1، ژانویه- ژوئن2009م، ص116- 93
 14. سیرالبلاد خادم: سفرنام‍ۀ بلاد عرب و عجم یک نویسندۀ هندی در قرن 19 میلادی (اردو)،فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 46، شماره4، آوریل- ژوئن2009ء، ص139- 154؛ بازیافت، لاهور، شماره14، ژانویه تا ژوئن2009م، ص59- 74؛ خدابخش لایبریری جرنل، پتنه، شماره157، ژوییه- ستمبر 2009م، ص105- 120
 15. فتوحات‌المکیۀ و الفیوضات‌المدنیۀ: مجموع‍ۀ نایاب تحریرات شیخ عبدالحق محدث دهلوی،فکر و نظر، اسلام‌آباد، صفر -ربیع الثانی 1415ﻫ/ ژوییه- ستمبر 1994م، ص 75 ـ 87 ؛  المصداق، حیدرآباد سند، شماره1، 1996م، ص 78- 87
 16. منابع فارسی دربارۀ هجویری وکشف‌المحجوب او در شبه قارۀ هند و پاکستان، مشکوۀ، مشهد، شماره 32، 1370 ش/1992م، ص 180-187
 17. مثنویگلزار محبت از غنیمت کنجاهی، در کتاب غنیمت کنجاهی، ترتیب و تدوین نجم‌الرشید و محمد صابر، مرکز تحقیق و تألیف المیر ترست لایبریری، گجرات، 2009م، ص326- 302
 18. مجالس جهانگیری: مأخدی منحصر به‌فرد وقایع ادبی و فرهنگی دربار جهانگیر (ترجم‍ۀ اردو وجیهه فرقان)،معیار، اسلام‌آباد، ج 2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن2010م، ص43- 86
 19. مجموع‍ۀلطایف و سفین‍ۀ ظرایف: منبعی کهن در شعر فارسی و صنایع ادبی، معارف، تهران، دورۀ شانزدهم، شماره1، فروردین -تیر 1378 ش/ ژوییه1999م، ص 50-65
 20. نخستین شرح فارسی دیوان حافظ در شبه‌قاره:مرج‌البحرین تألیف ختمی لاهوری به سال 1026ق، دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ15، 1367 ش/1988م، ص 65- 80؛ سخن اهل دل (مجموع‍ۀ مقالات به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ)، تهران، 1371ش، ص 761-780؛ و استدراک این مقاله در: دانش، اسلام‌آباد، شماره 17- 18، 1368ش/ 1989م، ص 317-321
 21. کهن‌ترین نسخه خطیالمستخلص در پاکستان، المعارف، لاهور، جلد 15، شماره6، شعبان 1402ه/ ژوئن1982 م، ص 23- 28؛ قرآن الهدی، کراچی، آوریل1982، ص 26-27
 22. نسخۀ نفحات‌الانس از روزگار جامی،آینده، تهران، سال دهم، شمارۀ8، 9، آبان ـ آذر 1363 ش/1983م، ص 587-588
 23. نامه‌های شاه طاهر دکنی،دانش، اسلام‌آباد، شماره75- 76، ژوئن2004م، ص23ـ 32

 

ج) کتابشناسی (به ترتیب سال چاپ)

 1. مأخذشناسی امام اعظم ابوحنیفه(اردو)، نور اسلام، شرق‌پور، نوامبر 1975م
 2. کتابشناسی فهرست‌های نسخه‌های خطی پاکستان،کتابداری، تهران، دفتر هشتم، 1980م، ص 71 -90 ؛ مجلّه تحقیق، لاهور، جلد 4، شماره 1، ص 31 -48
 3. بخش تألیفات عربی کتاب ثلاث‍ۀ غساله تألیف حکیم حبیب الرحمان(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، محرم -ربیع الاول 1409 ﻫ / اکتوبر- دسمبر 1988 م، ص 39
 4. ترجمه‌های متون فارسی به زبان‌های شبه‌قارۀ پاکستان و هند،دانش، اسلام‌آباد، شماره 14، 1367 ش/1988 م، ص 85 -131 ؛ استدراک: ترجمه‌های متون فارسی به زبان‌های پاکستانی (به اردو)، دانش، شماره 19، 1368 ش/1989 م، ص 263 -267؛
 5. ترجمه‌های متون فارسی به زبان‌های شبه‌قارۀ پاکستان و هند(به اردو)، دانش، شماره 20-21، 69- 1368 ش/1990 م، ص 207-211
 6. کتابشناسی آثار فارسی چاپ شبه قارۀ پاکستان و هند (طرح)،دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ 67، 1375ش/ 1996م، ص 177-182
 7. وفیات‌نویسی در ادبیات اسلامی (کتابشناسی کتب عربی، فارسی، ترکی و اردو درباره وفیات)(اردو)، مجل‍ۀ اسلامی تاریخ و ثقافت، کراچی، شماره 1، 2007، ص49- 70؛ مطالعات، دهلی، جلد3، شماره 3، مسلسل شماره 8، ژوییه تاسپتامبر2008م/ رجب تا رمضان1429ه، ص145- 163

د) هنرهای زیبا

× خوشنویسی:

 1. مسلمانان و هنر خطاطی،فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 19، شمارۀ7، ربیع الاول 1402ق/ ژانویه 1982 م، ص 8-23؛ جلد 19، شمارۀ 8، ربیع الثانی 1402ق/ فوریه1982 م، ص 11- 25
 2. لوازم کتابت، اقتباسی از بیاض خوشبوئی(اردو)، کتاب‌شناسی، اسلام‌آباد، 1988م، شماره2، ص 211- 214
 3. آداب کتابت و لوازم کتابت (برگرفته از نسخۀ خطی مفتاح المطالب تألیف احمد بن عبدالله‌جمال پسروری)،نام‍ۀ بهارستان، تهران، شماره13- 14؛ 1386- 1387ش/2008م، ص7576

 

× موسیقی:

 1. فصل موسیقی مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف،معارف، تهران، دورۀ هفدهم، شمارۀ2، مرداد - آبان 1379 ش/ نوامبر 2000 م، ص 135-140 (متن قسم نود و چهارم در علم موسیقی مجموع‍ۀلطایف و سفینۀ ظرایف تألیف سیف جام هروی به سال 803 ق)

× دربارۀ ادبیات و نویسندگان فارسی

 1. نامه‌ای از نادر اقبال لاهوری،فیض‌الاسلام، راولپندی، ژانویه1978 م، ویژه‌نام‍ۀ اقبال، ص 86- 88؛ تجدید چاپ در: افغان‌نامه تألیف محمود افشار، تهران، 1380 ش، جلد 3، ص 583؛ ناموارۀ دکتر محمود افشار، گردآوردۀ ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان، تهران، 1377 ش/1998م، جلد 10، ص 4111-4115
 2. پاسداران زبان فارسی در پاکستان(دربارۀ مولفان و شاعران طریقه نوشاهیه)، وحید، تهران، شمارۀ245، آذر ماه1357 ش/نومبر 1978 م، ص 35-43
 3. محمدهاشم ایمن‌آبادی و تألیفات فارسی او(اردو)، المعارف، لاهور، جلد 12، شمارۀ11، ذوالحجه1400ه/نومبر 1980م، ص 14- 26
 4. دانشمندان و مولفان سلسل‍ۀ قدسیه(اردو)، المعارف، لاهور، اوت 1983م، ص 33- 37
 5. کارنام‍ۀ سید پیر حسام‌الدین راشدی،آینده، تهران، به من 1363 ش/1983م، ص 843-849
 6. قصیدۀ مصنوع فقیر دهلوی در مدح حضرت علی،اورینتل کالج میگزین، جلد 60، شمارۀ1 و 2، شمارۀ مسلسل 235-236، 1986 م، ص 53-68
 7. صداقت کنجاهی و شعر فارسی او،پاکستان مصور، اسلام‌آباد، شهریور 1367 ش/ سپتامبر 1988م، ص 29-34
 8. ملا خطای شوشتری،تحقیقات اسلامی، تهران، سال 4، شمارۀ1 و 2، 1369 ش، ص 74- 82
 9. نامگذاری کتابهای فارسی در شبه‌قاره(ترجمه فارسی: جلال حسین)، کتابداری، تهران، دفتر 14، 1369 ش/1990 م، ص 93- 99
 10. معرفینسخه‌های خطی فارسی به کتابت نصرالله بن عبدالسلام بهیروی یکی از مولفان و کاتبان لغت‌شناس پنجاب در عصر عالمگیر (اردو)، مجلّه تحقیق، لاهور، 1989، جلد 10، ش 1- 4، ص 31- 36؛ فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 38، شمارۀ4، محرم -ربیع الاول 1422/آوریل-ژوئن2001م، ص 103- 123
 11. بایزیددوری هروی و مجمع‌الشعرای او، تحقیقات اسلامی، تهران، سال 4، شمارۀ1 و 2، 1370 ش، ص 248-277
 12. استادمحمدحسین مشایخ فریدنی (احساسات شخصی، مناسبات او با شبه‌قاره و اقبال، آثار و مقالات)، فرهنگ، تهران، کتاب هشتم، بهار 1370 ش، ص 139-152
 13. احوال وآثار بدرالدین کشمیری (ترجمۀ فارسی: نجم‌الرشید)، نامۀ پارسی، تهران، سال 3، شمارۀ1، شمارۀ پیاپی 8، بهار 1377 ش، ص 19- 27
 14. دوتذکرۀ مهم فارسی دربارۀ صوفیان بیجاپور (اردو)، معارف، اعظم‌گره، جلد 150، شمارۀ3، 1413ﻫ/ 1993م، ص 183- 188
 15. محمدبن جلال شاهی رضوی مؤلف گمنام فارسی قرن 11ق (اردو)، اردو، کراچی، شمارۀ2، ص 59-66؛ نیز: معارف، اعظم‌گره، جلد 151، شمارۀ5، ذیقعده 1413ق/ می 1993م، ص 339-348
 16. بازیافت بعضی رسایل فارسی محمدهاشم کشمی(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، محرم -ربیع الثانی 1414ه/ژوییه-سپتامبر 1993م، ص 83-86
 17. کتیبه‌هایفارسی خانقاه نوشاهیه، دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ36، 1372 ش، ص 81- 96
 18. وقایع‌نویسیخانواده‌ای علمی بلگرام در سند در عصر کلهورا (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 34، شمارۀ4، 1997م، ص 51- 62
 19. چیده چیده‌ها از شبه‌قاره جهان (1)،کلک، تهران، مرداد -آذر، 1376 ش/ اوت-دسامبر 1997 م، شمارۀ93- 89، ص 561- 575
 20. چیده چیده‌ها از شبه‌قاره (2)،بخارا، تهران، سال اول، شمارۀ4، بهمن و اسفند 1377ش/ فروردین-مارس1999، ص 191- 202
 21. عوارف‌المعارفدر شبه‌قاره: شواهدی چند در رواج آن کتاب تا پایان قرن هشتم هجری، معارف، تهران، دورۀ 16، شماره2، 1378 ش/ 1999م، ص 74- 81
 22. منابعاساسی دربارۀ احوال و افکار خواجه احرار (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 37، شمارۀ1، ربیع الاول -جمادی الاول 1420ق/ ژوییه- سپتامبر 1999م، ص 117- 125
 23. خدمات علمیمیرامین‌الدین‌خان هروی (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 39، شمارۀ1، ربیع‌الثانی - جمادی‌الثانی 1422ق/ ژوییه-سپتامبر 2001م، ص 79- 89
 24. سراج‌اللغه: فرهنگ انتقادی لغات و استعارات زبان فارسی،نشر دانش، تهران، سال 19، شماره4، زمستان 1381 ش/ 2002م، شمارۀ پیاپی 103، ص 39-41
 25. بررسی اصالت رساله‌ای منسوب به خواجه باقی بالله(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 40، شماره3، ذوالقعده - ذوالحجه1423ق/ محرم 1424ق/ ژانویه-مارس2003م، ص 87- 98
 26. خاطراتو ملاحظات درباره مرحوم احمد گلچین‌معانی و کتاب او تاریخ تذکره‌های فارسی، دانش، اسلام‌آباد، 71- 70، پاییز و زمستان1381 (تاریخ نشر مرداد 1382ش/ اوت 2003م)، ص249- 256
 27. برخیعلمای لاهور در قرن 12 هجری (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد41، شماره2، شعبان-شوال 1424ق/ اکتبر- دسامبر2003م، ص3- 14
 28. مجموعه‌ایفارسی نویافتۀ ملفوظات شاه‌غلام‌علی دهلوی مجددی (اردو)، خدا‌بخش لایبریری جرنل، پتنه، شماره123، آوریل- ژوئن2003م، ص 65- 70
 29. وزیر/ وزیری: شرح‌حال و نمونه اشعار شاعری تاتاری چینی نژاد در قرن11 (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد42، شعبان – ذوالقعده 1425ق/ اکتبر-دسامبر 2004م، شماره2، ص71- 123
 30. اسناد حاکمیت ادبیات فارسی در شبه‌قاره(گزارش سخنرانی عارف نوشاهی در چهاردهمین نشست از سلسلسه نشست‌های «مرکز نشر میراث مکتوب» در تاریخ 24/4/1383)، (به قلم زهرا جعفری)، کتاب ماه کلیات، تهران، سال هفتم، شمارۀ 9 و 10، شمارۀ مسلسل 81 و 82، شهریور و مهر 1383ش/ 2004م، ص 171- 173
 31. شرح احوال و آثار بابا‌محمد‌عثمان کشمیری یکی از شاگردان شاه ولی‌الله محدث دهلوی(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد24، شماره1، جمادی الاول- رجب1425ه/ ، ژوییه-سپتامبر 2004م، ص123- 140
 32. معروضاتیچند دربارۀ سراج‌الدین علی‌خان آرزو و و تذکرۀ مجمع‌النفائس او (اردو)، پیغام آشنا، اسلام‌آباد، شماره 23، اکتبر تا دسامبر 2005م، ص141- 145
 33. مجموع‍ۀآثار فارسی علی‌اکبر باخرزی، دانش، اسلام‌آباد، شماره83، زمستان 1384ش/ 2006م، ص9- 24
 34. آثارخطی و نمون‍ۀ کلام فارسی مولوی غلام‌حسین قریشی ساهو والا، ضلع سیالکوت (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد: 44، شماره3، ذوالحجه1427ق، محرم1428ق/ ژانویه- مارس2007م، ص93- 121
 35. کتابشناسیآثار حسام‌الدین راشدی، دانش، اسلام‌آباد، شماره90، 1386ش/2007م، ص45- 56
 36. سهنسخ‍ۀ کهن مثنوی مولوی از یک کاتب، آین‍ۀ میراث، تهران، دورۀ جدید، سال پنجم، شماره سوم، پاییز1386/2007، (پیاپی38)، ص319- 329
 37. ذکر مجالس علمیلاهور در رساله دریای روح و تیمم نوح تألیف علیم‌الله عباسی لاهوری (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 45، شماره 3، محرم- ربیع الاول 1429ق/ ژانویه- مارس 2008، ص131- 152
 38. کلام فارسی بوعلی قلندر پانی پتی در مجموعۀ لطایف و سفین‍ۀ ظرایف(اردو، فارسی)، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه- ژوئن2010، ص29- 34
 39. اشعار برگزیدۀ مثنوی تحفۀالپنجاب دربارۀ پنجاب(اردو، فارسی)، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه- ژوئن2010م، ص125- 144
 40. شش فصل و گلدستۀ حسن: دو اثر فارسی احمدیارخان یکتا خوشابی،معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه- ژوئن2010، ص145- 154
 41. میراث علمی خانوادۀ مفتی بهیره،معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه-ژوئن 2010، ص155- 180
 42. اطلاعات بازیافت‍ۀ جدید دربارۀ شیخ نورالدین احمد طاووسی شیرازی(اردو)، بازیافت، لاهور، شماره17، ژوییه تا دسامبر2010م، ص77- 80
 43. امتیازات شبه‌قاره در زبان و ادبیات فارسی،دانش، اسلام‌آباد، شماره100، بهار 1389ش/ 2010م، ص37- 42
 44. میراث دیرآشنا (چند خاطره)،گزارش میراث، تهران، شماره39، خرداد و تیر 1389ش/ ژوئن و ژوییه 2010م، ص72- 74، خاطرات دربارۀ آشنایی با مرکز نشر میراث مکتوب، تهران
 45. نام‍ۀ پاکستان-1، گزارش میراث، تهران، شماره40، مهرداد و شهریور 1389ش/ اوت و سپتامبر 2010م، ص26- 28، تازه‌ترین اخبار علمی و فرهنگی پاکستان در حوزه نشر کتاب و وفیات و برگزاری کنگره‌ها و غیره
 46. نام‍ۀ پاکستان2، گزارش میراث، تهران، شماره 42 و 43، آذر-دی و بهمن-اسفند، 1389ش، ص15- 18
 47. فهرست‌نویسی نسخ خطی در پاکستان،کتاب ماه کلیات، تهران، آبان 1389ش، شماره 155
 48. اشعار نویافته رودکی بر اساس دو متن کهن فارسی،کتاب ماه ادبیات، تهران، اسفند 1389 ش، سال 4، شماره47 (پیاپی161)، ص30- 32
 49. آثار خجسته خجندیان در پاکستان،سفینه، لاهور، شماره8، سال 2010م، ص75- 78؛ رودکی، دوشنبه، شماره26- 27، به ار و تابستان1389ش، ص35- 42
 50. آخرین دیدارهای من با مرحوم ایرج افشار،گزارش میراث، تهران، سال5، شماره44، فروردین و اردیبهشت 1390ش، ص170- 171
 51. شاهنامه‌پژوهی در شبه‌قاره،دانش، اسلام‌آباد، 104، بهار 1390ش/2011م، ص9- 30
 52. کتابیات مزارات[کتابشناسی کتابهای عربی، فارسی، اردو، ترکی و انگلیسی دربارۀ مزارات] (اردو)، معارف، اعظم‌گره، اکتبر 2011م، جلد 188، شماره4، ص261- 277
 53. بررسی اصالت دیوان چاپی منسوب به احمد یار یکتا خوشابی،تخلیقی ادب، اسلام‌آباد، شماره8، ژوئن2011م، ص24- 41

 

ﻫ) ترجمه از فارسی به اردو و از اردو به فارسی

 1. خواجه محمد پارسا[نوشت‍ۀ محمد اختر چیمه]، نور اسلام، شرق‌پور، اولیای نقشبند نمبر، حصه اول، 1979
 2. محیط جغرافیایی سند در شاهنامه[نوشت‍ۀ ایرج افشار]، اظهار، کراچی، جلد 4، شمارۀ8- 9، ربیع الثانی - جمادی الاول 1402ه/فوریه -آوریل1982، ص 66- 69
 3. ذکر سند در شاهنام‍ۀ فردوسی[نوشت‍ۀ محمدعلی اسلامی ندوشن]، اظهار، کراچی، جلد4، شمارۀ12، شعبان 1402ق/ ژوئن1982، ص 37- 40
 4. دو کتاب تازه‌یافت فقه اسلامی: فقه بابری و جواهر اوغانی [نوشت‍ۀ احمد منزوی]،المعارف، لاهور، اوت1983، ص 45- 48
 5. کتابشناسی کشف‌المحجوب هجویری (نسخه‌های خطی، چاپ‌ها و ترجمه‌ها)[نوشت‍ۀ محمد حسین تسبیحی]، کتاب‌شناسی، اسلام‌آباد، شمارۀ2، 1986م، ص 132-155
 6. استاد خلیلی: رجزخوان جهاد افغانستان[نوشت‍ۀ عفاف السید زیدان]، سیاره، لاهور، جلد 35، شمارۀ1- 2، سالنامه، 1987، ص 71- 78
 7. سیر ایران[نوشت‍ۀ محمدحسین آزاد]، آینده، تهران، 1990م، سال 16، شمارۀ1-4، ص 88- 93؛ شمارۀ5- 8، ص 470-481
 8. روابط فرهنگی مسیحیت و اسلام شیعی[نوشت‍ۀ سید محمدمصطفی محقق‌داماد]، عالم اسلام اور عیسائیت، اسلام‌آباد، جلد 8، شمارۀ 4، اکتبر - دسامبر 1998، ص 15- 25
 9. تحقیق در آثار و احوال علی‌بن‌عثمان هجویری مؤلف کشف‌المحجوب[نوشت‍ۀ محمد موسی امرتسری، ترجمه با همکاری چاند بی بی]، معارف، تهران، دورۀ 15، شمارۀ 1 و 2، فروردین -آبان 1377 ش/ نومبر 1998، ص 199- 228

 

و) مقالاتی مندرج در یادنامه‌ها، جشن نامه‌ها و مجموعه‌ها (به ترتیب سال چاپ)

 1. صداقت کنجاهی و نثر فارسی او در ثواقب‌المناقب،ناموارۀ دکتر محمود افشار، به کوشش ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان، تهران، 1364 ش/ 1985، ج1، ص 642 ـ656
 2. صداقت کنجاهی و شعر فارسی او،یغمای 32 (یادنام‍ۀ حبیب یغمائی)، تهران، 1370 ش/1991م، ص 195- 201
 3. نخستین شرح فارسی دیوان حافظ در شبه‌قاره: مرج‌البحرین تألیف ختمی لاهوریبه سال 1026ق، سخن اهل دل (مجموع‍ۀ مقالات بمناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ)، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تهران، 1371ش/ 1992م، ص 761- 780
 4. کتابشناسی نظامی در پاکستان و هند،مجموعۀ مقالات کنگرۀ بین‌المللی نهمین سدۀ تولد حکیم نظامی گنجوی، به اهتمام و ویرایش منصور ثروت، دانشگاه تبریز، تبریز، 1782 ش/ 1993م، ج 3، ص 400- 427
 5. حلی‍ۀ رسول صلی‌الله علیه و آله و سلم،تألیف محمدهاشم کشمی، نام‍ۀ شهیدی (جشن‌نام‍ۀ استاد دکتر سید جعفر شهیدی)، به اهتمام علی‌اصغر محمدخانی، انتشارات طرح‌نو، تهران، 1374 ش/ 1995م، ص 582-692
 6. تحقیقات شیرانی دربارۀ فردوسی،نمیرم از این پس که من زنده‌ام (مجموع‍ۀ مقالات کنگرۀ جهانی بزرگداشت فردوسی، هزارۀ تدوین شاهنامه‌ی ماه1369 ش، دانشگاه تهران)، به کوشش غلامرضا ستوده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1374 ش/1995م، ص 515- 521
 7. زبان اردو درایران (اردو)، بیرونی ممالک میں اردو، گردآوردۀ انعام‌الحق جاوید، مقتدرۀ قومی زبان، اسلام‌آباد، 1996م، ص 165- 173
 8. المستخلص و خلاص‍ۀ جواهرالقرآن،ناموارۀ دکتر محمود افشار، گردآورنده ایرج فشار، با همکاری محمدرسول دریاگشت، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 1377 ش/1998م، جلد 10، ص 5839- 5862. (نقدی بر المستخلص یا جواهرالقرآن به تصحیح دکتر مهدی درخشان، چاپ تهران، 1365 ش)
 9. تذکرۀ برخی از مؤلفان و شاعران خراسان و ماوراء‌النهر در قرن دهم و یازدهم هجری(اقتباساتی از نسمات‌القدس من حدایق‌الانس)، ارج‌نام‍ۀ ایرج (جشن‌نام‍ۀ ایرج افشار) به خواستاری و اشراف محمدتقی دانش‌پژوه و عباس زریاب‌خوئی، به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران، 1377ش/ 1998م، جلد 2، ص 491- 515
 10. معرفیمثنوی نودریافت فارسی، خط بغداد سرودۀ صداقت کنجاهی، ارمغان علمی (به پاس خدمات علمی و ادبی دکتر وحید قریشی) مرتّبه رفیع‌الدینهاشمی، عارف نوشاهی، تحسین فراقی، مجلس ادبیات شرق، لاهور، 1998م، ص 471- 486
 11. Timsal - i ashya va azhar al adviya, A 19th Century Encyclopedia on Medical Herbs of Kashmir, La Science dans le Monde iranien a l'epoque islamique, Z. Vesel, H. Beikbaghban, B. Thierry de Crussol des Epesse, Institut Francais de Recherche en Iran, Tehran, 1998, pp. 279- 290
 12. Some primary sources of Persian Medial Manuscripts in Pakistan and India, La Science dans le Monde iranien a l'epoque islamique, Z. Vesel, H. Beikbaghban, B. Thierry de Crussol des Epesse, Institut Francais de Recherche en Iran, Tehran, 1998, pp. 291- 296
 13. Persian Medical Texts based on or translated from Sanskrit,La Sciencedansle Monde iranien a l'époque islamique, Z. Vesel, H. Beikbaghban, B. Thierry de Crussol des Epesse, InstitutFrançais de Recherche en Iran, Tehran, 1998, pp. 297- 300
 14. ملفوظات زین‌الدین محمود بهدادنی خوافی،برگ بی‌برگی (یاد‌نام‍ۀ استاد رضا مایل) به کوشش نجیب مایل‌هروی، تهران، 1378ش/ 1999م، ص 435- 517
 15. عوارف‌المعارف در شبه‌قاره: شواهدی چند در رواج آن کتاب تا پایان قرن هشتم هجری(اردو)، یادگار‌نام‍ۀ قاضی عبدالودود، مرتّب‍ۀ نذیر احمد، مختارالدین احمد، شریف حسین قاسمی، غالب انستیتیوت، دهلی، 2000م، ص 187- 197
 16. خدمات فارسی میر امین‌الدین‌خان ‌هروی تتوی بنیانگذار مسجد تاریخی سکهر(اردو)، تاریخءٍ سماج، مرتّب‍ۀ کلیم لاشاری، سکر هستاریکل سوسایتی، سکر، 2001م، ص 501- 509
 17. نسخه‌های خطی همروزگار دیوان وال‍ۀ داغستانی و اشعار اردوی وی در آن(اردو)، ارمغان شیرانی (یادنام‍ۀ حافظ محمود شیرانی)، مرتّب‍ۀ رفیع‌الدین هاشمی، زاهد منیر عامر، شعب‍ۀ اردو اورینتل کالج، پنجاب یونیورستی، لاهور، 2002م، ص 315-324
 18. دستور اساسی زبان فارسی(اردو)، فارسی زبان و ادب، زیر نظر نثاراحمد قریشی، شعب‍ۀ اردو، علامه اقبال اوپن یونیورستی، اسلام‌آباد، 2002م، ص 115- 146
 19. منتخب‌التواریخ تألیف محمدیوسف اتکی: مأخذی چاپ‌نشده دربارۀ تاریخ سنده(اردو)، مجموع‍ۀ مقالات سمینار زبان و ادبیات فارسی در سند، گردآوری و تنظیم جمشید خلقی، خان‍ۀ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، کراچی، 2002م
 20. خدمات خلیل‌الرحمان داودی برای نسخه‌های خطی(اردو)، یادنام‍ۀ داودی، مرتّبین تحسین فراقی و جعفر بلوچ، دارالتذکیر، لاهور، ژانویه2003م، ص 62- 74
 21. دیدارهایی چند با سید ظل‌الرحمان درایران اور پاکستان (اردو)، حکیم سید ظل‌الرحمان: حیات و خدمات، گردآوری دکتر سیدحسن عباس و دکتر عبداللطیف، مرکز تحقیقات اردو و فارسی، گوپال‌پور، بهار؛ ابن‌سینا آکادمی، علیگره، 2005م، ص567- 573
 22. خاطرات و ملاحظات دربارۀ احمد گلچین‌معانی و کتاب اوتاریخ تذکره‌های فارسی،نام‍ۀ معانی (یادنام‍ۀ استاد احمد گلچین‌معانی)، به کوشش بهروز ایمانی، تهران، کتابخان‍ۀ مجلس، 1383ش/ 2004م، ص65- 73
 23. قیمت کتاب در چهل و شش نسخۀ خطی(بررسی کوتاه در محدودۀ یادداشت‌های چهل و شش نسخۀ خطی فارسی کتابخانۀ دانشگاه پنجاب، لاهور)؛ کتاب‌فروشی (یادنام‍ۀ بابک افشار)، جلد اول، به خواستاری ایرج افشار، با همکاری عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی، سید فرید قاسمی، نادر مطّلبی کاشانی، انتشارات شهاب ثاقب، تهران، 1383ش، ص79- 679
 24. چراغ مقبلان،حدیث عشق، 7: عرض‌حال، جستارها و گفتارها حجۀ‌الاسلام‌والمسلمین استاد سید احمد حسینی اشکوری، به کوشش سید صادق حسینی اشکوری (آصف‌آگاه) تهران، کتابخان‍ۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، آبان 1384ش، ص263- 266
 25. اعتنا به متون شبه‌قاره درایران پس از 1978 (اردو)، ایران میں برّ صغیر کی فارسی مطالعات [1978ء کی بعد]، مرتّب‍ۀ معین نظامی، نجم‌الرشید، شعب‍ۀ فارسی اورینتل کالج، پنجاب یونیورستی، لاهور، 2005م، ص41- 57
 26. وزیر/ وزیری: شرح‌حال و نمونه اشعار شاعری تاتاری چینی‌نژاد در قرن11 (اردو)، ارمغان داکتر سید عبدالله، مرتّب‍ۀ داکتر تحسین فراقی و داکتر ضیاء‌الحسن، شعب‍ۀ اردو، پنجاب یونیورستی اورینتل کالج، ، لاهور، 2005م، ص377- 440
 27. محمد داراشکوه،آشنایان راه عشق (مجموعه مقالات در معرفی شانزده عارف بزرگ) گردآورنده محمودرضا اسفندیار، زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی و سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی، 1384ش/2005م، ص472- 497
 28. پیر حسام‌الدین راشدی‌شناسی در ایران(اردو)، جدید سنده کی تاریخ: چند جهلکیاں، ترتیب: محمدقاسم سومرو و غلام‌محمد لاکهو، شعبه جنرل هستری، سنده یونیورستی، جام شورو، ص59- 63
 29. A 19thCentury Encyclopedia on Medical Flora and Fauna of Kashmir (Timthal - i ashya va azhar al- adwiya) ,Images of Islamic Sciences (Illustrated manuscripts from the Iranian world), Edited by Zhiva VESEL, Serge TOURKIN and Yves PORTER, Published by Institut Français de Recherche En Iran Islamic Azad University, Tehran, 2009, pp. 258- 259
 30. ثواقب‌المناقب اولیاالله(اردو)، ارمغان افتخار احمد صدیقی، مرتبین: رفیع‌الدینهاشمی و عزیز ابن‌الحسن، شعب‍ۀ اردو پنجاب یونیورستی اورینتل کالج، لاهور، 2009، ص165- 162
 31. فهرست مخطوطات آزاد،آزاد صدی مقالات، مرتبین تحسین فراقی، ناصر عباس نیر، شعب‍ۀ اردو پنجاب یونیورستی اورینتل کالج، لاهور، 2010م، ص389- 399
 32. معمای حل‌نشدۀ یک شرح دیوان حافظ،اوراق عتیق، به کوشش سید محمد‌حسین حکیم، تهران، شماره1، 1389ش/2010م، ، ص55- 58
 33. "Facts and Fiction hand in hand about Shams of Tabriz in Pakistan", Sems: Gunesle Aydinlananlar[Enlightened by the Sun] ed. Cemalnur Sargut and others, Istanbul: Nefes Yayinlari, 2010, pp. 107- 117 (Turkish Translation), pp. 118- 128 (English Text)

 

ز) مقالات دائرۀ‌المعارفی (به ترتیب عناوین)

 1. آزاد، کتابخانه:دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، 41- 42.
 2. آزاد لاهوری، فقیر عزیزالدین،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1384 ش، ج4، ص 22
 3. ابراهیم حسین احدی، خواجه (خوشنویس)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص160
 4. ابواسحاق جمال‌الدین قادری لاهوری (آرام‌گاه)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، 180- 181
 5. ابوالبرکات خان، نواب،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1181- 182
 6. ابوالقاسم سلطان بیگلر،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 164- 165
 7. ابوالمعالی قادری کرمانی لاهوری غربتی (آرام‌گاه)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص229- 230
 8. ابوالمعالی لاهوری،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 270- 271
 9. ابوبکر اسحاق ملتانی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1372 ش، ج 5، ص 261
 10. ابوطاهر ملتانی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص206- 207
 11. ابوطاهر ملتانی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1372 ش، ج 5، ص 649
 12. ابو علی قلندر پانی پتی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 54- 55
 13. ابو نصر پارسا،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 317- 318
 14. احرار، عبیدالله،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص 57- 58
 15. احرار [عبیدالله]،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 651- 654
 16. احمد بیگ ‌لاهوری، میرزا،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 1، ص106
 17. احمد خواجگی کاسانی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص62- 63
 18. احمد طباطبایی، میرزا،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص306- 307
 19. احمدعلی سندیلوی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 75- 76
 20. احمد یادگار،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 175
 21. اختر، محمد صادق‌خان،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 163- 165
 22. ادارۀ ادبیات اردو،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، 342- 343
 23. ادراکی بیگلاری،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 322- 323
 24. اردو ادبیات،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 533- 541
 25. ارمغان قاسمی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص 376
 26. اسدالله‌خان،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص388
 27. اسکندر بت‌شکن،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1377 ش، ج 8، ص 359- 360
 28. اسلامیه کالج پشاور، کتابخانه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، 411- 412
 29. اسیر لکهنوی، میر ظفر علی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1377 ش، ج 8، ص 729- 730
 30. اشرف‌علی خان فغان،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 9، ص39
 31. اشرف نوشاهی منچری، محمد،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص441- 442
 32. اصلح کشمیری،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 9، ص 264
 33. اصفهانی، صدرالدین محمد،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص450
 34. اصول فارسی (کتاب)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص452- 453
 35. افضل بیگ قاقشال اورنگ‌آبادی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 9، ص 513- 514
 36. الطف، عبدللطیف،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص525
 37. الله‌داد بن بارک لاهوری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص537
 38. اللهیار ازبک بلخی بخارایی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص539
 39. اللهیار عثمانی بلگرامی، مرتضی حسین،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص539- 540
 40. الم رضوی، میر‌مهدی حسین،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص541
 41. الله‌داد لنگر‌خانی لاهوری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص549
 42. الهی‌بخش نوشاهی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص552
 43. امام‌بخش لاهوری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص562
 44. امام‌الدین، خلیفه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص 565
 45. امانت‌خان شیرازی، عبد‌الحق،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص575- 576
 46. امر‌الله، خلیفه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص589
 47. امید همدانی، محمد‌رضا،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، ج 10، ص 240- 241
 48. امیر شاه، پیر (آرامگاه دربهیره)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص613
 49. انار کلی (کتیبه)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص632
  انجمن اسماعیلیه (کتابخانه)، دانشنام‍ۀ زبان و ادب در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص 638
 50. اوچ شریف، کتابخانه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص683- 684
 51. بابو لال اله‌آبادی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص 758
 52. باذل مشهدی،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج1، ص 191- 193
 53. باسطی، بنده‌علی‌خان،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص765- 766
 54. باقیای نائینی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص777- 778
 55. باقر بن عثمان بخاری اوچی،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج1، ص634
 56. باقی قادری شطاری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص780
 57. با‌یزید دوری کاتب‌الملک،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص190- 192
 58. بایزید دوری هروی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص791- 792
 59. بخاری، محمد بن محمد،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص 386
 60. بخاری، محمد‌سعید گندسو دوم،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص803
 61. بختاور‌خان، محمد،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص392- 393
 62. بخشو نایک گوالیاری، دانشنام‍ۀزبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص808- 809
 63. بدخشی، محمد بن رستم،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص 477- 478
 64. بدر‌الدین پهلواری،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران ج2، ص 490- 491
 65. بدرالدین علی‌خان دهلوی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387ش، ج 2، ص829- 830
 66. بدر مذکر سندی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران1387 ش، ج 2، ص833
 67. بدری کشمیری، بدر‌الدین،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص508- 509
  برق کوهاتی، آغا محمد شاه، دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص845
 68. برهانپوری، محمد‌هاشم کشمی،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج3، ص 295- 296
  بقا سهارن پوری، دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص889- 890
 69. بقای کنجاهی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص890
 70. بلتستانی، شیخ محمد جواد ناصر‌الاسلام،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص899
 71. بلگرامی، امیر‌حیدر،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج12، ص495- 496
 72. بنی‌اسرائیل (بنی‌اسرائیلی)، شیخ‌محمد امین،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص930- 931
 73. بوز‌جانی، درویش‌علی،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج4، ص 537
 74. بهار علوم،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص948
 75. بهاکری، سید به ادر شاه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص950- 951
 76. بهرام سقای بخاری،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج4، ص 789- 791
 77. بیاض باسطی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص980- 981
 78. بیاض خوشبویی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص981- 982
 79. بیخبر بلگرامی، عظمت‌الله،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج5، ص 121- 122
 80. بیمار لکهنوی، میندی‌لال،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1008
 81. پاکستان: ادبیات،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج13، ص 526- 532
 82. پنج‌گنج،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1033- 1034
 83. پیر‌بخش تهانیسری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1042
 84. تایید بصارت (کتاب)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1084- 1085
 85. تتوی، محمد‌هاشم،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1088- 1090
 86. تحف‍ۀ مفید،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1099- 1100
 87. تحفۀ‌العجم،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1100
 88. تحفۀ‌النصیر بلوچ،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1102
 89. تذکرۀ تکملۀ مقالات‌الشعرا،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص327
 90. تذکرۀ خازن‌الشعرا،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص329
 91. تذکرۀ شعرای نوشاهیه،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص336
 92. تذکرۀ مجمع‌النفایس،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص336
 93. تذکرۀ مقالات‌الشعرا،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص337
 94. تفریح‌الجنان فی علم‌الابدان،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1142- 1143
 95. تکشیف‌الحکمت،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1149- 1150
 96. تواریخ پنجاب،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1159
 97. تواریخ کشمیر،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1161- 1162
 98. چرخی، یعقوب،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج11، ص 811-812
 99. چغتایی، عبد‌الرحمانو عبد‌الله،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج12، ص 51- 53
 100. حالی، الطاف حسین،دانشنامه جهان اسلام، تهران، ج12، ص 450- 451
 101. حبیب‌الرحمان، حکیم،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 953- 954
 102. خراباتی، سناء‌الله،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج15، ص 261-263
 103. خطای ‌شوشتری، ملا‌محمد بن صادق،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج15، ص 704- 706
 104. خلیل، علی‌ابراهیم‌خان،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج16 (زیر چاپ)
 105. خواجه احرار،تکمل‍ۀ اردو دائرۀ ‌معارف اسلامیه، لاهور (زیر چاپ)
 106. دایرۀ‌المعارفهای اردو،دایرۀ‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران، 1381ش، ج1، ص824- 826
 107. دایرۀ‌المعارف‌های اسلامی به زبان اردو، دایرۀ‌المعارف کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، تهران، 1380ش، ج1، ص826- 827
 108. دوری هروی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 3، ص400
 109. دهاروال،دانشنام‍ۀ زبان وادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص235- 236
 110. راشدی، حسام‌الدین،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 1223-1225
 111. راشدی، حسام‌الدین،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران (زیر چاپ)
 112. زکریای ملتانی، به اء‌الدین ابو‌محمد،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص531- 533
 113. سراج‌اللغه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص630- 631
 114. سعدالدین کاشغری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص651- 652
 115. سفینۀ هندی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص700
 116. شرافت نوشاهی، شریف احمد،تکمل‍ۀ اردو دایرۀ‌المعارف اسلامیه، لاهور (زیر چاپ)
 117. شرافت نوشاهی، شریف احمد،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 1505
 118. ظهیر بلگرامی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 1660- 1661
 119. عبد‌الاول نیشا‌پوری،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص622- 623
 120. عبد‌الحکیم سیالکوتی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 1688
 121. عبد‌الحی حسینی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص 624
 122. غلام‌حسین طباطبایی،Encyclopaedia Iranica,Vol. 11, New York, 2003
 123. غلام‌سرور لاهوری،Encyclopaedia Iranica,Vol. 11, New York
 124. غنیمت کنجاهی،Encyclopaedia Iranica,Vol. 11, New York
 125. غنیمت کنجاهی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج 4، ب 3، ص 1901
 126. محمد قاضی سمرقندی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص 806
 127. منور لاهوری،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 3، ص 2240- 2241
 128. مولانا شیخ،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص 875- 876
 129. نام حق (کتاب)،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1- ص 906
 130. نسمات‌القدس من حدایق‌الانس،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج3، ص 1049- 1050
 131. نشأۀ‌القدس،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج3، ص1050- 1051
 132. نقوی، علی‌رضا،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 3، ص 2598-2599
 133. نوشاهی، غلام‌مصطفی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 3، ص 2620
 134. نوشاهیه،

Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, vol. 33, Istanbul, 2007, pp. 63- 64

 1. وحید قریشی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 3، ص 2660- 2661
 2. یونس محمد صوفی مروی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص986

 

ح) مقالاتی که در کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای ملّی و بین‌المللی ارائه شده

 1. سمینار بین‌المللی حافظ شیرازی، لاهور، به اهتمام رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، 22- 23 آذر 1367 ش/13- 14 دسمبر 1988م، مقاله: نخستین شرح فارسی دیوان حافظ در شبه‌قاره: مرج‌البحرین تألیف ختمی لاهوری بسال 1024ﻫ
 2. کنفرانس بین‌المللی هزارۀ تدوین شاهنامه، تهران، به اهتمام دانشگاه تهران، 1- 8 دی 1369 ش/22- 29 دسمبر 1990م، مقاله: تحقیقات شیرانی دربارۀ فردوسی و شاهنامه
 3. کنگرۀ بین‌المللی بزرگداشت نظامی گنجوی، تبریز، به اهتمام دانشگاه تبریز، 1- 4 تیر 1370 ش/22- 25 ژوئن1991م، مقاله: تأثیر آثار نظامی گنجوی در شبه‌قارۀ پاکستان و هند، از نقطه نظر کتابشناسی
 4. کنگرۀ بین‌المللی تاریخ پزشکی اسلام و ایران، تهران، به اهتمام دانشگاه تهران، 11- 14 مهر 1371 ش/ 3- 6 اکتبر 1992 م، مقاله: چند نکت‍ۀ جالب طبی در یک متن عرفانی قرن نهم هجری (در ملفوظاتِ خواجه عبید‌الله احرار)
 5. کنگرۀ بین‌المللی همکاری فرهنگی و علمی آسیای میانه و کشورهای همسایه، تهران، به اهتمام یونسکو، 24- 27 آبان 1371 ش/15- 18 نومبر 1992م، مقاله: ضرورت تشکیل گروه کتابشناسی و فهرست‌نویسی در مؤسس‍ۀ بین‌المللی مطالعات آسیای میانه
 6. کنگرۀ بین‌المللی آسیای میانه، کراچی، به اهتمام، مؤ سسه مطالعات آسیای میانه و غربی دانشگاه کراچی و بنیاد همدرد، کراچی، 6- 9 آذر 1372 ش/ 27- 30 نوامبر 1993م، شرکت به حیث رایزن
 7. نخستین اجلاسیه برنامه‌ریزی برای نخستین کنگرۀ بین‌المللی ایرانشناسی، تهران، به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران، 20- 21 اسفند 1373 ش/ 11- 12 مارس 1995م
 8. علوم‌انسانی استراسبورگ، 16- 18 خرداد 1374 ش/ 6- 8 ژوئن 1995، سه مقالات: 1. تمثال اشیا و ازهار‌الادویه، دایرۀ‌المعارف قرن 19 میلادی نباتات کشمیر؛ 2. متون پزشکی فارسی مبتنی بر ترجمه از سانسکرت؛ 3. برخی منابع اساسی نسخه‌های طبی در پاکستان و هند
 9. کنگرۀ بزرگداشت عطار نیشابوری، نیشابور، به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، 11- 13 مهر 1374 ش/3- 5 اکتبر 1995م، مقاله: ترجمه و شرح‌های آثار عطار نیشاپوری در شبه‌قارۀ پاکستان و هند
 10. کارگاه ملی «پژوهش‌های نسخه‌های خطی، بایسته‌ها و مشکلات»، اسلام‌آباد، به اهتمام ادارۀ تحقیقات اسلامی، بین‌الاقوامی اسلامی یونیورستی، اسلام‌آباد، 5- 6 تیر 1374 ش/26- 27ژوئن1996م، مقاله: چگونگی آماده‌سازی فهرست مشترک نسخه‌های خطی موجود در پاکستان
 11. سمینار «عصر حکومت کلهورا»، کراچی، به اهتمام حکومتِ سند، 24 شهریور 1375 ش/ 15 سپتامبر 1996م، مقاله: وقایع‌نویسی خانواده‌ای علمی بلگرام در سند در عصر کلهورا
 12. کنگرۀ بین‌المللیبزرگداشت سلمان ساوجی، ساوه، به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ایران، 22- 24 اردیبهشت 1377 ش/ 12- 14 می‌1998 م، عنوان مقاله: سلمان ساوجی در شبه قاره
 13. دومین سمینار «تاریخ علم در ایران»، تهران، به اهتمام دانشگاه تهران، 17- 19 خرداد 1377ش/ 7- 9 ژوئن 1998م، مقاله: جوامع احکام‌النجوم بیهقی (د 565 ق): کتابی مهم در احکام نجوم و جامعه‌شناسی ایران،
 14. جشن 125 سال‍ۀ تأسیس دانشکدۀ خاور‌شناسی دانشگاه پنجاب، لاهور، به اهتمام دانشگاه پنجاب، لاهور، نوامبر 1998م، مقاله: فضل تقدم استادان دانشکده خاور‌شناسی (در تحقیقات ادبی)
 15. جشن 30 سال‍ۀ تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، ژانویه2002م، مقاله: خدمات مرکز [تحقیقات فارسی ایران و پاکستان] در فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی
 16. نخستین کنگرۀ ملی ایرانشناسی، تهران، به اهتمام بنیاد ایران‌شناسی، 27-30 خرداد 1381ش/ 17- 20 ژوئن 2002م، مقاله: سراج‌اللغه تألیف سراج‌الدین علی‌خان آرزو: نخستین فرهنگ انتقادی فارسی
 17. سمینارزبان و ادبیات فارسی در سند، کراچی، به اهتمام خان‍ۀ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، کراچی و گروه فارسی دانشگاه کراچی، 30 شهریور 1381 ش/21 سپتامبر 2002، مقاله: منتخب‌التواریخ تألیف محمد یوسف اتکی: مأخذی چاپ‌نشده درباره تاریخ سند
 18. سمینار بین‌المللیپژوهش‌های فارسی شبه قاره در پس 1978م، به اهتمام گروه فارسی دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب، لاهور، 8 دسامبر 2005م، مقاله: اعتنا به متون شبه‌قاره در ایران پس از انقلاب (1978م)
 19. سمینار بین‌المللی «خورشید درخشان»، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران، 9 مه 2006، مقاله: سه نسخ‍ۀ کهن مثنوی معنوی از یک کاتب در قرن 8 ق
 20. سمپوزیم بین‌المللیمولانا جلال‌الدین رومی، استانبول، 8- 12 مه 2007، مقاله: ثواقب‌المناقب، مآخذی مهم دربارۀ مولانا و مولویه
 21. کنگرۀ بین‌المللیمولانا جلال‌الدین رومی به مناسبت هشتصدمین سال تولد او، سرگودها (پاکستان)، به اهتمام دانشگاه سرگودها، 24- 25 مارس 2008م، مقاله: ثواقب‌المناقب، مآخذی مهم دربارۀ مولانا و مولویه
 22. سمینار بین‌المللیادبیات فارسی در شبه‌قاره، لاهور، به اهتمام دانشکده خاور‌شناسی دانشگاه پنجاب، لاهور، 10آوریل 2008م، مقاله: امتیازات شبه‌قاره در زبان و ادب فارسی
 23. کارگاهنسخه‌های خطی، تهران، به اهتمام کتابخان‍ۀ ملی ایران، تهران، اوت 2008م، مقاله: ترقیمه‌نویسی نسخه‌های خطی (با توجه به نسخه‌های خطی فارسی شبه‌قاره)
 24. سمپوزیم بین‌المللینسخه‌های خطی، استنبول، به اهتمام بلدیه استانبول، 10- 12 اکتبر 2008م، مقاله: نسخه‌های خطی ترکی در پاکستان
 25. کنفرانس بین‌المللیتاریخ سند (1843- 1999) منسوب به پیر حسام‌الدین راشدی، جام شورو، به اهتمام گروه تاریخ عمومی دانشگاه سند، سنده یونیورستی، جام شورو، 18- 19 اکتبر 2008م، مقاله: پیر حسام الدین راشدی‌شناسی در ایران
 26. سمینارجوامع فارسی و شبه‌قاره Persianate Societies and the Subcontinent، لاهور، به اهتمام انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان (امریکه) و دانشگاه پنجاب، لاهور و دانشگاه علوم اداری لاهور LUMS، لاهور، 26 فروردین/ 1 مارس 2009، مقاله: متن پژوهی در پاکستان
 27. سمپوزیم بین‌المللیآثار ابی‌حنیف‍ۀ و دورها فی‌الجوار بین‌الحضارات، دوشنبه، تاجیکستان، 5-6 اکتوبر 2009، مقاله: آثار مقبول فقه حنفی در شبه‌قاره (با تاکید بر آثار فارسی و از مؤلفان ماوراء‌النهر)
 28. سمپوزیم بین‌المللیشمس تبریزی، استانبول، قونیه، به اهتمام سازمان زنان ترکیه TURKAD 11- 16دسامبر 2009، مقاله: Facts and Fiction hand in hand about Shams of Tabriz in Pakistan
 29. سمینار بین‌المللی آزاد، به اهتمام شعب‍ۀ اردو، دانشگاه پنجاب، لاهور، 20- 21ژانویه2010، مقاله: اهمیت نسخه‌های خطی فارسی گنجین‍ۀ آزاد [در دانشگاه پنجاب لاهور]
 30. سمینارروابط ایران و پاکستان در گذشته، حال و آینده، کراچی، به اهتمام دانشگاه کراچی، 9 فوریه 2010، مقاله: نقش یک اثرادبی در تعامل فرهنگی چند ملت (دربارۀ کلیله و دمنه)
 31. مجلس رونمایی دو کتاب «در کوی خلیل» و «یار آشنا»، به اهتمام آکادمی علوم تاجیکستان، دوشنبه، 20 ژوییه 2010، مقاله (سخنرانی): روابط فرهنگی شبه‌قاره و آسیای میانه از دیدگاه زبان و ادبیات فارسی
 32. کارگاهنسخه‌های خطی، کتابخان‍ۀ ملی ایران، تهران، 8 اوت 2010، مقاله: تاریخچه و شیوه فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی در پاکستان،
 33. هشتاد و یکمیننشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 20تیر 1390ش/ 11 ژوییه 2011م، مقاله: میراث مکتوب فارسی در شبه‌قاره و ضرورت تدوین فهرست مشترک آن‌ها
 34. سمپوزیم بین‌المللیسید برهان‌الدین ترمذی، قیصری (ترکی)، 30 سپتامبر- 2 اکتبر 2011م، به اهتمام سازمان زنان ترکیه شعبه استانبول و دانشگاه ارچلس، قیصری، مقاله: بررسی تطبیقی مناقب‌العارفین و ثواقب‌المناقب به عنوان مأخذ مشترک شرح حال برهان‌الدین محقق ترمذی

 

ط) مصاحبه‌ها

 1. «احیا و تصحیح متون فارسی در شبه‌قارۀ پاکستان و هند» ضمیمه 2آین‍ۀ میراث، تهران، 2004م،
 2. گفت‌و‌گو با دکتر عارف نوشاهی [دربارۀ تذکرۀ شعرای نوشاهیه، چاپ 2007م، لاهور]،گزارش میراث، 11- 10، تهران، ص35- 37
 3. پیام دوشنبه، شماره7- 9 (667)، 2010م، ص63- 68، به رسم‌الخط کریلیک «میراث مکتوب در شبه قاره و ضرورت فهرست نگاری آنها در گفت‌و‌گو با دکتر عارف نوشاهی»، (گفت‌و‌گو از داریوش مطلبی)،کتاب ماه کلیات، تهران، جلد 14، شماره9، شهریور 1390ش/ اوت 2011م، شماره مسلسل 165، ص4- 9

 

ی) کتب و مقالات ممتاز که نایل به دریافت جایزه شده است و دیگر افتخارات

2002م: کتاب احوال و سخنان خواجه عبید‌الله احرار، بهترین نمون‍ۀ تصحیح متن عرفانی-از سوی حامیان نسخ خطی، تهران

2004م: مقاله نقدی بر کتاب « نامه‌های خواجه عبید‌الله احرار و بستگان او» چاپ شده در آین‍ۀ میراث، تهران، شمارۀ 25، سال 1383ش، ص 109- 124- ؛ بهترین مقال‍ۀ سال- به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران

2005م: کتاب معدن‌الدرر فی سیرۀ حاجی شیخ عمر (با همکاری دکتر معین نظامی)، بهترین نمون‍ۀ تصحیح متن عرفانی از سوی حامیان نسخ خطی، تهران

2006م: تصحیح مجالس جهانگیری تألیف عبدالستار بن قاسم لاهوری (با همکاری دکتر معین نظامی)، اثر شایست‍ۀ تقدیر در حوزۀ متون تاریخ -از سوی حامیان نسخ خطی، تهران

2007م: ارشاد در وعظ و معرفت، قلانسی، اثر شایست‍ۀ تقدیر در حوزۀ متون دینی، کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تهران اثر شایست‍ۀ تقدیر در حوزۀ متون دینی، از سوی حامیان نسخ خطی، تهران

2010م: مجلّه معیار، شعب‍ۀ اردو دانشگاه بین‌المللی اسلامی، اسلام‌آباد، جلد2، شماره1، مسلسل شماره3، ژانویه ژوئن2010، ص 9 تا 254 انتشار ویژه‌نام‍ۀ مقالات عارف نوشاهی

 

پروفسور آذر میدخت صفوی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اسلامی علیگر هند، رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر، رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند و...

azarmidsafavigmail.com

پروفسور علیم اشرف خان

زبان و ادبیات فارسی استاد و مدیر اسبق بخش فارسی دانشگاه دهلی – هند

aleemashrafkhangmail.com

دکتر دلال عباس

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه لبنان، لبنان

civilica.com/p/345493
dalal.abbasgmail.com


ایرانشناس

برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی در بیروت

 

پروفسور سیدحسن عباس

زبان و ادبیات فارسی استاد و رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هندو بنارس، (काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय)بنارس، هندوستان

prof.shabbasgmail.com

پروفسور عصمت درّانی

زبان ادبیات فارسی استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بهاولپور، پاکستان

ismidurranigmail.com

پروفسور بدرالدین مقصودزاده

زبان ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ملی تاجیکستان

maksudiv-56gmail.ru

پروفسور محمد سلیم اختر

زبان و ادبیات فارسی استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لاهور، پاکستان

akhtarbafhotmail.com


A Brief Personal Profile of Professor (Dr) M. Saleem Akhtar

PhD (South Asian History), MA (Asian Studies) (The Australian National University, Canberra),

PhD (Persian) (Tehran), MOL, MA (Persian and History) (Punjab)

Formerly Professorial Research Fellow, National Institute of Historical and Cultural

Research, Centre of Excellence, Quaid-i-Azam University, Islamabad.

(DOB 05/12/1946). Recipient of RCD Technical Cooperation Program Scholarship for higher studies at Tehran University (1969-1974), and The Australian National University Master Degree (1974-77) and PhD Degree (1980-83) Scholarships, Dr M. Saleem Akhtar was well embarked on his career as a research scholar on the international scene when, in early 1984, he was invited by the National Institute of Historical and Cultural Research, Centre of Excellence, QAU, Islamabad, to join it as a Principal Research Fellow/Associate Professor. His credentials for the post were refereed by Professor Ainslie T. Embree (Columbia University, USA), Professor John F. Richards (Duke University, North Carolina, USA), Professors K. A. Ballhatchets and Sir Cyril Philips, both of the SOAS, University of London, U.K.).

By that time Dr Akhtar had already published a critical edition of the Majma’ al-Shu’arā’-ye Jahāngīr Shāhī, of Mullā Qāti’ī-ye Harawī (d. 1024) (Karachi: ICWAS, Karachi University, 1979) which was acclaimed as a significant contribution and his writings in Urdu, Persian and English had appeared in journals of international repute, such as the Oriental College Magazine, Punjab University, Nuqūsh, Annual Number 1977, Lahore, Ma’ārif, Azamgadh, India, Farhang wa Mardom, Armaghān, Yaghmā, Wahīd and Gauhar, Tehran, Nashriyyeh-ye-Dāneshkadeh-ye-Elahiyyāt wa Ma’āref-i-Eslāmī, and Revue de la Faculte de Letters et des Sciences Humaines, both of Ferdowsi University, Mashhad,  The Muslim World, Connecticut, USA, South Asia, University of Western Australia,  Islamic Culture, Hyderabad-Deccan, India, Journal of the Research Society of Pakistan, Punjab University, Lahore, etc., and his talk on Islamic Mysticism was not only twice broadcast in Australia by Radio 2CY in its series on eastern religions titled “Wisdom of the East” under the supervision of Professor A. L. Basham, of the ANU, but had also been released by the Australian Broadcasting Commission,  for sale, on cassette and was published as part of its publication, The Wisdom of the East,  (ed. Maureen McInerney, Sydney: ABC, 1979). Besides, Dr Akhtar's writings and findings were referred to by international academia (i.e., Central Asiatic Journal (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1982 Vol. XXVI, No. 1-2, p.78, fn.1, and S.A.A. Rizvi, A History of Sufism (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1983, Vol. II, p.97) and renowned Pakistani scholar Sayyid Husāmuddīn Rāshdī, Doctorate honoris causa, Tehran University, 1972  (deceased in April 1981), had co-opted him as joint editor of his UNESCO-sponsored research project on “Tārīkh-i-Rashīdī” of Mīrzā Haydar Dōghlāt, a maternal cousin of the Timurid Bābur Pādshāh. 

Dr Akhtar’s areas of interest and specialization include Persianate societies of South, Central and West Asia, Discovery of rare Persian MSS. with a bearing on the history and cultures of these areas; Persian language and Literature, Iqbāl Shenāsī, History of Islamic Mysticism in South and Central Asia and Teaching of Urdu and Persian especially to Foreigners. He was selected from time to time for Pakistan Chairs Abroad – Edinburgh, Glasgow and Tehran. During his tenure at the latter (1993-1999), he also performed as the Chairperson of the Department of Urdu and Pakistan Studies at the University of Tehran for the last four and a half years of his tenure (1994-99) in Tehran.

From day one of his arrival in Tehran in September 1993, Farhangestān-i-Zabān invited him to lend them a helping hand in laying down the ground work for the compilation of the proposed دانشنامہ زبان و ادب فارسی در شبہ قارہ. A 3-member committee of مشاورانِ علمی was formed for this purpose, the other two scholars being the late Ustad Munzavi and Dr Mahdi Gharavi. This committee met for two hours, thrice a week, for the next five and a half years (1372-1377 Sh.) laid down a framework for the proposed encyclopedia and, among other things, approved and finalized a comprehensive list of entries for this project.

During his stay at Tehran, besides close collaboration with the Dāneshnāmeh-ye-Zabān wa Adab and Dāneshnāmeh-ye-Jahān-i-Islām, Dr Akhtar was often co-opted as subject specialist on   Selection / Promotion Committees and member of the presidium for the Defense sessions of Foreign Students. He also published two books, in Persian, dealing with the common cultural heritage of Iran and South Asia and the life, philosophy and message of Iqbal-i-Lahuri. Besides, he interacted and cooperated liberally with local learned bodies and academia, attended conferences, presented papers and contributed numerous research articles to local academic journals, commemoration/felicitation volumes and encyclopedias, etc.

In recognition of his services, Tehran University presented to Dr Akhtar a Shield, the Anjoman-i-Āthār wa Mafākher-i-Farhangī organized a magnificent function in his honour which was presided over by the Ambassador of Pakistan, and attended and addressed by leading Iranian scholars, such as Dr Sayyid Ja’far Shahīdī, Dr Mahdī Mohaghegh, Dr Ismā’īl Hākimi, Dr Khosrau Farshīdward, Dr Mahdī Gharavī, Ustad Munzavī and Dr Afshār Nāderī. To cap it all, Farhangestān-i-Zabān wa Adab-i-Fārsī invited him to share his thoughts on نقش  زبان فارسی و فارسی زبانان در تکوین فرھنگ اسلامی شبہ قارہ و اھمیت بازشناسی ریشہ ھای ٓآن in its series of talks on Cultural Ties Between Iran and South Asia.

Publications:

In addition to more than 100 research articles published at home and abroad, Dr Akhtar has the following books to his credit in chronological order:

 1. Majma’ al-Shu’arā’-ye-Jahāngīr Shāhī, of Mullā Qāti’ī-ye-Harawī (d.1024/1615). Edited with an exhaustive Introduction and extensive annotations. (Karachi: ICWAS, Karachi University, 1979. Some reviews:

 

"The present edition is a very scholarly one and may serve as a model for those who edit Persian texts in general and Persian Tadhkirahs in particular." Islamic Culture, Hyderabad-Deccan, India.

 

"The superb quality of scholarship used in editing the text merits high commendation." The Muslim World Book Review, London.

 

"Dr M. Saleem Akhtar has shown his true spirit of scholarship throughout the whole work." Indo-Iranica, Calcutta, India.

 

"…a perfect example of modern critical editing." Islamic Studies, Islamabad.

 

''ارزش کارمصحح از مؤلف بیشتر است۔'' گلچین معانی، کاروانِ ھند، ج۲،ص۱۰۸۶

 1. A Handbook of Research Activities of Learned Bodies, Islamabad, NIHCR, 1984.

 

 1. Resāleh-ye-Nūriyyeh-ye-Soltāniyyeh, of Shaykh ‘Abd al-Haqq Muhaddith-i-Dihlawī (d.1052/1642). Edited, Introduced and Annotated. With a Foreword by Professor Sheikh Abdur Rashid, Formerly Professor of History and Dean, Faculty of Arts, Muslim University, Aligarh, India. Islamabad: Iran-Pakistan Institute of Persian Studies, 1985. Extract from the Foreword:

 

''...The meticulous care with which Mr Akhtar [1971] has utilized his sources holds out the promise of his becoming one of our leading authorities on the intellectual and spiritual history of the Muslims of India and Pakistan during the middle ages.''

 

An Urdu translation of this edition by Professor Ghazanfar Ali Waraich was published by West Pakistan Academy, Samanabad, Lahore, in 1998.

 

 1. Tuhfat al-Wulāt wa Nasīhat al-Ra’iyyat wa’l-Ru’āt, of Shaykh Muhammad bin Tāhir Muhaddith Pattani (d.986/1578). Edited, Introduced and Annotated. Islamabad: Idārah-ye-Ma’āref-i-Naushāhiyyeh, 1986.

 

 1. Kalimāt al-Sādiqīn, of Muhammad Sādiq Dihlawī Kashmīrī Hamadānī (comp. 1023/1614). Edited, Introduced and Annotated. With a Foreword by Professor A. L. Basham, Head, Department of Asian Civilizations, The Australian National University, Canberra. Islamabad: Iran-Pakistan Institute of Persian Studies, 1987. Some reviews:

 

''…an in general competently written and adequately researched piece of work….a valuable contribution to somewhat neglected field of Indo-Muslim mysticism.'' – Professors J.A. Boyle and C.E. Bosworth, University of Manchester, Engand.

 

''…a great service to scholarship.''  A.L. Basham, Foreword.

 

''A valuable addition to our literature on the Indo-Muslim mystics.'' Professor K.A. Nizami, Muslim University, Aligarh, India.

 

''A vital addition to the literature available on the lives of Sūfīs who did so much for the nurturing of Indo-Muslim civilization.'' The Pakistan Times, Lahore.

 

''Your Introduction is comprehensive and qualitative and annotations reflect your erudition.''  Professor N.A. Baloch, Vice-Chancellor, International Islamic University, Islamabad.

 

An Urdu translation of this edition (sans my Introduction and Annotations, etc.)  was subsequently published by Professor Latifullah. Karachi: Idārah-ye-Nashr al-Ma’āref, 1989.

 

 1. The Sūfīs of Delhi. New Delhi: Kitab Bhavan, First Edition 1988; Second Edition 1990.

 

 1. Pakistan Resolution Revisited. Co-edited with Dr Kaneez Yusuf and Professor S. Razi Wasti. Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research [NIHCR], 1990. Reviews:

 

''…probably the first of its kind so far published… has initiated a process where true dimensions of our achievements, also our misadventures can be fully comprehended.'' The Pakistan Times, Lahore.

 

''…the only study of this kind to offer such detailed and multi-faceted analysis of this significant milestone in the history of Muslim separatism in India….must be commended for being well-researched and documented.'' The Muslim, Islamabad.

 

 1. Sind Under the Mughuls. An Introduction to, Translation (from Persian MSS.) of and Commentary on the Mazhar-i-Shāhjahīnī, of Mīrak Yūsuf, son of Mīr Abū al-Qāsim Namakīn Harawī (comp. 1044/1634), preceded by an exhaustive Introduction dealing with the history of relations between the Arghūns and Tarkhāns of Sindh and the Mughuls from the days of Tamerlane to the reign of Jahāngīr on the one hand, and those of the Mughuls with the Safawid rulers of Iran and Nader Shah, from the time of Bābur to Muhammad Shāh on the other. Published simultaneously by the NIHCR, Islamabad and the Department of Culture, Government of Sindh, Karachi. First Edition 1990; Second Edition brought out by Department of Culture, Government of Sindh, Karachi, 2017. Third revised edition is under preparation. Extracts from some reviews:

 

“A sound piece of work.” Professor C.E. Bosworth, University of Manchester.

 

“A solid and on the whole well-balanced [work].” Professor L. P. Elwell-Sutton, University of Edinburgh, England.

 

“… a substantial contribution to learning …The author [Dr Akhtar] shows a remarkable knowledge both of the Persian language … and the general history of Sind under the Arghuns and the Tarkhans and under Mughul rule.” Professor A. Bausani, University of Rome, Italy.

 

“Meticulous care of the details, dedicated love of the subject and a thorough mastery over both the Persian and English languages combined with that over the craft of the historian has made Dr Saleem Akhtar’s contribution a very rare work in Pakistan.” Islamic Studies, International Islamic University, Islamabad.

 

“The breadth of Dr Akhtar’s knowledge is impressive, and in the tradition of modern scholarship, he has worked hard to make his book an authentic piece of historical research.” The Muslim, Islamabad.

 

“Well researched, well-documented and well-presented… a standard reference work which will be of abiding interest and use to scholars working on the history of Sind as well as that of other parts of Medieval India.” Professor N. A. Baloch, Formerly Vice-Chancellor, Sindh University, Jamshoro, Sindh.

 

 1. Research Papers Presented in the Quaid-i-Azam International Seminar, Held in Islamabad, 21-23 December 1989, under the joint auspices of the Federal Ministry of Education, Pakistan Academy of Letters and the NIHCR, Islamabad, published as a Special Quaid-i-Azam Number of the Pakistan Journal of History and Culture, Vol. XII, Nos. 1-2, 1990.

 

 1. Islam in South Asia. Co-ed. with Professor Waheed-uz-Zaman, Islamabad, 1993.

 

 1. Haft Goftār dar bāreh-ye Sanā’ī wa ‘Attār wa ‘Irāqī, Tehran: Consultative Committee for the Promotion of Persian Language and Literature, Ministry of Culture and Islamic Guidance, 1996.

 

 1. Eghbāl Shenāsī: Jostārī dar Andīsheh wa Honar-i-Eghbāl-i-Lāhūrī. Tehran: Anjoman-i-Āthār wa Mafākher-i-Farhangī, 1999.

 

 1. Maulawī dar rah-i Sanā’ī: Jostārī dar Ta’aththur-i Maulānā az Shakhsiyyat wa Shi’r wa Andisheh-ye Hakīm Sanā’ī-ye Ghaznavi. Iqbal Academy Pakistan, Lahore, 2009

 

 1. Hindūstān kī Jidd-o-Johd-i-Āzādī mein Musalmānōn kā Hissah, (being the Urdu translation, with Introduction and Commentary, of IRI’s Supreme Leader Sayyid ‘Alī Khāmeneī’s book, Musalmānān dar Nihzat-i-Āzādī-i-Hindūstān, Second edition, Tehran: Enteshārāt-i-Āsia, 1374 Sh./1968). Lahore: Maktabah Jamal, 2017.

 

 1. Goldasteh-ye-Ja’farī Rahmānī Chishtī Sābirī: Dastūr al-‘Amal-i-Sulūk, comp. Muhammad Ashraf Ja’farī Rahmānī, rev. and ed. Muhammad Saleem Akhtar, Lahore: Al-Noor Publications, 2021. In Urdu.

 

 1. Goldasteh-ye-Nauras Bahār: Approximately 300 Letters Written by Munshī‘Abd al-Ra’ūf Bhakkarī Sīwistānī (d.1140/1727) on Behalf of the Kalhorah Rulers of Sindh to the Mughul Court at Delhi During the Half Century Preceding the Invasion and Annexation of Sindh by Nāder Shāh Afshār. One of the finest samples of Persian Inshā’- writings in India during this period. Edited with an Exhaustive Introduction and Copious Annotations. The work is in final stages .

 

Editorship of Academic Journals:

            Dr Akhtar was the Editor of (peer-reviewed) bi-annual Pakistan Journal of History and Culture from 1983 to 1993 and from 2004-2006. In the meantime, the NIHCR, on his suggestion, started yet another (peer-reviewed) biannual journal, Majallah-ye-Tārīkh wa Thaqāfat-i-Pakistan and he remained on its Editorial Board until  his departure for Tehran in 1993.

            Iqbal Academy Pakistan used to publish three journals respectively in English, Urdu and Persian, under the banner of Iqbaliyyāt. The English and Urdu ones were bi-annual and published regularly, while the Persian one was published annually but had gone dormant for several years.  Dr Akhtar revived it and starting from 2002, brought out its 5 Annual Numbers.

            Before the arrival of Dr Sayyid Reza Mostafavī Sabzwārī as Cultural Consular of IRI in Islamabad, the Consulate used to bring out a couple of periodicals in Urdu which were generally looked upon as propagandist in nature. Dr Mostafavi discontinued the practice and instead, with the cooperation of Dr Akhtar launched, in 1999, a purely academic quarterly journal called Payghām-i-Āshnā which was subsequently elevated to the level of a peer-reviewed journal duly recognized by the Higher Education Commission, Government of Pakistan. Dr Akhtar was its Editor for more than 10 years and is still a member of its Editorial Board.

            Dr Akhtar has been and, still is, a member of editorial boards of  some journals both within and outside Pakistan, which besides those mentioned above, included bi-annual Puzhūhesh, Faculty of Foreign Languages (1995-1999) and bi-annual Ketābdārī, Central Library and Documentation Center (1995-1999), both of Tehran University, bi-annual Jihāt-i-Islām, in English, Faculty of Islamic Studies, University of the Punjab, Lahore,  Tahqīq, a journal published by the Department of Urdu, University of Sindh, Jamshoro and Faslnameh-ye-Motala'at-i-Zaban-i-Farsi (Shifa-ye-Del-e-Sabebh).

Evaluation of MSS.

Dr Akhtar had also had the privilege of acting as pre-publication evaluation of manuscripts received for publication by publishers, such as the Ministry of Education, Government of Pakistan, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, Majlis-i-Taraqqi-i-Adab, Lahore, Oxford University Press, Karachi, Mīrāth-i-Alif, Tehran, and Kavoshnameh-ye-Zaban wa Adabiyyat-i-Farsi, Yazd.

Membership of Governing Bodies of Academic Institutions:

            Dr Akhtar served as a Member and ex-officio Secretary of the Board of Governors of the NIHCR, presided over by the Federal Minister of Education for 5 years, 1984-1988. He was member of the Governing Body of the Pakistan School/College, Tehran, for 2 years, 1996-98. At the time of his retirement in December 2006, he was Member of following learned bodies within and outside Pakistan:

 1. Board of Studies, Department of History, Quaid-i-Azam University, Islamabad;
 2. Board of Research, Islamic Research Institute, International Islamic University (IIU), Islamabad;
 3. Governing Council of the Islamic Research Institute, IIU, Islamabad;
 4. Research Supervisory Committee for the Operation of the IIU’s Research Fund;
 5. Academic Council, IIU, Islamabad;
 6. Academic Committee of the NIHCR, Centre of Excellence, QAU, Islamabad.
 7. Taskforce on SAARC Traditional Knowledge (TSTK), SAARC Documentation Centre, New Delhi, India.

Participation in Conferences, Seminars and Symposia:

            These activities are an essential part of academic career. Dr Akhtar had also had a fair share of them both within and outside Pakistan. In this connection, he travelled to India, Bangladesh, Australia, Tajikistan, Iran and Afghanistan.

            [Dr Akhtar is married, has three children, one daughter and 2 sons, all well-established in the States and the Commonwealth of Australia.]

10/10/2023

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ,

 

 

 

دکتر تورج دریایی

دکتری تاریخ استاد دانشگاه ایرانی در رشته «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان»
عضو هیئت مدیره مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل در دانشگاه کالیفرنیا

tourajdaryaee.godaddysites.com/biography
tdaryaeeuci.edu


بخشی از مقالات:

 • تازه پاره‌های ایران باستان، اسب‌های بالدار
 • بررسی زمینه‌های ورود روایات التقاطی ایرانی-سامی به تاریخ ملی ایرانیان
 • ماخذ حمزه اصفهانی در روایت زردشتیان از آفرینش
 • تازه پاره‌های ایران باستان، فرهاد و ارد: دو ارگبد در شهرهای دورا و تدمر
 • تازه پارهای ایران باستان
 • فرمانده شورشی بهرام چوبین و نظامی‌شدن امپراتوری ساسانی
 • افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی؛ از دو قرن سکوت تا افول و سقوط امپراتوری ساسانی: اتحادیۀ ساسانی- پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها
 • امپراتوری هفت اقلیم، شناخت نامۀ کتاب واپسین امپراتوری ایران(آخرین امپراتوری ایران. مایکل آر. جکسون بانر. جورجیاس، 0202 م.)
 • از وحشت آفرینی تا سپه آرایی: فیل‌ها در دورۀ پارتی -ساسانی
 • گذر از دو قرن سکوت: متون نویافتۀ فارسی میانه از طبرستان
 • ساسانیان و خلیج‌فارس (دریای ما)
 • سازندۀ جهان بدون ترس؛ نگرشی دربارۀ سکۀ طلایی خسرو اول
 • ایرانیت در دوران باستان؛ نظریه سرزمین مقدس ایرانشهر
 • «تو همانی»
 • ازدواج، مالکیت و تغییر دین در میان زرتشتیان: از اواخر دوره ساسانی تا دوره اسلامی
 • آغاز کار مرکز ایران‌شناسی پورداود
 • تاریخ ایران باستان و انتشارات دانشگاهی ادینبرگ اسکاتلند
 • ازدواج، ثروت، و تغییر دین در میان زردشتیان: از اواخر دورهٔ ساسانی تا ایران اسلامی
 • درباره‌ی القاب دو شاه ساسانی در مجمل التواریخ و القصص
 • تاریخ نگاری در ایران باستان متأخر
 • مهر نرسه
 • به منظور یادگیری و یادآوری از دیگران:ایرانیان در حال بازدید از پرستشگاه یهودی دورا-اروپوس
 • رویکردی جدید به مطالعه تاریخ ماد
 • تمدن گمشده اشکانی
 • یادداشتهای ایرانشناسی
 • در سوگ ریچاردفرای
 • تاریخ: آرش شواتیر که بود؟ برای آرش طاهباز
 • اشکانیان و ساسانیان
 • حسین ضیایی ریاضی دان، فیلسوف و ایرانشناس
 • آنچه از ایرج افشار آموختم
 • دارالفنون و اولین ترجمه فارسی گاثاهای زرتشت
 • تصحیحی در تاریخ طبری بر حسب متن پهلوی بندهش
 • مطالعه ی ایران باستان در قرن بیستم
 • ایرج افشار ( 16 مهر 1304 - 18 اسفند 1389)
 • به مناسبت دهمین سال انتشار
 • شهرستان‌های ایرانشهر ( نوشته‌ای به زبان فارسی میانه درباره‌ی تاریخ، حماسه و جغرافیای باستانی ایران با آوانویسی)
 • اهمیت نهاد پادشاهی سلوکی در شکل گیری جهان بینی شاهنشاهی در ایران باستان
 • شگفتی و برجستگی سیستان متنی به زبان پهلوی
 • خاطره و تاریخ (ساختار گذشته ایران در اواخر دوره ی باستان)
 • مسعود آذرنوش، باستان شناس ساسانی از میان ما رفت
 • یادی از استاد و همکارم آلن کی
 • دستنویس های متون باستانی ایران: نسخه ی پهلوی ام. ک (1321 میلادی)
 • ششمین کنفرانس ایرانشناسی در دانشگاه لندن
 • یادی از دکتر علیرضا شاپور شهبازی
 • سفر در ایران با بزرگان ایرانشناس
 • گفتگو با اهل تاریخ
 • تاریخ: خاندان ساسان در تبعید
 • جراح‌/ جراحی‌ (در ایران‌ پیش‌ از اسلام‌)
 • کتیبه پهلوی سلوک، داور کابل
 • کتیبه های هخامنشی
 • دیدگاههای موبدان و شاهنشاهان ساسانی درباره ایرانشهر
 • فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین
 • چهار اسپهبد شاهنشاهی ساسانی
 • گفتگو با تورج دریایی
 • کاوه آهنگر: صنعتگری هند و ایرانی؟
 • یادی از خلیل موحد دیلمقانی
 • گفت و گو
 • کارلوگینز بورگ تاریخدان معاصر
 • اسپهبدان ساسانی
 • «ضد زندیون» در دوره ساسانی و صدر اسلام
 • سه کتاب درباره تاریخ و تمدن اشکانی و ساسانی
 • اردشیر، موبد موبدان: یک تصحیح در متن بندهش
 • کتیبه ی شاهپور سکانشاه در تخت جمشید
 • روند مطالعات تاریخ باستان در اروپا و آمریکا
 • لقب پهلوی «چهر از یزدان» و شاهنشاهان ساسانی
 • چند نکته درباره ی متن پهلوی «شهرستان های ایرانشهر»
 • در چهاراه مذاهب آمیخته (تقدیم به فیلیپ ژینو)
 • کتابهای تازه ایرانشناسی (1)
 • کتابهای تازه ایرانشناسی (2)
 • کتابهای تازه ایرانشناسی (3)
 • مدارک پهلوی و تصمیمات نظامی و اداری ساسانیان
 • شگفتی و برجستگی سیستان متنی به زبان پهلوی

 

 

 

بخشی از تالیفات:

 • تاریخ ایران پژوهش آکسفورد
 • تاریخ ایران آکسفورد
 • پادشاه هفت اقلیم: تاریخ ایران باستان
 • امپراتوری ساسانی
 • نامه‌های هنینگ و تقی‌زاده
 • کوروش بزرگ: بنیانگذار امپراتوری هخامنشی
 • شاهنشاهی ساسانی

دکترعلی تمیز ال

زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق قونیه
و رئیس انستیتو تحقیقاتی مولانا وابسته به دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه.

temizel46yahoo.com

دکتر محمد ناصر

استاد , و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
و عضو گروه خاورشناسی دانشگاه پنجاب، لاھور، پاکستان

nasir.persianpu.edu.pk

دکتر مصباح الدین نرزیقول محمودزاده

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشکاه ملی تاجیکستان، دانشکده‌ی فلولوزی

scholar.google.com/citations?user=0FKGFBoAAAAJ&hl=en&authuser=3
hasti70mail.ru

دکتر جیهاد شکری رشید

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه صلاج الدین اربیل عراق

jihad.shukrigmail.com

دکتر انور عباس مجید حیدر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بغداد، عراق

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/dr majeed rezome_1.pdf
wadi_alsalam76colang.uobaghdad.edu.iq

اعضای هیات تحریریه

پروفسور احمد تمیم داری

زبان و ادبیات فارسی استاد تمام دانشکده ادبیات و زبان خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، ‌تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/1574636/
a_tamimdariyahoo.com
0000-0001-8367-8324


دکتر احمد تمیم داری در سال 1323 در تهران متولد شد. ایشان دارای درجه علمی استاد تمام در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی بوده است و از سال 1358 تا کنون صاحب کرسی هیأت علمی در دانشگاه علامه طباطبایی بوده اند. دکتر تمیم داری علاوه بر تدریس و پژوهش، در حوزه اجرایی و مدیریتی نیز مسئولیت‌هایی بر عهده گرفتند؛ از جمله سرپرستی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی (1364 تا 1361)، ریاست گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی (1364 تا 1361)، ریاست دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی (1366)، ریاست گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی (1375)، مدیریت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (1369 تا 1366) و ریاست مرکز تحقیقات ادبیات فارسی علامه اقبال لاهوری بر عهده ایشان بوده است. ایشان همچنین در دوره‌های متعدد در سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت داشته‌اند. دکتر تمیم‌داری در تجربیات بین‌المللی خود در سال‌های 1376 تا 1378 برای تدریس در دانشگاه دولتی داکا به بنگلادش دعوت شدند و در سال 1384 در دانشگاه ورشو در گروه ایران‌شناسی به تدریس پرداخته‌اند. ایشان علاوه بر تالیف چند اثر ارزشمند، از ترجمه منابع انگلیسی در این حوزه نیز غافل نبوده اند. از مهمترین همکاریهای پژوهشی ایشان با مراکز غیردانشگاهی، می‌توان به مشارکت در طرح "زبان و ادبیات فارسی در آسیای صغیر"، زیر نظر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اشاره کرد.

از جمله مقالات پژوهشی ایشان:

نشانه شناسی و ادبیات

مولوی پژوهی و مولوی پژوهان در کشورهای انگلیسی زبان

تاثیر شاهنامه فردوسی در آثار حماسی غرب

مطالعه تطبیقی کهن الگوی «سفر» و «بازگشت» قهرمان در شاهنامه و ادیسه

شناسه و روشهای نگارش آن در خط فارسی

سبک سخن فارسی (سبک شناسی شعر فارسی)

سخنرانی: چند ملاحظه در مورد ترریس زبان فارسی به فارسی آموزان اوکراینی و تألیف کتابهای زبان فارسی برای خارجیان

سخنرانی: نفوذ ادبیات فارسی در جهان:(متن سخنرانی دکتر تمیم داری در سمینار«تعامل ادبی ایران و جهان»)

پژوهشی زبان شناختی در اصطلاحات و تعبیرات با مفهوم کار عبث و بیهوده در زبان روسی و مقابله آن با فارسی

زیبایی شناسی در قرآن کریم با رویکردی به عنصر «داستان»

مروری بر فرم های مشابه فولکلور در جهان

بررسی تطبیقی ساختار مناظره و گفت و گوی قهرمانان در شاهنامه فردوسی، ایلیاد و اُدیسه هومر (بر پایه برخی دستاورد های مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی)

بررسی ساختارگرایانة باب شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمون

مطالعه سبک شناختی وجه نمایی در گلستان سعدی در چارچوب دستور نقشگرای نظام مند

شیوه های شرق شناسی و ایران شناسی

مشرب کلامی نظامی

زیبایی شناسی نوین

جستاری در «هزار و یک شب»

بررسی مشخصه های کنش گفتاری معذرت خواهی با مخاطبِ خداوند («توبه») در زبان های فارسی و روسی

جستاری در «هزار و یک شب»

بررسی و نقد فن شعر

سبک هند و ایرانی

عصر نوزایی فرهنگی

زبان، ادب عربی و علوم اسلامی در بنگلادش

نظری بر شرایط و احتیاجات آموزشی زبان فارسی در سین کیانگ چین

استخراج عوامل بنیادین شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان و ادبیات فارسی

جستاری در« هزارو یک شب» (قسمت دوم)

طریقت های عرفانی و میراث شعر فارسی در ماوراءالنهر

مخروط فرهنگ، سنت و اعتقادات

تلقی شما از ایرانی بودن داستان چیست؟

قصه های کهن و ادبیات داستانی امروز

درباره قصه (قسمت اول)

گفت و گو

صفار زاده

دو پرسش و دوازده پاسخ: گفت و شنود داستان ایرانی دو پرسش و دوازده پاسخ

درباره قصه (قسمت دوم)

داستان خوب باید...

احمد منزوی، فرهیخته ای سخت کوش

جامعه شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد

 بررسی تطبیقی داستان «جاناتان مرغ دریایی» و داستان مرغان در منطق الطیر بر مبنای نظریه انتخاب گلسر(

مطالعه ی شیوه های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی

خوانش روان شناختی اَمثال فارسی بر مبنای مفاهیم واقعیت درمانی (با تأکید بر رفتار مؤثر و نامؤثر)

تحلیل و صورت بندی مضامین مذهبی (شیعی) و عرفانی در شعر معاصر تاجیکستان در دوره استقلال (1991 -2015)(

حدیث نور

ابوریحان بیرونی؛ ریاضی دان و فیلسوف

اهمیت تشخیص گفتمان و دال مرکزی متن از سوی مترجم با تکیه بر ترجمه کلمن بارکس از مثنوی مولانا

کتاب ها:

 • تاریخ ادب پارسی: مکتب‌ها، دوره‌ها، سبک‌ها و انواع، احمد تمیم‌داری و دیگران، ناشر: موسسه الهدی
 • چکامه‌ای در باورهای شیعه (شرح قصیده کلامی ـ دینی صاحب ابن عباد)، انتشارات پیام
 • گستره شعر پارسی در انگلستان و آمریکا، جان دی یوحنان، احمد تمیم داری (مترجم)، ناشر: روزنه
 • اسطوره متن بینا فرهنگی: حضور شاهنامه در فرهنگ ها و زبان های جهان، گروه مؤلفان، ناشر: علمی و فرهنگی
 • مقدمه‌ای بر ادبیات، نقد و نظریه (مفاهیم مهم نقد)، نیکلاس رویل، اندرو بنت، احمد تمیم داری (مترجم)، ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • عرفان و ادب در عصر صفوی، احمد تمیم‌داری، ناشر : ققنوس
 • داستانهای ایرانی، احمد تمیم‌داری ، ناشر : سوره مهر
 • فرهنگ عامه، احمد تمیم داری ، ناشر : مهکامه
 • Micropedia of Persian literature ، انتشارات روزنه

پروفسور فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiyahoo.com


بعضی از آثار تالیفی:

 1. چون تافته ریگ زیر باران (شرح دیوان مسعود سعد).
 2. تحقیق منظر انسان.
 3. ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان.
 4. معجم النّحو (فرهنگ عربی –فارسی).
 5. سیماى رسول مهر در ادب فارسى.
 6. سیمرغ در آیینه سی مرغ
 7. در آمدی اجمالی بر پسا استعمار گری
 8. گردآورى مقالات همایش تجلى عرفان در شعر شاعران آذربایجان.
 9. گردآورى مقالات همایش خاقانى.
 10. از واج تا جمله.
 11. ترجمه طبقات الشّافعیة.
 12. تصحیح تحفة المؤمن.
 13. فرهنگ عرفا
 14. تو این را دروغ و فسانه مدان
 15. ترجمه و شرح اسفار ابن عربی.
 16. ترجمه امپراطوری زبان
 17. ماهیان جدا از آب(تأملی در اشعار طاهره صفار زاده).
 18. زبان فارسی در گسترۀ تمدن ایرانی.
 19. تصحیح دیوان محبی(سلطان سلیمان قانونی).
 20. تصحیح و شرح دیوان طرزی افشار
 21. کعبۀ دل(زبان صوفیانه عین القضات)
 22. شعر فروغ در بوتۀ نقد زیبایی شناسی
 23. گردآوری مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی مولانا
 24. تصحیح ورقه وگلشاه (به زبان کردی)
 25. قلعه دختر با همکاری سیفی
 26. فرهنگ توصیفی نقد و نظریه‌های ادبی
 27. ای عشق تو موزون تری جستار هایی در باب زندگی و اندیشه شمس و مولانا
 28. تصحیح و توضیح سلامان وابسال خواجه زین العابدین مشهور به عبدی بیگ ونویدی شیرازی
 29. ترجمه طبقات الشفاعیه فارسی

 

بعضی از مقالات پژوهشی:

 1. بررسی واژگان غیرمستعمل امروزی در اشعار رودکی
 2. نقدی بر بلاغت تصویر محمود فتوحی
 3. ردپای مضامین قلندرانه در غزل های انوری
 4. شکستگی در اساطیر ایران و هند
 5. گوته و خاستگاه ادبیات جهانی
 6. مواردی از نمود تقارن در تشبیهات ادبیّات فارسی
 7. بررسی انواع تابوشکنی و دلایل آن در شعر فروغ فرخزاد و احمد شاملو
 8. معرفت شهودی از نظر مولانا
 9. بررسی و مقایسه سه ترجمه کُردی رباعیات خیام
 10. روابط غیر کلامی در غزلیات شمس
 11. بررسی تطبیقی علی نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی
 12. نگاهی به تصویرسازی و همسویی آن با عاطفه در اشعار سلمان هراتی
 13. رویکردهای گوته به ادبیات جهانی
 14. شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی
 15. کهن الگوی قهرمان در مقالات شمس تبریزی
 16. دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی به استاد عبچالحسین زرین کوب
 17. ساختار زبان حماسی در کوش نامه ایرانشان بن ابی الخیر
 18. بررسی واژه های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال الدین حسین خوارزمی
 19. بررسی ارتباط واژگانی شمس با واژگان آفتاب و خورشید در غزلیات شمس
 20. بن مایه های حماسی در خاوران نامه
 21. کارکرد عرفانی عناصر اسطوره ای، دینی و ملّی در غزل های صائب تبریزی
 22. کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی
 23. قرائتی لکانی از غزل «ماه و پلنگ» حسین منزوی
 24. بررسی موجودات وهمی در فرهنگ مردم هرمزگان
 25. محمد طرزی افشار و ویژگی های زبانی او
 26. آیین چهاردهمی، روزی با شروه در فرهنگ عامه هرمزگان
 27. کارکرد ساخت های همپایه در قابوس نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب
 28. مدح و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی
 29. کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری
 30. بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی
 31. معرفت شهودی در کلام شمس تبریزی
 32. تجلّی خویشکاری های زن در نوحه ها و مویه های زنان شاهنامه
 33. اسطورة آفرینش در آیین ایزدی
 34. نگاه جامعه شناختی به اشعار فروغ فرخزاد
 35. اسطورة شاهان پیشدادی در متون تاریخی فارسی
 36. کارکرد ساخت های همپایه در قابوس نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب
 37. دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده
 38. نگاهی به شعر نو تغزلی و شاعران صاحب سبک آن
 39. نگاهی به کاربردِ وجوهِ افعال در اشعار سلمان هراتی
 40. جلوه های ادبیّات پایداری در سروده های فرخی یزدی
 41. پایان ناپذیری شخصیّت در داستان پایانی سیمین دانشور
 42. ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات
 43. جلوه های مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده
 44. نقد کتاب عرفان و تفکر از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق هایدگر
 45. تحلیل حکایات تعلیمی تذکره الاولیا بر پایه الگوی روایی گریماس
 46. ویژگی های زبانی اشعار محمد زُهری
 47. بررسی نمادهای مشترک سه یار مولانا
 48. نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی
 49. بلاغت نثر صوفیانه خطابی در تمهیدات عین القضات
 50. مشابهات برخی از اسطوره های توتمیک ایرانیان و ترکان
 51. تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی
 52. قلعه دختر
 53. بررسی کهن الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان ثالث
 54. حرکت بر اساس داستان «اسطقس» سیمین دانشور از منظر نقد اساطیری
 55. بایزید بسطامی و مشرب عرفانی او
 56. نگاهی به نوآوری های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل
 57. تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده
 58. آزادی، عنصر غالب غزل های نمادین منزوی
 59. هستی شناسی نور و ظلمت در اندیشه ی شیخ اشراق
 60. جایگاه قرآن و تأویل آن در تمهیدات عین القضات همدانی
 61. بازتاب گیاهان دارویی در دیوان خاقانی
 62. شطحیات عین القضات همدانی
 63. بررسی کهن الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث
 64. موضع محمدتقی ملک الشعراء بهار نسبت به طرح «جمهوریت» رضاخان
 65. بررسی موسیقی در غزل های سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی
 66. کهن ترین میهن پارسیان در ایران: بررسی دیدگاه ها
 67. زن در اندیشه و زندگی مولانا
 68. نگاهی بینامتنی به یکی از اساطیر آسیای غربی و تطبیق آن با اسطوره ی ضحاک در شاهنامه ی حکیم فردوسی
 69. تاملی در زبان ادبی رودکی
 70. تحلیل تحول آرایه های زیبایی شناختی در شعر معاصر
 71. نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی
 72. نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک
 73. فرایند فراهنجاری واژگانی در اشعار شفیعی کدکنی
 74. تصویر و شیوه های توصیف در غزل نو (با تکیه بر اشعار سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی)
 75. قاعده افزایی در شعر حمید مصدق
 76. دبیر و دبیری در سده های چهارم و پنجم هجری
 77. بررسی شیوه تفسیری مولوی در مثنوی با نگاهی به حقایق التفسیر سلمی
 78. متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد
 79. از غنا تا غزل
 80. قاعده افزایی در غزلیات شمس
 81. رویکردی به ارکان زیبا شناسی (هزاره دوم آهوی کوهی) و (آینه ای برای صداها)
 82. خورشید و خفاش در مثنوی
 83. دبیر و دبیری در سده های چهارم و پنجم هجری
 84. شطح عارف و گستاخی دیوانه در مثنوی های عطار
 85. باستان گرایی در شعر حمید مصدق
 86. مبانی زیباشناختی در غزلیات زمزمه های م.سرشک
 87. مشترکات و مناسبات فرهنگی ایران و ارمنستان
 88. بازتاب چند باور مهری در سروده های خاقانی
 89. مهر وطن در شعر گویندگان پارسی گوی از آغاز تا مشروطیت
 90. بازتاب باستان گرایی در اشعار نیمایی اخوان ثالث
 91. زبان و ادب پارسی در آسیای صغیر
 92. اسطوره کیومرث گل شاه
 93. تاملی در زندگی و اندیشه های عرفانی ابن سینا
 94. اقبال لاهوری، نغمه سرای بیداری
 95. خورنه مزدایی و بازتاب آن در آثار سهروردی و فردوسی
 96. دوگل از گلزار اندیشه های سمنانی (انسان نورانی و نظریه وحدت وجود ابن عربی)
 97. پیوند زبان فارسی با هند در آیینه ی زمان
 98. دوگل از گلزار اندیشه های سمنانی (انسان نورانی و نظریه وحدت وجود ابن عربی)
 99. اقبال لاهوری نغمه سرای بیداری
 100. غالب شاعر ی توانا
 101. نیمتاج ‘ تاجی بر تارک آزادگی
 102. محمد قاضی مترجمی چیره دست
 103. سیری در آثار و اندیشه های سنایی
 104. مختومقلی شاعری درد آشنا
 105. نگاهی به مناسبات فرهنگی ایران و هند در ادوار کهن
 106. دمی با شیخ محمود شبستری در گلشن راز
 107. پیوند زبان فارسی و هند در آیینه زمان
 108. کشف الاسرار و عدة الابرار فتوت نامه عارفان
 109. آنکه شنیده ای که خواجه را سایه نبود راست است

 

 

دکتر بیژن ظهیری ناو

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

bijanzahirinavyahoo.com

دکتر مریم خلیلی جهان تیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

shahnameh1390yahoo.com

دکتر غلامرضا پیروز

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~pirouz/
pirouz_40yahoo.com

دکترمرتضی محسنی

استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mohseni/
mohseni45yahoo.com

دکتر آسیه ذبیح نیا عمران

زبان وادبیات فارسی استاد دانشگاه پیام نور

asieh.zabihniagmail.com


 1. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : آسیه ذبیح نیا عمران

 

 1. سوابق آموزشی

کارشناسی و کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی ( از سال 1366-1373 )                    

دوره دکترا : دانشگاه تهران

 

 1. فعالیت های آموزشی

v       تدریس در: مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور استان یزد ، جهاد دانشگاهی،  دانشگاه علوم قرآنی، مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه آزاد

 

 1. فعالیت های اجرایی

v       از سال 1373 تاکنون عضو هیئت علمی مرکز تفت .

 

 1. سوابق پژوهشی

مقالات

v       پیوند بزرگان و پهلوانان در شاهنامه فردوسی                                          

v       آرکی تایپ در شاهنامه فردوسی  

v       بررسی تطبیقی زال و کودکان رها شدة اساطیری                         

v       بررسی تراژدی پدرکشی و پسر کشی در ایران و یونان              

v       بررسی تطبیقی رستم پهلوان ایران و هراکلس پهلوان یونان            

v       شهریار غزل معاصر

v       فرخی سرآمد غزل سرایان معاصر                                                    

v       طرز نو در اشعار کلین کاشانی

v       قمری بال ریخته ( نگاهی به غزلیات کلیم کاشانی )                              

v       سبک نثر قائم مقام فراهانی

v       کاربرد اصطلاحات محاوره و عامیانه در اشعار امین پور                       

v       بررسی واژه دیوانه در منطق الطیر عطار

v       بررسی واژه دیوانه در مثنوی مولانا                                             

v       تأثیر قرآن و حدیث در منطق الطیر عطار

v       تأثیر قرآن و حدیث در دیوان شاه نعمت ا... ولی                                  

v       تجلی اسطوره های یونان در مثنوی مولانا

v       نگاهی به رنگ سرخ در متون                                                           

v       نقد و بررسی مرقد آقا نیما

v       حیات معنوی علما در یزد                                                              

v       سومین شهید محراب در سنگر جهاد

v       شهید صدوقی فقیه مقید                                                                  

v       نقش زنان در اسلام

v       زن در نهج البلاغه                                                                                

v       زن در آثار مطهری

v       نگاهی به گویش یزدی                                                                        

v       نیما خلوت گزین آشتی ناپذیر

v       جستاری در امثال و حکم مردم آمل                                               

v       دانشگاه پیام نور در آیینه تحولات فرهنگی و اجتماعی یزد

کتب 

v       امثال و حکم مردم آمل         

v       چشم براه            

v       تی تی     

v       آبی میرکا             

v       چوری

v       پروانه رنگارنگ                  

v       روباه دم بریده         

v       عمو میشکا             

v       خاکی هوشیار        

v       دارا در باغ وحش

v       دارا و میوه ها                 

v       دارا و اعداد   

v       دارا و رنگ ها           

v       ترجمه گزیده سه کتاب از جبران خلیل جبران ( چاپ به طور مسلسل در ندای یزد )

طرح پژوهشی

v       داستان سرایی در ایران کهن                      

v       تراژدی زنان اساطیری در ایران و جهان ( تطبیقی )                              

v       اسطوره گیاهان اساطیری ( تطبیقی )

v       مؤلف نمونه سال 1379

v       عنوان نخست مقاله کشور در سال 1385 

دکتر آذر دانشگر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

a.saneshgar2015gmail.com
0000-0001-9048-4325

دکتر ایوب مرادی

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشیار و سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

ayoob.moradigmail.com
0000-0001-6167-6336

دکتر مهیار علوی مقدم

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

m.alavi2007yahoo.com
0000-0001-5850-8657

دکتر ابوالقاسم قوام تنها

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

ghavamum.ac.ir

دکتر معصومه صادقی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی

sadeghi2002yahoo.com

دکتر غلامرضا سالمیان

زبان و ادبیات فارسی - دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
-معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

salemianrazi.ac.ir
0000-0002-1633-1192


مدارک تحصیلی:

1389دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

1379کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

1375کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سوابق آموزشی و پژوهشی
1399 - تاکنون
معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
1393 - 1399
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه
1389 - 1393
معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه

مقالات منتشر شده:

فاطمه نظری فر، فاطمه کلاهچیان*، محمدابراهیم مالمیر، غلامرضا سالمیان

نشریه مطالعات زبانی بلاغی، پیاپی 29 (پاییز 1401)، صص 303 –

 • تاثیر متون صوفیانه فارسی بر تفسیر ثمانیه خواجه محمد پارسا

محمدابراهیم مالمیر*، غلامرضا سالمیان، سهیل یاری گلدره

فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 35، پاییز و زمستان 1401)، ص

غلامرضا سالمیان*

نشریه تاریخ ادبیات، سال پانزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)، صص 47 –

پیمان ریحانی نیا، الیاس نورایی*، غلامرضا سالمیان

فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 34، بهار و تابستان 1401)، ص

مهین دایی چین، محمدابراهیم مالمیر*، غلامرضا سالمیان

کاوش نامه ادبیات تطبیقی، پیاپی 45 (بهار 1401)، صص 21 –

سهیل یاری گل دره*، محمدابراهیم مالمیر، غلامرضا سالمیان

مجله پژوهش های نثر و نظم فارسی، سال پنجم شماره 1 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1400)، صص 247 –

سمیرا صمیمی فر، غلامرضا سالمیان*، محمدابراهیم مالمیر

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، سال دهم شماره 3 (پاییز 1400)، صص 81 –

غلامرضا سالمیان*، مریم عزتی

نشریه ادبیات دفاع مقدس، پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1399)، صص 17 –

قدرت الله علیرضایی، غلامرضا سالمیان*، فاطمه کلاهچیان، جهانگیر کرمی

فصلنامه زن و جامعه، سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1400)، صص 101 –

مریم کریمی، غلامرضا سالمیان*، فاطمه کلاهچیان

مجله جستار های زبانی، سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 64، مهر و آبان 1400)، صص 135 –

نسرین خانی، غلامرضا سالمیان*، عامر قیطوری

کاوش نامه ادبیات تطبیقی، پیاپی 42 (تابستان 1400)، صص 42 –

سعید اکبری، ابراهیم رحیمی زنگنه*، غلامرضا سالمیان

مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 45، پاییز و زمستان 1399)، صص 117

طاهره چهری، غلامرضا سالمیان*، روح الله بهرامی

نشریه جستارهای تاریخی، سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)، ص 6

 

نسرین خانی، غلامرضا سالمیان*، عامر قیطوری

مجله متن شناسی ادب فارسی، سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1399)، صص 89 –

نسرین خانی، غلامرضا سالمیان*، عامر قیطوری

مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، پیاپی 51 (امرداد 1399)، صص 239 -259

 

مجید خسروی*، خلیل بیگ زاده، غلامرضا سالمیان، محمد ایرانی

فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 53، تابستان 1398)، صص 1 –

 

سهیل فتاحی*، موسی پرنیان، غلامرضا سالمیان، قدرت الله علیرضایی

نشریه پژوهش های دستوری و بلاغی، پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1398)، صص 259 –

 

سعید اکبری، ابراهیم رحیمی زنگنه*، غلامرضا سالمیان

مجله زبان و ادبیات فارسی، سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1399)، صص 14 –

 

غلامرضا سالمیان*، مجید رستنده

نشریه مطالعات زبانی بلاغی، پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1398)، صص 273 –

 

2- کاوش گفتمان کنشی گرمس در رمان اهل غرق از منیرو روانی پور

لیلا رحمتیان، خلیل بیگ زاده*، غلامرضا سالمیان

مجله جستار های زبانی، سال دهم شماره 5 (پیاپی 53، آذر و دی 1398)، صص 289 –

فاطمه کلاهچیان*، فتانه رستمی، غلامرضا سالمیان

مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، پیاپی 45 (پاییز 1398)، صص 285 –

 

سهیل فتاحی، موسی پرنیان*، غلامرضا سالمیان

مجله فنون ادبی، سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 28، پاییز 1398)، صص 83 –

 

محمد مولایی، وحید مبارک*، غلام رضا سالمیان، فاطمه کلاه چیان

نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، پیاپی 27 (امرداد و شهرویور 1398)، صص 1 –

 

محمد ایرانی، زهرا منصوری*، غلام رضا سالمیان

فصلنامه متن پژوهی ادبی، پیاپی 80 (تابستان 1398)، صص 33 –

 

مریم کریمی، غلام رضا سالمیان*، فاطمه کلاه چیان

مجله فنون ادبی، سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 27، تابستان 1398)، صص 113 –

دادیار حامدی، میرجلال الدین کزازی*، غلامرضا سالمیان

نشریه زبان و ادب فارسی، پیاپی 238 (پاییز و زمستان 1397)، صص 71 –

 

کورش قنبری، میرجلال الدین کزازی*، غلامرضا سالمیان

فصلنامه جستارهای نوین ادبی، سال پنجاه و یکم شماره 4 (پیاپی 203، زمستان1397)، صص 93 –

غلام رضا سالمیان*، فاطمه کلاه چیان، محسن احمدوندی

مجله زبان و ادبیات فارسی، پیاپی 85 (پاییز و زمستان 1397)، صص 29 –

فاطمه کولیوند، غلامرضا سالمیان *، فاطمه کلاهچیان

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال چهاردهم شماره 52 (پاییز 1397)، صص 277 –

خلیل کهریزی*، غلام رضا سالمیان، سوسن جبری، وحید مبارک

نشریه نقد و نظریه ادبی، سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1397)، صص 147 –

غلامرضا سالمیان، سمیرا صمیمی فر

مجله فنون ادبی، سال نهم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز 1396)، صص 13 –

غلامرضا سالمیان*، تورج زینی وند، رضوان محمدی

کارنامه متون ادبی دوره عراقی، سال یکم شماره 1 (پاییز و زمستان 1395)، ص 133

 

غلامرضا سالمیان*، وحید سبزیان پور، بهارمست شاهینی

فصلنامه متن پژوهی ادبی، پیاپی 69 (پاییز 1395)، صص 99 -127

 

غلامرضا سالمیان، خلیل کهریزی

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال دوازدهم شماره 43 (تابستان 1395)، صص 153 –

 

اکبر شاملو*، غلامرضا سالمیان، نسرین خانی

نشریه زبان و ادب فارسی، پیاپی 233 (بهار و تابستان 1395)، صص 123 –

غلامرضا سالمیان*، خاطره سلیمانی

مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، پیاپی 1 (بهار و تابستان 1395)، صص 24 -40

 

غلامرضا سالمیان

مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، پیاپی 29 (پاییز 1394)، صص 191 –

غلامرضا سالمیان، سهیل یاری گلدره

فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، سال پنجم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1393)، صص 55 -72

 

غلامرضا سالمیان، خلیل کهریزی

مجله آینه میراث، سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار و تابستان 1393)، ص

طاهره چهری، غلامرضا سالمیان، سهیل یاری گل دره

مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، سال هفتم شماره 2 (پیاپی 25، پاییز و زمستان 1392)، صص 141 -158

 

غلامرضا سالمیان*، سید محمد آرتا، دنیا حیدری

مجله زبان و ادبیات فارسی، پیاپی 75 (پاییز و زمستان 1392)، صص 17 -45

 

 

غلامرضا سالمیان

نشریه گزارش میراث، سال هفتم شماره 56 (فروردین - تیر 1392)، ص 61

 

 

غلامرضا سالمیان*، کریم صیدی، هاجر امیری کله جویی

کاوش نامه ادبیات تطبیقی، پیاپی 8 (زمستان 1391)، ص

غلامرضا سالمیان*، سید محمد آرتا، دنیا حیدری

مجله زبان و ادبیات فارسی، پیاپی 73 (پاییز و زمستان 1391)، صص 67 –

غلامرضا سالمیان، سهیل یاری گل دره

مجله متن شناسی ادب فارسی، سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1391)، صص 59 -74

 

وحید سبزیان پور، غلامرضا سالمیان، فرزانه فتاحیان

پژوهشنامه ادبیات داستانی، سال یکم شماره 1 (زمستان 1391)، ص

وحید سبزیان پور، غلامرضا سالمیان

فصلنامه متن پژوهی ادبی، پیاپی 52 (تابستان 1391)، ص161

غلامرضا سالمیان*، خلیل کهریزی

فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین، سال دوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار 1391)، صص 86 -98

 

غلامرضا سالمیان، سهیل یاری

کتاب ماه ادبیات، شماره 61 (پیاپی 175، اردیبهشت 1391)، ص

غلامرضا سالمیان، سهیل یاری

کتاب ماه ادبیات، سال پنجم شماره 55 (پیاپی 169، آبان 1390)، ص

سید مهدی نوریان، حسین آقا حسینی، غلامرضا سالمیان

نامه فرهنگستان، سال یازدهم شماره 4 (بهمن 1389)، صص 132 –

علی اصغر باباصفری، غلامرضا سالمیان

فصلنامه جستارهای نوین ادبی، سال چهل و یکم شماره 1 (پیاپی 160، بهار 1387)، صص 49 –

غلامرضا سالمیان

ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، پیاپی 77-78 (اسفند 1382 - فروردین 1383)، ص

 

 

دکتر محبوبه فهیم کلام

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

mahramin2004yahoo.com


بخشی از فعالیت های پژوهشی

 • خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای(مقاله علمی وزارت علوم)
 • نقش روایت درمانی و خداباوری در آثار نامه نگارانه اریک امانوئل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
 • شعر مصور در ادبیات فارسی و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
 • تطبیق «اسکار و بانوی صورتی پوش» و «روی ماه خدا را ببوس»(مقاله علمی وزارت علوم)
 • تطبیق نگاه موریه و گوبینو به ادبیات و هنر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
 • تامل در مرگ و نظام هستی در شعر گورستان دریایی پل والری و رباعیات خیام(مقاله علمی وزارت علوم)
 • تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز(مقاله علمی وزارت علوم)
 • بررسی دیدگاه های ناتورالیستی زولا و چوبک(مقاله علمی وزارت علوم)
 • با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)
 • گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه(مقاله علمی وزارت علوم)
 • بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون(مقاله علمی وزارت علوم)
 • عملکرد روایت در رمان کودکی، اثر ناتالی ساروت(مقاله علمی وزارت علوم)
 • رویکرد مشابه خیام و ژید در دعوت به خوش باشی
 • تحلیل یادمان های کودکانه در رمان کودکی اثر ناتالی ساروت(مقاله علمی وزارت علوم)
 • بودلر و سپهری، در جست و جوی بهشت گمشده (عنوان عربی: بودلر وسپهری بحثاً عن الجنة المفقودة)
 • بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی(مقاله علمی وزارت علوم)
 • «چگونه می توان از فوتبال صحبت نکرد»
 • تک گویی درونی
 • La Mythomanie dans La Ronde de Nuit et Dora Bruder de Patrick Modiano
 • Écrit dialogique musical d’Enfance de Nathalie Sarraute
 • La Structure du Récit Autobiographique dans l’Œuvre de Simone de Beauvoir : Mémoires d’une Jeune Fille Rangée
 • Les reflets de la morphologie de Propp dans Candide de Voltaire

 

 

 

 

دکتر سیدجواد میری منیق

جامعه شناسی. ادیان و فلسفه علم و... دکترای تخصصی  جامعه‌شناسی از دانشگاه بریستول انگلستان

دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مدیر روابط بین‌الملل و همکاری های علمی

نماینده بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در ایران

سر دبیر نشریه ،Islamic perspective

هیئت تحریریه Sociology of Islam & Muslim Scieties Portland state university

هیئت تحریریه Critical Research on Religion in USA

www.criticaltheoryofreligion.org/miri.html
seyedjavadhotmail.com


مدارک تحصیلی
 • دکترای تخصصی (Ph.D): جامعه‌شناسی، (دانشگاه بریستول/ انگلستان)، ۲۰۰۳.
  عنوان تز: Social Theory: Complementarity and Contradiction in the Muslim and Western Intellectual Traditions
 • کارشناس ارشد: مطالعات ادیان و فلسفه علم، (دانشگاه بریستول/ انگلستان)، ۱۹۹۸.
  عنوان پایان نامه: A Comparative Study on the Art of Interpretation in Islam and Modern Western Philosophy
 • کارشناسی: ادبیات عرب و تاریخ اندیشه‌های علمی، (دانشگاه گوتنبرگ / سوئد)، ۱۹۹۶.

سوابق آموزشی

 • نظریه های اجتماعی، دانشکده جامعه شناسی بریستول/ انگلستان، ۲۰۰۳.
 • فلسفه اگزیستیالیسم، دانشکده فلسفه بریستول / انگلستان، ۲۰۰۳-۲۰۰۴.
 • درآمدی بر جامعه شناسی، هونان / چین، ۲۰۰۴.
 • مطالعات استراتژیک ، روابط ایران و هند و چین در بستر نوین جهانی، هاربین چین، ۲۰۰۴-۲۰۰۶.
 • نظریه های اجتماعی و دین، هاربین/ چین، ۲۰۰۶.
 • درآمدی بر مطالعات ادیان، دانشکده مردم شناسی و مطالعات ادیان دانشگاه دولتی چیتا / روسیه، ۲۰۰۶-۲۰۰۸.
 • درآمدی بر نظریه های مدرن و پست مدرن در حوزه مطالعات فرهنگی، دانشکده مردم شناسی و مطالعات ادیان دانشگاه دولتی چیتا / روسیه، ۲۰۰۶-۲۰۰۸.
 • فلسفه علوم اجتماعی در مکاتب دینی و سکولار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.
 • اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.
 • فلسفه علوم اجتماعی و مکاتب دینی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۸.
 • اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۸.
 • محیط زیست و ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
 • جامعه شناسی زندگی روزمره در ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
 • روانکاوی دین، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
 • درآمدی بر تاریخ دین، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
 • درآمدی بر جامعه شناسی ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
 • درآمدی بر مطالعات ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
 • درآمدی بر اندیشه متفکران اجتماعی معاصر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
 • دین و جامعه در قفقاز و آسیای مرکزی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • مقدمه ای بر جامعه شناسی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • دین و جامعه در اوراسیا، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • درآمدی بر فلسفه و تاریخ علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • علوم انسانی و ژئوپلتیک جهان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۱- ۱۳۹۲.
 • مدیریت جهانی و ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
 • دین و سکولاریزم، دانشگاه ادیان و مذهب قم ، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
 • سنخ شناسی تاریخ دین، دانشگاه ادیان و مذهب قم ، ایران، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.

تألیفات:

مقالات :به زبان انگلیسی

 • “The existential relevance of religious thought in modern social theory’’ Sufi Illuminations A Journal Devoted to the Study of Islam and Sufism, vol. ۳, no. ۱, spring ۲۰۰۲.
 • ‘’Politics and Peace in Classical Philosophy’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۱۲۰۰۲.
 • ‘’What’s Plato’s Legacy?’’ Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۲۲۰۰۲.
 • ‘’Existentiality and Mythicality: A modern dilemma?’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۲۲۰۰۲.
 • ‘’Nostalgia and the awakening of the soul’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۱۲۰۰۲.
 • ‘’The philosophical problem of evil: Some reflections’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۰۲۰۰۲.
 • ‘’Social Theory Revisited: Runciman and Classical Philosophy’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۳۲۰۰۳.
 • ‘’What Is the Examined Life?’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۴۲۰۰۳.
 • ‘’Religious Symbolism and its Existential Significance: The Case of the Cross’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۴۲۰۰۳.
 • ‘’The Centrality of the Classics Revisited’’, Salford Papers in Sociology, No. ۳۳, Feb. ۲۰۰۳۱۸۶-۲۰۱.
 • ‘’George Steiner, Lord Acton, and Anthony Giddens On The Conditions for the Emergence of Modern Sociology’’, Sincronia (A Journal for the Humanities and Social Sciences), ۲۰۰۳, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad de Guadalajara.
 • ‘’Satori, Enlightenment and ‘Irfan: A Reflection on the Question of Individual Realization’’, Journal of Transcendent Philosophy, Volume ۴. Number ۲. June ۲۰۰۳.
 • ‘’Existentialism and Classical Philosophy’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۳۲۰۰۳.
 • ‘’Existentialism and Classical Philosophy’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۳۲۰۰۳.
 • ‘’Classical Philosophy and Runciman’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۳۲۰۰۳.
 • ''Enlightenment and Social Theory Revisited'', Sincronia (A Journal for the Humanities and Social Sciences), ۲۰۰۳, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad de Guadalajara.
 • ‘’Sacred and Secular in the Light of Transcendental Philosophy: Four Modern Discourses and Transcendentalism’’, Journal of Transcendent Philosophy, Volume ۴. Number ۳. June ۲۰۰۳, London Institute of Iranian Studies.
 • ‘’What is Sociology? A Classical Review: The Ontology of Modern Cosmogony’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue ۱۵۲۰۰۳.
 • ‘’Philosophy of Religion: Some Reflections’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue ۱۵۲۰۰۳.
 • ‘’Metasociology: What kind of breed is metatheory?’’ Philosophy Journal of the Examined Life, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue ۱۶۲۰۰۳.
 • ‘’Foucault in an intercivilizational perspective’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue ۱۶۲۰۰۳.
 • Metasociology: Metatheorizing in Social Sciences and Philosophy of Social Sciences, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۵, Issue ۱۸۲۰۰۴.
 • ‘’Existentialism in Sociology and Jasperian Philosophy: An Intercivilizational Perspective’’, Journal of Transcendent Philosophy, Volume ۴. Number ۲. June ۲۰۰۴.
 • ‘’Intelligence and Religious Thinking: A critical reflection’’, Journal of Transcendent Philosophy, Volume ۴. Number ۲. June ۲۰۰۴.
 • ‘’Karl Jaspers on Freedom: The anchorage of freedom as an essential guarantee for democratic government ’’ Phenomenology: East and West, July ۲۰۰۶.
 • ‘’Allama M. T. Jafari on Conscience: Vijdan the core element of human self’’ London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’Jaspers and Paradigmatic Personalities: Jaspers on Mohammad’s personality and the resulting dilemmas for debates on Islam in West’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, April ۲۰۰۶.
 • ‘’Joseph De Maistre as a prototype of European Religious Intellectual Tradition’’ Phenomenology: East and West, July ۲۰۰۶.
 • ‘’The Civilizational Element of Iranian Spirit in Europe and China’’ London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’The constitutive elements of sociological framework’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, April ۲۰۰۶.
 • ‘’Pascal and Social Theory: The Question of Existence Revisited’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Kant and Social Theory: The metaphysics of religion revisited’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Hegel and Social Theory: Geist and God within Hegelian Philosophy’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Feuerbach and Social Theory: The anthropology of Man revisited’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Kirkegaard and Social Theory: Existentialism and Religion’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Nietzsche and Social Theory: Values and the death of God’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Heidegger and Social Theory: Dasein and Modes of Beings’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Jaspers and Social Theory: Reason, Choice and Religion’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Sartre and Existentialism’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Tillich: The Architect of Faith’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Camus and Existentialism: Reflections on Choice and Human Existence’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Dostoevsky and Social Theory: Religion and Human Life’’ London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’Phiroz Mehta: Religion as a roadmap for the religious life’’ London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’Existential Philosophy in the Thought of Vladimir Solovyov’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Some Reflections on Pan-Islamism’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, Feb. ۲۰۰۶.
 • ‘’ Extremism and Islam: Is There Any Link?’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, March ۲۰۰۶.
 • ‘’Prophet Muhammad: The Gentle Voice of Beauty’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, March ۲۰۰۶.
 • ‘’Denominations as windows to civilization in the eyes of Imam Musa Sadr’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, March ۲۰۰۶.
 • ‘’Imperialism from Without and Despotism from Within: A glance at the Question of Polity in Contemporary Islam’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, April ۲۰۰۶.
 • ‘’Alienation and Muslim Intellectuals in Western Academia’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, May ۲۰۰۶.
 • ‘’Anthony Giddens: Social Philosophy and Critical Muslim Perspective’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, Vol. ۳, No. ۲۲۰۰۶.
 • ‘’Reflections on the significance of Taleghani’s Social Theory’’, London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’The Need for Intimacy in the Prism of Tradition’’, Journal of Vincit Omnia Veritas, ۱۱۱۱, January ۲۰۰۷.
 • ‘’Compassion is the core of Liberty: Another perspective on Multiculturalism’’, Journal of Vincit Omnia Veritas, June ۲۰۰۷.
 • ‘’Ku Hung-Ming and the Feminine Ideal’’, Journal of Vincit Omnia Veritas, June ۲۰۰۷.
 • ''Science and Religion in the Thought of Imam Musa Sadr'', Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۹, Dec. ۲۰۰۸.
 • "Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory'', Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۹, Dec. ۲۰۰۸.
 • ''Environmental Crisis in the Balance of Sacred Paradigm'', Journal of Islamic Perspective, No. ۱۲۰۰۸.
 • ''Relocating Sadrian Perspective'', Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۰, Dec. ۲۰۰۹.
 • ''Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory: Muttahari and Beheshti in the Balance of Sociological Theory'', Journal of Islamic Perspective, No. ۲۲۰۰۹.
 • ''Religionsgeschichte and Sadrian Paradigm; Consecrative Power and Discriminative Ability'', Journal of Islamic Perspective, No. ۳۲۰۱۰.
 • ''Rereading Fromm's Conditions of the Human Situation'', Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۱, Dec. ۲۰۱۰.
 • '' Religion and Social Theory in the Frommesque Discourse'', Journal of Islamic Perspective, No. ۴۲۰۱۰.
 • ''Weltanschauung and Anthropo-Logy in the Frommesque Discourse'', Journal of Islamic Perspective, Vol. ۵۲۰۱۱.
 • “The Geopolitics of Crisis in Central Asia and Caucasia: An Iranian Perspective” Just Peace and Diplomacy Journal, No. ۴۲۰۱۱.
 • ‘’Some Reflections upon Islamophobia as the Totally Other’’, Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۲, Dec. ۲۰۱۱.
 • ‘’Revisiting the Chechen Crisis through an Iranian Prism: Historical and Strategical Considerations’’, Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۵۲۰۱۱.
 • ‘’Revisiting the history of Iran: Geopolitics and Geoculture’’, Just peace Diplomacy Journal, No. ۶۲۰۱۲.
 • “Erich Fromm and Religion”, Journal of Islamic Perspective, Number ۷ Vol. ۱۲۰۱۲.
 • “The Significance of Caucasia and Central Asia to Iran’s National Security”, Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۷۲۰۱۲.
 • “Erich Fromm and Religion”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۷. No. ۱۲۰۱۲.
 • “Allama Jafari and Three Kinds of Relationships in Human Society”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۸, No. ۲۲۰۱۲.
 • “The Question of Alienation in the Frommesque Perspective”, Journal of Transcendent Philosophy, Vo. ۱۳, Dec. ۲۰۱۲.
 • “Allama Jafari and the Russellian Eurocentric Project”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۹, Spring: ۲۰۱۳.
 • “Iran’s new geopolitics in Central Asia and Caucasia”, Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۸ Spring, ۲۰۱۳.
 • “Maxim Gorky and Allama Jafari on Conscience”, Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۴, Dec. ۲۰۱۳.
 • “Allama Jafari and Dostoevsky: Rereading the Russian Literary Legacy in an Alternative Perspective”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۱۰, Winter: ۲۰۱۳.
 • “Rereading Genealogies of Sectarian Conflicts of Shiism and Sunnism”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۱۱, Spring: ۲۰۱۴.
 • “Containment Policy and the Specter of Nader: Regional issues and global consequences”, Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۹, Summer ۲۰۱۴.
 • “A Sociological Reading of Iranian Experiences of Economic Development”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۱۲, Winter ۲۰۱۴.
 • “Farabi and the Invention of Post-Secular Social Theory” Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۵, Dec. ۲۰۱۴.
 • “Securitization of Islam and Muslims in Western Democracies” Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۱۰, Winter ۲۰۱۴.
 • “Possibilities of Non-Eurocentric forms of Cognitions and Poetic-Philosophy”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۱۳, Spring ۲۰۱۵

مقالات :به زبان فارسی

 • علی شریعتی و پوزیتیویسم، دو فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران، پاییز و زمستان ۹۱، شماره ۴، سایر مؤلفین: علی علی اصغر صدری.
 • رابطه علم و دین از دیدگاه دکتر علی شریعتی، دو فصلنامه پژوهش های علم و دین، شماره ۲، سال ۱۳۹۰، سایر مؤلفین: علی علی اصغر صدری.

کتاب‌ها:

به زبان انگلیسی

 • History of Social Theory in the light of intercivilizational Perspective: Perennial Questions and Modern Answers. Xlibris: USA ۲۰۰۳.
 • ‘Is it a World-System we live within or a Military World-State? A chapter published in Unveiling The Real Terrorist Mind, Edited by Nadia Batool Ahmad and et. al. in ۲۰۰۲ by Xlibris in USA.
 • Scientific Thought in the Balance of Religious Reflection. Xlibris: USA, ۲۰۰۳.
 • Transcendentalism and Other Essays. Xlibris: USA, ۲۰۰۳.
 • Intercivilizational Social Theory: Complementarity and Contradiction in the Muslim and Western Intellectual Traditions: A comparison between four intellectual discourses of Giddens, Goffman, Iqbal and Shariati. ۲۰۰۷.
 • Social Theory Deconstructed? Religion between Developmental and Authenticity discourses. Xlibris: USA, ۲۰۰۴.
 • Social Theory in the Balance of intercivilizational dialogue: A brief anthology of Chinese intellectual thought. Published by London Academy of Iranian Studies, United Kingdom, ۲۰۰۶.
 • Unknown Ku-Hung Ming: Rediscovering the Confucian Intellectual Tradition. Published by London Academy of Iranian Studies, United Kingdom, ۲۰۰۶.
 • Reflections on Sporadic Episodes of Modernity: Particular random issues within metatheory of secular hegemony. Published by London Academy of Iranian Studies, United Kingdom, ۲۰۰۶.
 • Siberian Letters: Reflections on issues in sociology, theology, philosophy and geo-politics. Published by Xlibris: USA, ۲۰۰۷.
 • Reflections on the philosophy of Imam Musa Sadr. Published by Xlibris: USA, ۲۰۰۷.
 • Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory: Revisiting the sociological relevance of Morteza Muttahari and Seyed M. H. Beheshti. Published by Xlibris: USA, ۲۰۰۹.
 • Sociological Imagination in Sadrian Paradigm: Probing into issues of religion and humanities. Published by Xlibris: USA, ۲۰۰۹.
 • Goffman and Giddens in Balance of Intercivilizational Existentialicism. Published by Lambert Academic Publishing: Germany, ۲۰۰۹.
 • Giddens and Structuration Theory. Published by Lambert Academic Publishing: Germany, ۲۰۰۹.
 • Reflections on the Social Thought of Allama M. T. Jafari: Rediscovering Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory. Published by University Press of America, ۲۰۱۰.
 • Reflections on Erich Fromm: Probing into issues of Psychoanalysis, Sociology, Philosophy and Religion. Published by London Academy of Iranian Studies: London, ۲۰۱۰.
 • Social Theory, Religion and Critical Discourses: Critical Theory in the Postmodern Globe. Published by Lambert Academic Publishing: Germany, ۲۰۱۱.
 • Alternative Sociology: Probing into the Sociological Thought of Allama M. T. Jafari. Published by London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۲.
 • The Global Future of Religion. Edited by Seyed Javad Miri. Published by London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۲.
 • ast and West: Allama Jafari on Bertrand Russell: East and West. University Press of America, ۲۰۱۳.
 • Transcendent Unity of Human Cultures: Allama Jafari and Russian Literary Thinkers. London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۳.
 • Orientalism: A Eurocentric Vision of the ‘Other’. International Peace Studies Center Press, ۲۰۱۳.
 • Islamism and Post-Islamism: Reflections upon Allama Jafari’s Political Thought. University Press of America, ۲۰۱۴.
 • Reclaiming the Sane Society: Essays on Erich Fromm’s Thought. Sense Publishers, ۲۰۱۴.
 • Reflections on Greater Iran: Issues in Geopolitics, Religion and Culture in Caucasia and Transoxania. London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۴.
 • Beyond Eurocentrism: Probing into Epistemological Endeavors of Allama Jafari. London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۴.
 • Reimagining Malcolm X: Street Thinker versus Academic Thinker. University Press of America, ۲۰۱۵.

به زبان فارسی

 • تحولات قفقاز شمالی و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۲.
 • روایت‌های موازی در علوم انسانی، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
 • پوشکین و شیخ‌الاسلام دربند: روابط ایرارن و روسیه در ژئوپلتیک نوین اوراسیا، جامعه‌شناسان، ۱۳۹۴.
 • نگاهی مردمشناسانه به چین و روسیه در جغرافیای سیاسی ایران، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
 • منطق ماشین دودی: مطهری و جامعه‌شناسی آلترناتیو، آکادمی مطالعات ایرانی لندن، لندن، ۱۳۹۴.
 • ما و فارابی: فراسوی نگاه‌های کارمندوارانه به علوم انسانی، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
 • تأملی بر فقر تئوریک در علوم انسانیِ ایران، جامعه‌شناسان، ۱۳۹۴.
 • ایران فرهنگی: فرصت‌ها و چالش‌های ایران در تاتارستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (در دست چاپ)

تألیف بخشی از کتاب:

 • The Safavid Order: A Sociological Perspective; in Sheikh Safi al-Din Ardabili in the Mirror of Sufism, Art and Politics. Edited by Seyed Salman Safavi. Published by London Academy of Iranian Studies, ۲۰۱۵.

ارائۀ مقاله و سخنرانی در همایش‌ها، کنگره‌ها، کارگاه‌ها و ...

به زبان انگلیسی

 • “Translation and Classicality: The Relevance of Muslim Intellectual Tradition, Association of Muslim Social Scientists, October ۲۵-۲۷۲۰۰۱, Dearborn, USA.
 • “Classicality, Tolstoy, and Anarchism: Echoes of Anarchists within the Mainstream Sociological Tradition”, Congress of the Social Sciences and Humanities in Toronto, May ۲۹ to June ۱۲۰۰۲, Canada.
 • “Foucault in an inter-civilizational perspective”, Social Research in a Brave New World, ۵th June, ۲۰۰۲,University of Nottingham, UK.
 • “The Concept of Philosophy of Science Re-visited”, Conference on the Contributions of Arabs and Muslims to the Natural Sciences and Technology, September ۹-۱۳۲۰۰۲, Faculty of Science and Department of Physics, Yarmoul University, Jrodan.
 • “Social Theory and the Relevance of Hume’s Devastating Hypothesis on Religion” at the ۶۴th annual meeting of the association in Chicago, ۱۵-۱۷ August, ۲۰۰۲, USA.
 • “Alienation and Muslim Intellectuals in Western Academia: Some Reflections”, International Sociological Congress in Brisbane, ۷-۱۳ July, ۲۰۰۲, Australia.
 • “The Civilizational Problematique in Alvin Gouldner’s Sociology”, Hierarchy and Power in the History of Civilization Conference, Sponsored by the Oriental Institute of the Russian Academy of Sciences, July ۴-۶۲۰۰۲, St. Petersburg, Russia.
 • ‘’Constitutive elements of sociological framework: A battle between secular social thought and religious social thought’’, Hawaii International Conference on Social Sciences, June ۱۱-۱۵۲۰۰۲, Honolulu, Hawaii, USA.
 • ‘’Ethicality and Civility: Some Reflections’’, GSA ۲nd Annual Conference on Global Ethics and Civil Society, ۲۲-۲۴ July ۲۰۰۲, Roehampton University of Surrey, UK.
 • ‘’Globalization and Religion: Some Reflections’’, International Conference on Globalization and National Identity sponsored by University of West Hungary, Faculty of Economic Sciences, ۱۰-۱۳ April, ۲۰۰۲, Hungary.
 • ‘’Violence, Radicality and Classicality’, International Conference on Crime and Social Control in Cracow, ۳۱ August, ۲۰۰۲, Poland.
 • ‘’Islamic Vision for the Next Millennium: Some Reflections’’, Association of Muslim Social Scientists, ۳۱th Annual Conference at American University, Washington DC, October ۲۵-۲۷, USA.
 • ‘’Existentialism in Sociology and Jasperian Philosophy: An intercivilizational perspective’, Hawaii International Conference on Social Sciences, June ۱۲-۱۵, in Honolulu, Hawaii, USA.
 • ‘’Modern vs. post-modern Historiography’’ The International European Social Science History Conference ۲۷th Feb. ۱st March, ۲۰۰۲, Holland.
 • ‘’Social Philosophy of Giddens: An Islamic Critique’’, ۹th International Conference in Manchester, April ۱۹-۲۴۲۰۰۳, Manchester, UK.
 • ‘’Anarchist Philosophy and Social Sciences’, ۸th International Conference in Manchester, April ۱۹-۲۴۲۰۰۳, Manchester, UK.
 • ''Sadr on Multiculturalism, Pluralism and Interreligious Dialog'', A Paper presented at Sofia University in Nov. ۲۰۰۹.
 • ‘’Some Reflections upon Islamophobia as the Totally Other’’, International Conference at Federal University of Kazan, Nov. ۱-۴ in ۲۰۱۱, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
 • “Meta-Theoretical Issues within Secular Philosophy of Science: A Transcendental Perspective”, International Conference of Comparative Philosophy on the question of Philosophy and Science in the Cultures of East and West held by the Academy of Science in Moscow, Russia, from ۲۲nd to ۲۵th of May ۲۰۱۲.
 • “Allama Jafari and Three Kinds of Relationships in Human Society” The ۲nd International Conference on Social Thought in the Middle East and North Africa held at Yildiz University, Istanbul-Turkey June ۲۶-۲۸۲۰۱۲.
 • “Erich Fromm and Religion” The Second ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology (Social Justice and Democratization) in the Panel on Religious pluralism and struggle for justice in secular democracies held in Buenos Aires - Argentina August ۱-۴۲۰۱۲. “Orientalism: A Eurocentric Vision of the Other” VIII congress of Russian orientalists, Kazan, Republic of Tatarstan in Russian Federation, September ۲۵-۲۸۲۰۱۲.
 • “Sociology and Human Rights” A Paper Presented at the Head-Office of Commission for Islamic Human Rights on the Global Day for Human Rights in Tehran, Iran, Dec. ۱۰۲۰۱۲
 • “Global Future of Religion: A Jafarian Reading of the Russellian Eurocentric Project” International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, Tehran, Iran, ۲۳-۲۴ December, ۲۰۱۲.
 • “Change in the Middle East: Between Democratization and Civil War” Roundtable in Morocco Nov. ۲۰۱۲ in Rabat.
 • “Iran and Turkey: Bitter Friends and Bosom Rivals” Roundtable on Iran and Regional Security in Istanbul ۱۳-۱۴ April ۲۰۱۳.
 • “Allama Jafari’s Reading of Leo Tolstoy: a Hekmatic Venture” Paper presented on the international conference on Humanities and Knowledge, at The Russian People’s Friendship University, Moscow on April ۲۵-۲۶ ۲۰۱۳.
 • “Shiite and Sunnite Strategies of Configuring Religion, Reason and Love” Keynote Paper presented at World Public Forum Dialogue of Civilizations in Rhodes/Greece on ۲-۶ October ۲۰۱۳.
 • “Reflections on Religion, Peace and Politics” Paper presented on the International scientific conference Islamic Movements and Formation of Islamic Ideologies in the Information Age in Kazan/Russia ۱۳-۱۷ November ۲۰۱۳.
 • “Eurocentrism and the Question of the Safavid Order: An alternative perspective” Paper presented on the First International Conference on Sheikh Safi al-Deen Ardabili in Tehran-Iran on January ۶th ۲۰۱۴.
 • “Beyond Eurocentrism: Probing into Epistemological Endeavors of Allama Jafari” Paper presented on the international workshop on Critical Approaches in Social Sciences in Konya/Turkey in January ۲۵-۲۶ ۲۰۱۴.
 • “Allama Jafari and Undisciplinary Epistemology” Paper presented at the seminar in Qom entitled as Muslim Social Thought: Possibilities and Challenges, ۱۴th March ۲۰۱۴ at ESRA Center.
 • “Iran and America: Bitter Friends or Bosom Enemies” Paper presented at Imam Sadegh University in Tehran, Iran March ۲۰۱۴.
 • “Immanuel Wallerstein and Global Social Theory” Paper presented at Tehran University in the Seminar held on the honor of Professor Wallerstein for his first visit to Iran in collaboration with Iranian Sociological Association in ۲۹th Feb ۲۰۱۴, Iran.
 • “A Sociological Reading of Iranian Experiences of Economic Development” Paper presented at the ۲nd Korea-Iran Forum entitled as New Prospects for Economic and Cultural Cooperation between Korea and Iran at Iranology Foundation in Cooperation with the Institute of Humanities and Cultural Studies on ۲۲nd and ۲۳rd April ۲۰۱۴, Tehran, Iran.
 • “Sectarianism and its Intellectual Roots” Paper presented at the Third Annual Conference on Muslim World; Minorities in the Muslim World, held at Marmara University in Istanbul-Turkey between ۲۶-۳۰۲۰۱۴.
 • “Farabi and The Invention of Post-Secular Social Theory” Paper presented at the International Conference on Philosophy in Contemporary World organized by the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, and Islamic Culture Research Foundation in Moscow on November ۱۱۲۰۱۴.
 • “Reflecting on Imam Hussain in English Poetry: Universal and Particular dimensions of the Shiite culture” Paper presented at the International Congress on Literature related to Ashura in the World Literature; Organized by the department of Language and Literature at the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran; On December ۱۴۲۰۱۴.
 • “Possibilities of Non-Eurocentric Forms of Cognitions and Poetic-Philosophy” Paper presented at the Fourth International Conference on Social Thought and Theory in the MENA Region: Comparative Methods in Studying Religion and Society, which was held at the American University of Beirut on ۲۵th-۲۶th April ۲۰۱۵
 • “Alternative Re-appropriation of Malcolm X: Field strategies as novel modes of uneurocenterizing social theory” Paper presented at the International Conference organized by National University of Singapore and the University of Nottingham on Orientalism Revisited: Beyond the Politics of East and West; ۲۳-۲۴ May ۲۰۱۵ Kuala Lumpur, Malaysia.

به زبان فارسی

 • شخصیت و وجدان از دیدگاه علامه جعفری ، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۰/۱۲/۱۴
 • تأملی در اندیشه های اریک فروم، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۱/۲/۱۰
 • حلیل فیلم به شدت بلند و بسیار نزدیک، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۲/۴/۹
 • ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۶/۲۷
 • اسلام، مسلمین ، روسیه و ... پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۸/۲۳
 • سلسله نشست تخصصی با موضوع تحولات قفقاز شمالی و تأثیرات آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مطالعات قفقاز، ۹۰/۵/۸
 • جایگاه نظریات علامه جعفری در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۹/۱۴
 • جایگاه منطقه قفقاز در امنیت ملی ایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۱۰/۱۴
 • تأملاتی درباره ژئوپلتیک منطقه(پیمان شانگهای و چرایی عدم پذیرش ایران توسط چین و روسیه)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۱/۱۰/۳۰
 • تشیع، تصوف و وهابیت در جمهوری تاتارستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۹/۳۰
 • تعاملات علوم انسانی : بومی سازی، اسلامی کردن و ... ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۱۰/۱۴
 • نگاه کوتاه به شمنسیم در روسیه: دیدار با شمن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۴/۲۸
 • ژئوپلتیک ایران در قفقاز و آسیای مرکزی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۱۱/۴
 • تأمل در دنیای درون: امکان یا امتناع روانکاوی، انستیتو روانکاوی تهران ، ۹۱/۷/۲۳
 • نقش و تأثیر سنتهای فلسفی در تکوین بینشهای روانکاوی، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۱/۷/۲۱
 • نشست واکاوی پدیده جوانان و راهپیمایی اربعین (جهانی شدن و پدیده کربلا)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۹۳.
 • بررسی جامعه شناسی خلدونی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۹۳.
 • از آرکادی نستوویچ هانیبال تا علی هانیبال (نگاهی دوباره به وضعیت علوم انسانی در ایران)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳.
 • مولوی و انسان امروز در پهنه پر تلاطم پسا جهانی شده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳.
 • کاریکاتورها در فرانسه و نیاز به گفتگوی تمدن ها برای رسیدن به جهان عاری از خشونت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳
 • نگاهی به اندیشه مالکم واهمیت آن به روابط ایران و آمریکا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۴.
 • مانیفست اسلام در دوره پسامدرن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
 • مساله زنان: تجارب تاریخی، نگاه تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
 • نشست نقد و بررسی کتاب «در حوالی همین کوچه ها، گفتگوها در زمینه فرهنگ ایران امروز»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
 • نگاهی به مطالعات شیعه شناسی در دانشگاه های اسرائیل: راهبردها و راهکارها، اسفند ۹۳.

سایر سوابق اجرایی و ...

 • مدیر روابط بین‌الملل و همکاری های علمی، ۱۳۹۲ تا کنون.
 • نماینده در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۱۳۸۹-۱۳۹۱.
 • نماینده بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در ایران، ۱۳۹۲ تا کنون
 • سر دبیر نشریه ،Islamic perspective، از ۲۰۰۷ تا کنون
 • هیئت تحریریه Sociology of Islam & Muslim Scieties Portland state university، از ۲۰۰۹ تا کنون
 • هیئت تحریریه Critical Research on Religion in USA، از ۲۰۱۲ تا کنون.

تسلط بر زبان‌های خارجی

 • انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی، روسی، عربی.

دکتر سیروس نصرا... زاده

زبان شناسی باستانی دکتری فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران
دانشیار پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cyrusnasrihcs.ac.ir


تحصیـلات

 • کارشناسی: تاریخ، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۲
 • کارشناسی ارشد: فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۶
 • دکتری: فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴

 

تألیــف

   کتاب‌ها

۱. سیروس نصراله زاده. کتیبه‌های خصوصی ساسانی (گورنوشته، وقفی و یادبودی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶. (زیر چاپ)

۲. نصراله‌زاده، سیروس. و رضایی‌صدر، حمیدرضا. راهنمای ادبیات کتیبه‌ای ایرانی و انیرانی، پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۶.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. کتیبه­های پهلوی کازرون، نشر کازرونیه، ۱۳۸۵.

۴. نصراله‌زاده، سیروس. نام‌تبارشناسی ساسانیان: از آغاز تا هرمز دوم، پژوهشکده‌ی زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۴.

 

مقالات فارسی

 1. نصراله‌زاده، سیروس. « کتیبه های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند»، مجله زبان‌ و زبان‌شناسی، دوره ۱۲، شماره ۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص. ۱۰۷-۱۳۸.

Available for Download: http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و نباتی مظلومی، یاسمن. «پیشینه‌ی تاریخی ایزدبانو نیکه/ فرشته‌ی بالدار: تدارم یک بن‌مایه از اشکانیان تا قاجار»، مجله پژوهش‌های تاریخی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ (چاپ ۳۹۶)، صص. ۱۱۵-۱۳۴.

Available for Download: https://jhss.ut.ac.ir/article_۶۲۷۹۸.html

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و شکوری‌فر، ملیحه. «پیگیری سنت‌های ایرانی در سکه‌های اشکانی»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی جستارهای تاریخی، سال هفتم، ش. اول، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص ۲۱-۴۶.

Available for Download: goo.gl/w۵wv۰۹

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «نگاهی به ادبیات مسیحیان ایرانی به پهلوی ساسانی؛ مطالعه‌ی موردی: کتیبه‌ی لوح مسی پهلوی ساسانی در کیلون هند»، دو فصلنامه‌ی تاریخ ایران، سال پنجم (پیاپی ۷۷)، ش. ۱۹، زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵، صص ۲۱۵- ۲۴۳.

Available for Download: goo.gl/ctxJns

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و شیخ‌الحکمایی، عمادالدین. «گورنوشته‌ی پهلوی ساسانی نویافته‌ی در جدول‌ترکی بالاده کازرون (کازرون هفده)»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی زبان‌شناخت، سال ششم، ش. دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۹۱- ۱۹۶.

Available for Download: goo.gl/rI۹ZwF

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «نرسی (۲۹۳ تا ۳۰۲-۳) و کتیبه‌ی پایکلی»، دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، جشن‌نامه‌ی دکتر محمدتقی راشد‌محصل، به کوشش مهدی علایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴، صص ۲۷۹-۳۱۴.
 2. نصراله‌زاده، سیروس. و ایمان‌پور، محمدتقی. و علیزاده، کیومرث. «شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت‌جمشید»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهش‌های تاریخی، سال هفتم، ش. دوم (پیاپی ۲۶)، تابستان ۱۳۹۴، صص ۱-۱۲.

Available for Download: goo.gl/ZA۸QBg

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «رویارویی ایران و روم در عصر ساسانی براساس کتیبه‌ی شاپور بر کعبه‌ی زردشت»، فصلنامه علمی پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا، سال ششم، ش. ۱۳، زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۲۵- ۱۶۳.

Available for Download: goo.gl/obJEcL

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «پهلویات کتیبه‌ای۲: کتیبه‌ی سنگ‌مزار حاجی‌آباد استخر (نقش رستم ۱) و بازخوانی کتیبه‌ی تنگ جلو (سمیرم ۱)»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی زبان‌شناخت، سال پنجم، ش. دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۹۴- ۲۱۱.

Available for Download: goo.gl/۵۰dF۵z

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و ایمان‌پور، محمدتقی. و علیزاده، کیومرث. «کوروش عیلامی‌ـ‌انشانی یا کوروش پارسی؟: نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی‌ـ‌انشانی کوروش دوم»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی جستارهای تاریخی، سال چهارم، ش. اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صص ۲۷ – ۴۳.

Available for Download: goo.gl/۶AYNNL

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و شیخ‌الحکمایی، عمادالدین. «گورنوشته‌ی پهلوی سنگ زین (کازرون ۱۶)»، ویژه‌نامه‌ی نامه‌ی فرهنگستان: زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، دوره‌ی جدید، ش. اول، شهریور ۱۳۹۱، صص  ۶۷- ۷۴.

Available for Download: goo.gl/HR۰tdX

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «اهمیت کتیبه‌شناسی به مثابه‌ی سندشناسی، نمونه‌ی مورد مطالعه: کتیبه‌ی شاهپور بر کعبه‌ی زردشت»، اسناد بهارستان، سال اول، ش. ۴، ‌ زمستان ۱۳۹۰، صص. ۳۰۷-۳۱۴.
 2. نصراله‌زاده، سیروس. و محمدی، همت. «گورنوشته‌ای دیگر از کازرون: کتیبه‌ی بخنگ (کازرون ۱۵)»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی زبان‌شناخت، سال دوم، ش. دوم،  پاییز و زمستان ۱۳۹۰. صص.  ۵۹- ۶۸ .

Available for Download: goo.gl/N۴۳tBz

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «نگاهی دیگر به کتیبه‌ی فارسی باستان خارک»، پژوهش­نامه‌ی خلیج فارس، دفتر سوم، به کوشش عبدالرسول خیراندیش و مجتبی تبریز‌نیا، مؤسسه‌ی خانه کتاب، ۱۳۹۰. صص. ۱۱۷- ۱۲۸.

Available for Download: goo.gl/ixA۳yE

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «ادبیات کتیبه‌ای: بازنگری بر کتیبه‌ی اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان»، نشریه‌ی پژوهش­های زبانی، مجله‌ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۲ ،ش. ۱، ۱۳۹۰، صص. ۱۵۷- ۱۷۵.

Available for Download: goo.gl/O۴DT۵۵

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «بررسی ساختاری نام‌تبارشناسی و مقامات و مناصب در کتیبه‌ی شاهپور بر کعبه‌ی زردشت و کتیبه‌ی نرسی در پایکلی»، فصل­نامه‌‌ی پازند، سال ششم، ش. ۲۰-۲۱، ۱۳۸۹، صص. ۱۲۷-۱۳۸.

Available for Download: goo.gl/lVGhZF

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه ابنون»، جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب، تهران: انتشارات طهوری، ۱۳۸۷.
 2. نصراله‌زاده، سیروس «قرائت سفال‌نوشته‌ی بندیان دره گز»، بندیان دره گز در فصل یازدهم کاوش‌های باستان‌شناختی اثر مهدی رهبر، مجموعه مقالات نهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی، گزارش‌های باستان‌شناختی (۷)، پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۶. ص. ۱۴۲.
 3. نصراله‌زاده، سیروس. «شخصیت تنسر در دوره‌ی ساسانیان آغازین»، فصل­نامه‌ی مطالعات و تحقیقات تاریخی، ش. ۱۶، تابستان ۱۳۸۶، صص. ۱۴۳- ۱۵۶.
 4. نصراله‌زاده، سیروس. «زنان درباری در کتیبه‌ی کعبه‌ی زردشت»، فصلنامه‌ی نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، شماره‌ ۱۶ و ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، صص ۵۹-۶۹.
 5. نصراله‌زاده، سیروس. «خاموشی کتیبه‌ای دیگر: کتیبه‌ی پهلوی ساسانی مشکین‌شهر»، فصلنامه‌ی نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ۱۱، تابستان ۱۳۸۴، صص. ۲۰- ۲۵.
 6. نصراله‌زاده، سیروس. «شاپور بابکان، نسب‌شناسی و حکومت»، فصل‌نامه‌ی مطالعات تاریخی، ضمیمه‌ی مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۵ و ۶، ۱۳۸۴، صص. ۱۸۳- ۱۹۲.
 7. نصراله‌زاده، سیروس. و رهبر، مهدی. «گزارشی از دخمه‌ی ساسانی و کتیبه‌ی آن در شوشتر»، فصلنامه‌ی نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ۸، پاییز ۱۳۸۳، صص. ۹۱-۹۲.
 8. نصراله‌زاده، سیروس. «ساسان‌خودای و ساسان‌ایزد»، فصل­نامه‌ی نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ششم، صص. ۳۱-۳۴، بهار ۱۳۸۳.  
 9. نصراله‌زاده، سیروس. «مستندسازی و قرائت مهرهای ساسانی موز‌ه‌ی آذربایجان شرقی- تبریز»، فصل­نامه‌ی نامه‌‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ضمیمه‌ ش. ۶ ویژه‌ی زبان و کتیبه، بهار ۱۳۸۳، صص ۹۵- ۱۰۷.
 10. نصراله‌زاده، سیروس. «گزارشی از دخمه‌ی ساسانی و کتیبه‌ی‌ آن در شوشتر»، فصل­نامه‌ی نامه‌‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ۸، بهار ۱۳۸۳.
 11. نصراله‌زاده، سیروس. «ستایش اهورانی‌ها، همسران اهوره‌مزدا و رمز قابلیت آب»، زن و فرهنگ: مقالاتی در بزرگداشت یک‌صدمین سال تولد مارگارت مید، به کوشش محمد میرشکرایی و علیرضا حسن‌زاده، پژوهشکده‌ی مردم‌شناسی با همکاری نشر نی، ۱۳۸۲، صص ۲۳۷-۲۴۱.
 12. نصراله‌زاده، سیروس. و جاوری، محسن. «مزارنوشته‌ی نویافته‌ به پهلوی ساسانی از چشمه‌ناز سمیرم»، دو فصلنامه علوم انسانی نامه‌ی‌ ایران باستان، ش. ۴، سال دوم، ش. دوم، ۱۳۸۱. صص. ۷۱-۷۷.
 13. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌ی سنگ مزار تل اسپید»، سروش پیر مغان، یادنامه‌ی جمشید سروشیان، به کوشش کتایون مزداپور، انتشارات ثریا، ۱۳۸۱، صص ۳۸۳- ۳۹۰.
 14. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۳»، نامه‌‌ی پارسی، سال ۷، ش. ۱، ۱۳۸۱، صص. ۲۳-۲۷.

Available for Download: goo.gl/xMRbIp

 1. نصراله‌زاده، سیروس، «کتیبه‌ی پهلوی سنگ مزار دهکده‌ی حسین‌آباد کازرون»، فصلنامه اثر، ش. ۳۳- ۳۴، ۱۳۸۱. صص. ۲۲۳- ۲۲۶.
 2. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۱»، نامه‌‌ی پارسی، سال۶، ش. ۳، شماره پیاپی ۲۲، صص. ۵-۱۲، ۱۳۸۰.
 3. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۲»، نامه‌‌ی پارسی، سال ۶، ش. ۶، صص. ۱۲-۱۶، ۱۳۸۰.

Available for Download: goo.gl/cNgrjx

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌ی نویافته‌ی پهلوی»، نامه‌ی پارسی، سال ۶، ش. ۴، ش. پیاپی۲۳، صص. ۵-۱۱، ۱۳۸۰.
 2. نصراله‌زاده، سیروس. «درگذشت دکتر یحیی ماهیار نوابی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۳۶، مهر ۱۳۷۹، صص. ۶۰.

 

     مقالات انگلیسی

۱. Nasrollahzade, Cyrus & Cereti, Carlo & Youssef Moradi. “A Collection of Sasanian Clay Sealing Preserved in the Takiya-e Mo’āven al-molk of kermanshah”, un impaziente desiderio di scorrere il mondo: Studo in onore di antonio invernizzi per il suo settantesimo compleanno, monografie di mesopotamia, no ۱۴۲۰۱۱, pp. ۲۰۹-۲۳۵.

   گردآوری

۱. نصراله‌زاده، سیروس. و بهرامی، عسگر. یشت فرزانگی، جشن‌نامه‌ی دکتر محسن ابوالقاسمی، هرمس، ۱۳۸۴.

 

 

ترجــــمه

   کتاب‌ها

۱. نصراله‌زاده، سیروس. چهار سپاهبد ساسانی براساس شواهد مهرشناسی، مؤلف: ریکا گیزلن، پژوهشکده‌ی زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، ۱۳۸۴.

 

مقالات در مجموعه‌ها

۱. نصراله‌زاده، سیروس. «ادبیات کتیبه­ای در زبان­های ایرانی باستان و میانه»، نوشته: فیلیپ هویسه، تاریخ ادبیات فارسی: ادبیات ایران پیش از اسلام (جلد ۱۷)، زیر نظر دکتر ژاله آموزگار، نشر سخن، ۱۳۹۳

۲. نصراله‌زاده، سیروس. «مزدک: شخصیتی تاریخی یا ساختگی»، مؤلف: هاینتس گوبه، رنج و گنج، ارج‌نامه‌ی دکتر زهره زرشناس، به کوشش ویدا نداف، فرزانه گشتاسب و محمد شکری فومشی، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۲. صص ۵۴۵- ۵۵۷.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. «کارکردهای اجتماعی میثره ایرانی باستان»، مؤلف: ولفگانگ لنتس، مهر در ایران و هند باستان (مجموعه مقالات)، ۱۳۸۴، صص ۸۱-۱۰۰.

۴. نصراله‌زاده، سیروس. «نام‌های خاص ساسانی بر کتیبه‌های پارسی میانه»، مؤلف: پرادز اکتار شروو، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، س. ۳، ش. ۲، آبان ۱۳۷۸، صص ۸-۱۱.

۵. نصراله‌زاده، سیروس. «بی‌بی‌شهربانو، آب- ناهید»، مؤلف: مری بویس،  یاد بهار، یادنامه‌ی دکتر مهرداد بهار (مجموعه مقالات)، انتشارات آگه، ۱۳۷۶، صص ۴۲۳- ۴۲۵.

 

 

ویراســتاری

۱. گوبل، رابرت. گل‌مهرهای ساسانی تخت سلیمان، ترجمه: فرامرز نجد‌سمیعی، ویراستار: سیروس نصراله‌زاده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، ۱۳۸۵.

 

 

همـایش‌ها‌ و کنـــفرانس‌ها

۱. نصراله‌زاده، سیروس. «بازنگری بر کتیبه‌ی اشکانی سر پل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان»، نخستین همایش ملی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، ۱۳۸۶.

۲. نصراله‌زاده، سیروس. و افراشی، آزیتا. «مشترکات عصر ساسانی و صفوی در رابطه با هند»، دومین همایش روابط ایران و هند در الله‌آباد هند، ۱۳۸۴.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. «معرفی دو کتیبه‌ی نویافته و منحصر به‌فرد به خط پهلوی ساسانی در سمیرم و قرائت یک نام خاص ساسانی بر روی یک مهر ساسانی»، نخستین همایش بنیاد ایران‌شناسی، ۲۷- ۳۰ خرداد ۱۳۸۱.

 

نقد و بررسی کتب و گزارش‌های علمی

۱. نصراله‌زاده، سیروس. «سرحدات شرقی روم و جنگ‌های پارسی»، فصل­نامه نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ۸، ۱۳۸۳.

۲. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «زیگورات سیلک»، به کوشش صادق ملک‌شهمیرزادی، ۲) «ایران باستان»، نگارش پیتر راجر استیوارت موری، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۶ و ۶۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲، صص ۱۱۹- ۱۲۰.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «تاریخ سیاسی هخامنشیان»، نگارش: محمد آ. داندامایوف، ۲) «ایران در شرق باستان»، نگارش: ارنست هرتسفلد، ۳) «امپراتوری هخامنشی» نگارش: پی‌یر بریان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۵، اسفند ۱۳۸۱، صص۹۲ و ۹۴.

۴. نصراله‌زاده، سیروس. «راهی تازه در فهم گذشته، تفسیر تازه‌ای از متون گاهانی»، کتاب ماه هنر، ش. ۵۱- ۵۲، آذر و دی ۱۳۸۱. صص. ۹۲- ۹۵.

۵. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «سکه‌های مسی عرب‌‌ساسانی»، نگارش: ریکا گیزلن، ۲) «شهرستان‌های ایرانشهر»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۳، دی ۱۳۸۱. صص ۶ و ۲۱.

۶. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) باستان‌شناسی غرب ایران، نگارش: فرانک هول، ۲) سپیده‌دم امپراتوری هخامنشی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.۶۰، مهر ۱۳۸۱.

۷. نصراله‌زاده، سیروس. «گاهان و طریقه‌ی مشرقی در تفسیر آن»، نگارش: بابک عالیخانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.۵۰، آذر ۱۳۸۰.

۸. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «یادنامه‌ی دکتر احمد تفضلی»، ۲) «مینوی خرد: به بهانه‌ی چاپ سوم آن»، ۳) «کتاب پنجم دینکرد»، آوانویسی، ترجمه و تفسیر: ژاله آموزگار و احمد تفضلی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۴۸، مهر ۱۳۸۰، صص ۵۰- ۵۲.

۹. نصراله‌زاده، سیروس. «ایران کهن»، نگارش: جان کرتیس،  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۴۰، بهمن‌ ۱۳۷۹، صص ۶۰.

۱۰. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «دیباچه‌ای بر جهان باستان»، نگارش: لوکاس دوبلوا و روبرتوس وان‌دراسپک، ۲) «پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران»، نگارش: اریک اشمیت، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۳۴، مرداد ۱۳۷۹، صص ۳۹.

۱۱. نصراله‌زاده، سیروس. پژوهش‌های فرهنگ و زبان ایرانی باستان: ۱) «داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید گلشاه و متن‌های دیگر»، کتایون مزداپور ۲) «بازمانده‌های زندگی مانی»، نگارش؟؟؟؟ ۳) «جشن‌نامه دیوید نیل مکنزی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.۳۳، تیر ۱۳۷۹.

۱۲. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «کهن ترین سروده‌ها»، نگارش: ثر کیلد یاکوبسن و جان ویلسن، ۲) «جنگ سواران در هنر ایران و هنر متأثر از هنر ایرانی در دوره‌ی پارتی و ساسانی»، نگارش: هوبرتوس فون‌گال، ۳) «سخنرانی‌های ادواری در موزه ایران باستان»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۲۷، دی ۱۳۷۸، صص ۳۰ و ۳۵.

۱۳. نصراله‌زاده، سیروس. «یادی از مرحوم دکتر مهرداد بهار»،  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۲۴، مهر ۱۳۷۸، صص ۳۲-۳۴.

۱۴. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «یادواره‌های ولادیمیر لوکونین»، ۲) «شایست نشایست»، آوانویسی و ترجمه: کتایون مزداپور، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۲۱، تیر ۱۳۷۸، صص ۳۰- ۳۴.

۱۵. نصراله‌زاده، سیروس. «جشن‌نامه‌ی دیاکونوف»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۹، اردیبهشت ۱۳۷۸، صص ۲۹-۳۱.

۱۶. نصراله‌زاده، سیروس. «حوادث پایان جهان در زند بهمن یسن»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۶، بهمن ۱۳۷۷، صص ۷۰- ۷۱.

۱۷. نصراله‌زاده، سیروس. «نمایشگاه سفال زرین‌فام»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۶، بهمن ۱۳۷۷، صص ۴۱.

۱۸. نصراله‌زاده، سیروس. «مجموعه کتیبه‌های ایرانی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۵، دی ۱۳۷۷، صص ۲۱-۲۲.

۱۹. نصراله‌زاده، سیروس. «تاریخ و فرهنگ و زبان‌های ایرانی در پژوهش‌های ایرانی خارج از کشور»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۴، آذر ۱۳۷۷، صص ۳۴.

 

 

ســـخـنـرانی

 1. «اهمیت کتیبه در ایران در تفسیر جدید تاریخ ایران»، نخستین همایش گردشگری و ایران‌شناسی، پنجم بهمن‌ماه ۱۳۸۵.
 2. «نشست نقد و بررسی کتاب برازجان: سرزمین آفتاب بامدادان، اثر دکتر عبدالرسول خیراندیش. بیست و هفتم آبان‌ماه ۱۳۹۳.
 3. «کتیبه‌های خصوصی دوره ساسانی (گورنوشته، ئقفی، یادبودی»، موسسه فرهنگی ایکوموس، نشست علمی-تخصصی، سه‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶، تهران: خیابان ولیعصر، جنوب پارک ساعی، مرکز هنرپژوهی نقش جهان، تالار دکتر شیرازی، ساعت ۱۵-۱۷.
 4. «نشست نقد و بررسی کتاب تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان»، با حضور دکتر محمدتقی ایمان‌پور، دکتر سیروس نصراله‌زاده، خانم دکتر صفورا برومند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، سالن اندیشه.


گفـتـــگو

۱. نصراله‌زاده، سیروس و بهرامی، عسگر. «یشت فرزانگی: گفتگو با دکتر محسن ابوالقاسمی»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، س ۹، ش. ۱، ۱۳۸۴.

۲. نصراله‌زاده، سیروس. «تمدن شهر سوخته: گفتگو با سید منصور سیدسجادی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۸۵، دی ۱۳۸۳، صص ۷ تا ۲۰.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. «کوه خواجه، مهم‌ترین پرستشگاه زردشتیان سیستان: گفتگو با سرور غنیمتی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.۶۶- ۶۷، ۱۳۸۲، صص ۶ تا ۲۰.

۴. نصراله‌زاده، سیروس. «حوزه فرهنگی جازموریان: منطقه شهر دقیانوس (شهر کهن جیرفت): در گفتگو با حمیده چوبک»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۶ و ۶۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲. صص ۱۵۴- ۱۵۶.

۵. نصراله‌زاده، سیروس. «تاریخ‌پژوهی ایران: گفتگو با تورج دریایی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۳، دی ۱۳۸۱. صص ۱۶ – ۲۰.


مسئولیـت‌های اجـــرایی

۱. مدیر گروه زبان‌های باستانی و متون کهن پژوهشکده زبان و گویش پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

۲. عضو کمیته‌ی تدوین شناسنامه‌ی میراث فرهنگی

۳. عضو کمیته‌ی تدوین دایره‌المعارف دفاع مقدس

۴. مدیر مرکز اسناد آسیایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۵. معاون پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴ تاکنون

 

تدریــس

۱. دانشگاه آزاد مرودشت: کارشناسی باستان‌شناسی

۲. دانشگاه پیام نور: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی

۳. بنیاد ایرانشناسی: کارشناسی ارشد ایرانشناسی

۴. دانشگاه فردوسی مشهد: کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان

۵. دانشگاه الزهرا: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی

۶. دانشگاه شهید بهشتی: کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی

۷. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی

 

جوایز

۱. پژوهشگر نمونه‌ی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۳۸۵

۲. پژوهشگر برتر استان تهران، وزارت کشور، استانداری تهران ، ۱۳۸۶

دکتر هادی وکیلی

عرفان اسلامی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مطالعات تطبیقی عرفانی
مدیر گروه پژوهشی حکمت معاصر

drhvakiligmail.com


مدارک تحصیلی
 • دکتری عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،1374-1377
 • کارشناسی ارشد عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،1372-1374
 • کارشناسی روانشناسی ، دانشگاه تهران،1370-1374
 • سطح 4 حوزه(خارج فقه و اصول)
سوابق شغلی (آموزشی ـ اجرایی)
 • سرپرست پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392)
 • مدیریت گروه پژوهشی مطالعات تطبیقی عرفان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1392)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1390-1392)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی در پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ( 1379ـ 1378)
 • تدریس در حوزه به مدت 25 سال در حوزه های آیت الله مجتهدی تهرانی،مروی، شهید بهشتی.
 • مدیر گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 83-85
 • رئیس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی84-86
عضویت در مجامع علمی
 • عضو  انجمن عرفان اسلامی ایران
 • خزانه دار انجمن عرفان اسلامی ایران 88-91
 • عضو هیات تحریریه نشریه نمادشناسی عرفانی(نیشابور)
 • عضو هیات تحریریه کتاب نقد
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشی حکمت معاصر
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشی قبسات
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان
 • عضو هیات تحریریه مجله فلسفی دانشگاه اندونزی(کنزKANZ)
زمینه‏ های تحقیقاتی مورد علاقه
 • عرفان
 • فلسفه
 • روان شناسی به ویژه روان شناسی عرفان و تجربه های عرفانی
 • فیزیک و ریاضیات
 • منطق قدیم و جدید به ویژه منطق فازی
کتب (نگارش یا ترجمه)
 • گلچین عرفانی امام خمینی، انتشارات عروج، 1383
 • مختارات من نصوص العرفان الاسلامی، انتشارات سمت، 1384
 • اشو از واقعیت تا خلسه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389
مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی وپژوهشی
 • طریقت اخلاقیون نجف ،حکمت معاصر92، هادی وکیلی و محمود شیخ.
 • تفسیر آیه نور از دیدگاه ابن سینا و داراشکوه،حکمت معاصر،91،شماره 5.هادی وکیلی و پریسا گودرزی و محبوبه امانی.
 • تبیین جهان شناختی سماع،حکمت معاصر،90،پژوهشنامه عرفان،هادی وکیلی و مرتضی مبلغ.
 • بررسی برخی از مبانی وحدت وجود، پژوهشنامه عرفان89،،هادی وکیلی و محمد تاجیک.
 • موسیقی و عرفان،پژوهشنامه عرفان88، هادی وکیلی و مهدیه سادات کسایی زاده.
 • مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی(س)، متین 87،هادی وکیلی و الهه هادیان رسنانی.
 • معرفت دینی از منظر علوم شناختی، قبسات87.
 • تجربه های شبه عرفانی و داروهای روانگردان از منظر روان شناختی، مطالعات معنوی91.
 • جنبش های نوپدید معناگرا، مطالعات معنوی.90
 • مدل خداشناسی التزامی در تبیین دیدگاه نانسی مورفی در ربط علم و دین، پژوهش های علم و دین89.
 • آسیب شناسی معنویت گرایی نوپدید در ایران، نامه فرهنگی.آذر90
 • نمادهای عرفانی نور و عشق در نگارگری صفویه، اندیشه پویا91.هادی وکیلی و پریسا گودرزی.
 • جنبش های نوپدید معناگرا یک تهاجم جهانی، مطالعات معنوی89.
 • نظریه های جهان های غیرکرانمند در عرفان اسلامی، (کنگره اندیشه های اخلاقی-عرفانی امام خمینی)
 • نقدهای امام خمینی (س) بر ماتن و شارح فصوص، فصلنامه متین-شماره 11، تابستان و پاییز 80
 • مضامین عرفانی شب در اندیشه مولانا، نامه پارسی.زمستان 89.هادی وکیلی و محمدتقی فعالی و شیرزاد ابراهیمی فیشانی.
 • آسیب شناسی معنویت گرایی نوپدید در ایران، نامه فرهنگی
 • جنبش های نوپدید دینی-معنوی، مطالعات فرهنگی.زمستان 88.
 • فلسفه ذهن از کندی تا ابن رشد،ذهن.تابستان 88.
 • اشو: شولای شبست، کتاب نقد.بهار و تابستان 87.
 • درباره دین پژوهی: لوازم، مشکلات و مسائل، کتاب نقد.زمستان 87.
 • نقد صوفی به روایت ملاصدرا،کتاب نقد.تابستان 85.
 • اسفار اربعه امام خمینی از دیدگاه امام خمینی(س)و حکیم قمشه ای، پژوهشنامه عرفان.هادی وکیلی و پریسا گودرزی و محبوبه امانی. 1392
 • سنخ شناسی خیال در رویکردهای فلسفه، عرفان و هنر جدید، ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه.هادی وکیلی و نیره گودرزی.1392
 • طنز در عرفان اسلامی، ویژه نامه عرفانی فلسفی روشنایی.1392
 • نقدهای امام خمینی (س) بر ماتن و شارح فصوص، فصلنامه متین-شماره 11، تابستان و پاییز 80
 • جایگاه فخر رازی در عرفان و ادب پارسی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.1392
 • الهیات فازی: روایت دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) در مسئله تنزیه و تشبیه، فصلنامه متین-شماره22، 1383
 • عرفان و تفکر فازی، مجله برهان و عرفان، شماره 2، 1383
 • تجربه های عرفانی و شبه عرفانی، کتاب نقد، 1384
 • نقد مبانی اومانیستی حقوق بشر غربی، کتاب نقد، 1384
 • برهان وجود شناختی کورت گودل، فصلنامه علمی پژوهشی قبسات-شماره 41، پاییز 85
 • فلسفه تجربه عرفانی، فصلنامه علمی پژوهشی قبسات- شماره 40و39، بهار و تابستان 85
 • ملامتیه در بوته نقد، کتاب نقد-شماره 39، تابستان 85
 • خرافه پردازی؛ خاستگاه و نقد آن، کتاب نقد-شماره 40، پاییز 85
 • آسیب شناسی عشق جنسی در سنت فلسفه مسیحی، کتاب نقد-شماره 43، تابستان 86
 • ابن میمون از الهیات اسلامی تا الهیات یهودی، مجله قبسات-شماره 43، شماره 43
 • تجربه های عرفانی مرگ از منظر مطالعات NDE، مجله قبسات-شماره46، زمستان 87،هادی وکیلی و آزاده اقبالی.
 • امانیسم در موج معنویت گرائی سکولار، کتاب نقد-شماره 45، زمستان 86
 • شهود و معرفت شهودی از دیدگاه کانت، مجله ذهن-شماره 31، پائیز 86
مقالات علمی چاپ شده به زبان انگلیسی
 • Fuzzy Theology, Malysia
 •  Fuzzy Philosophy of science,Tilburg University,Netherlands
 • World Peace and Dialogue between Religions based on Fuzzy Thinking,Bronei
 • Spiritual counseling for dying, Prague, Czech Republic
سمینارها
 • آسیب شناسی عرفان معاصر در دانشگاه شیراز ،همایش عرفان و دانشجو  (سال 82)
 • تجربه های عرفانی و شبه عرفانی در دانشگاه تربیت مدرس، همایش عرفان و تجربه دینی  (سال 83)
 •  وضع عرفان در آینده جهان در دانشگاه علامه طباطبائی همایش عرفان در آینده جهان(سال 84)
 •  عرفان و شهود عرفانی در فلسفه کانت در دانشگاه علامه طباطبائی همایش کانت (سال 84)
 • نقد معنویت های نوپدید در دانشگاه الزهراء همایش معنویت های نوظهور (سال 84)
 • آسیب شناسی جنبش های نوظهوردینی، دانشگاه شهید بهشتی1391
 • نقد جنبش های دینی جدید، دانشگاه کرمان1391
طرحهای تحقیقاتی اجرا شده یا دردست اجرا
 • نظام ازدواج موقت در اسلام، سال : 72 تا 73 در وزارت دفاع
 • گزیده آثار عرفانی امام خمینی (ره) ، سال 80 تا 81 در پژوهشکد امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 • کتاب درسی عرفان اسلامی مختارات منه نصوص العرفان الاسلامی، سال 81 در انتشارات سمت
 • توصیف ، تحلیل و نقد جنبشهای عرفانی نو پدید ، سال 92 ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • گفتمان عدالت و آزادی پس ازانقلاب سال 84 در پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 • جامعه شناسی عرفان های سکولار ، سال 87 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • عرفان تطبیقی ، سال 92،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • تصحیح تعلیقات عرفانی امام خمینی(ره) بر شرح فصوص قیصری و مصباح الانس پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 • روانشناسی عرفان پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 • جنبش های دینی نوظهور هندی در ایران
 • ترجمه و تحقیق دایره المعارف جنبش های دینی جدید(پیترکلارک) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • جنبش های هند، پژوهشکده باقرالعلوم قم
 • ترجمه عرفان تطبیقی، ویراست استیون کتز، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ترجمه روانشناسی عارفان ، ژوزف مارشال،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ترجمه عرفان در شرق و غرب ،رودلف اتو ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • المحصل بین المختصر والمطول فی علمی المعانی والبیان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تالیف وجیزه فی علم الاصول،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تقریرات دروس خارج فقه و اصول مرحوم استاد آیت العظمی شیخ مجتبی تهرانی به زبان عربی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره
کارشناسی ارشد
 • دیدگاههای عرفانی ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات ، سیدمحسن رضوی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • قرب در عرفان، مقداد حکیمی، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • تحلیل محتوای مبحث توجه و هوشیاری در صحیفه ی سجادیه، فرحناز تحویلیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • خداشناسی و انسانشناسی از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی،نهدی طوفانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • زندگینامه و آراء عرفانی ابو العباس قصاب آملی، محمدباقر تورنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شهود و معرفت از دیدگاه نجم الدین رازی و خواجه عبدالله انصاری،سمانه امانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • خداشناسی و انسانشناسی از دیدگاه سید حیدر آملی، سید محمد میر کاظمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • بررسی ساقی در شعر و اندیشه حافظ و مولوی، حسین عبدالرحیمی، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • تأویل عرفانی تمثیلات،داستانها وحکایت هفت اورنگ جامی، علی دشتی، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • نیت و اخلاص در عرفان اسلامی، فاطمه ثابت ونداده دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • مقام هو و پیشینه ی تاریخی آن در عرفان اسلامی،سهیلا شهسواری، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • گذار از عرفان زاهدانه به عرفان عاشقانه،الناز خیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • سعادت از دیدگاه امام خمینی و ابن سینا، محمد محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • دیدگاه عرفانی جامی، سید محمد میر محمدی ، دانشگاه آزاد واحد شمال
 • شاخصه های عرفانی نگار گری دوران صفویه،پریسا گودرزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • سیمای سالکان در نهج البلاغه ، سیده عاطفه میر سعید قاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شرح عرفانی دعای کمیل،ضیاء علوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • غم وشادی در مثنوی معنوی، امیر حسین ابوالحسنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • اسرار زیارت در عرفان اسلامی و نقدهای وهابیان، مصطفی جعفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • بازتاب عرفان امام خمینی (ره) در خطابات عمومی ، مرتضی پناهنده ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1381
 • بازتاب آراء عرفانی آیت الله شاه آبادی در آثار امام خمینی (ره) ، نیره دشتبان ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1381
 • تسبیح و تقدیس در عرفان و قرآن ، سید مهدی عسگری ، آزاد اسلامی 1381
 • آراء و زندگی امامزاده زیدی ، آزاد اسلامی ، 1381
 • ایمان در عرفان اسلامی ، محمد رضا الهی فر ، آزاد اسلامی 1381
 • جایگاه وحی از دیدگاه عرفان و قرآن ، زهرا میرزائی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1383
 • جایگاه توفیق در عرفان اسلامی ، زهره حاجی احمد ، دانشگاه آزاد اسلامی 1384
 • شیطان از دیدگاه عرفان و قرآن ، علیرضا صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی 1385
 • اسرار الشریعه و اطوار الطریقه از دیدگاه امام خمینی (ره) و سید حیدر آملی ، عفت صفوی ، دانشگاه آزاد اسلامی
 • دیدگاه های عرفانی یونگ با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) ، شهبازی ، دانشگاه آزاد اسلامی 1384
 • تجربه های دم مرگی (احتضار) از دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) ، زهرا اقبالی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1385
 • بازخوانی مسائل فلسفه و عرفان اسلامی در پرتو منطق فازی ، محمد غلامی ، دانشگاه مفید قم
 • جهان شناسی عرفانی امام خمینی (ره) ، محمود فتوحی شاه آبادی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ، 1381
 • رابطه مرید و مراد با تکیه بر داستان خضر و موسی (ع) ، شهرام شامند ، آزاد اسلامی ، 1381
 • تفسیر عرفانی سوره حدید ، محبوبه محمد علی ، آزاد اسلامی ، 1381
 • تفسیر عرفانی سوره یوسف ، آزاد اسلامی ، 1381
دکتری
 • بررسی تاریخی تحلیلی نظریه تجلی در عرفان اسلامی ، نگین مشرفی، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی(س)، الهه هادیان رسنانی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی،
 • معنای زندگی و عرفان اسلامی ، هدیه کسایی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1390
 • داستانهای مثنوی ، محمد امیر خانی ، 1384
 • تبیین قیامت از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا ، سمنبر میرزائی ، 1384
 • عرفان در اشارات و تنبیهات ، محمد رضوی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1383
 • جایگاه اسماء و صفات الهی از دیدگاه امام خمینی و ابن عربی ، علی عرفاتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1383
 • تبیین جایگاه عرفانی جانوران و گیاهان در قرآن ، محیی الدین قنبری ، 1387
دروس تدریس شده
کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات: عرفان تطبیقی، روان شناسی و عرفان، اسرار العبادات، زبان تخصصی، روان شناسی پیش
 • پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی: روان شناسی و عرفان، متون تخصصی به زبان عربی
 • دانشگاه علامه طباطبایی: پلورالیسم دینی، دین و اخلاق
 • دانشگاه شهید بهشتی: عرفان تطبیقی، عرفان مسیحی و یهودی
دکتری
 • دانشگاه آزاد اسلامی: زبان تخصصی و جریان شناسی جنبش های نوظهور
 • پژوهشکده امام خمینی: آراء امام خمینی در عرفان نظری، آراء امام خمینی در عرفان عملی، انسان شناسی
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: فلسفه ی صدرالمتالهین(1)
 • دانشگاه ادیان و مذاهب قم: جریان شناسی جنبش های جدید نوظهور
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: متون فلسفی به زبان انگلیسی
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تجربه دینی
دروس حوزوی
 • کلیه دورس سطح (ادبیات عرب،منطق،فلسفه، فقه و اصول)

دکتر مهران زنده بودی

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

mehran.zendehboudi1400gmail.com


سمتهای علمی و اجرایی مهران زنده بودی

 • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)
 • دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه (هیات تحریریه)
 • دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه (هیات تحریریه)

دکتر خلیل بیگ زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

kbaygzadeyahoo.com


نقد تطبیقی حکایتهای بهارستان جامی با داستانهای مینینمالیستی

نسبت دهر و زمان در نظرگاه افضل الدین کاشانی

مولفههای مکتب رمانتیسم در رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

مقایسه عشق در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای حماسی- اساطیری جهان

مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی

مجموعه داستان «پلوخورش» هوشنگ مرادی کرمانی در ترازوی فبک

کاوش تطبیقی گفتمان بوشی گرمس در حین ترکنا الجسر و پیکر فرهاد

غفلت از فرهنگ عامه در داستان های جشنواره ای دفاع مقدس (مقایسه داستان های زمین سوخته و ارمیا)

شگردهای فکرورزی در داستان های فرهاد حسن زاده بر پایه نظریه لیپمن (مطالعه موردی: داستان های گروه سنی الف، ب و ج)

سروده های سید حسن حسینی

ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه‌ها بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوگانهانگاری از نظر دکارت و مولوی

دراسه مقارنه للتبئیر السردی من وجهه نظر جیرار جینیت (روایتی سنه البلبله و موسم الهجره الی الشمال، نموذجا)

در داستانهای اسطوره ای و قصه های عامیانه

جلوه های مقاومت در شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی

جلوه های پایداری در تصویرهای نمادین کتاب های فارسی دوره ابتدایی

تمثیل در ادبیات ایران و تاثیر آن در ادبیات آلمان با بررسی تطبیقی آثار چند شاعر آلمانی

تحلیل پیام های قرآنی وروایی در اشعار طاهره صفار زاده

تحلیل مولفه کانون سازی در رمان قیدار

تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی بر اساس الگوی تک اسطوره کمبل

تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف نامه براساس الگوی کمبل

تحلیل ساختاری معراج نامه ی ابن سینا بر پایه سفر قهرمان کمپبل

تحلیل رمان های نوجوان فرهاد حسن زاده بر پایه انگاره تفکر مراقبتی لیپمن (مطالعه موردی: داستان های گروه سنی «د» و «ه» با موضوع پایداری در دفاع مقدس)

تحلیل تقابل واژگانی شعر رضوی شاعران دفاع مقدس

تحلیل تطبیقی شخصیت در بیژن و منیژه فردوسی و همای و همایون خواجوی کرمانی

تحلیل تراژدی های شاهنامه فردوسی بر پایه افسانه مضمون ارسطو

تحلیل باورهای عامیانه در تاریخ الوزراء ابوالرجاء قمی

تحصیلی پیشرفت بررسی تأثیر آموزش مفاهیم ریاضی با زبان شعر بر دانش آموزان ابتدایی

تاملی بر ظرفیت های نمایشی ماجرای روح در مرصادالعباد

تاثیرات زنان در ساختارهای سیاسی- اجتماعی عصر مشروطه (با تکیه بر آثار ادبی آن دوره، مطالعه ی موردی: اشعار ژاله)

بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون

بررسی رئالیسم جادویی در حکایت های کشف المحجوب هجویری

بررسی تطبیقی عنصر زمان و زمانمندی خطی و یادواره ای (مطالعه موردی: «بعد از ظهر سبز» و «دومه ود حامد»)

بازیابی معنای پنهان در داستان «شهریار و شاه­زمان» از «هزار و یک­شب» بر پایه تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف

بازخوانی جلوههای مقاومت در خطبههای حضرت زینب (س) و شعر عاشورایی الهامی

The manifestation of the Holy Quran in Ahmad Azizi's poem Looking at the Masnavi of revelation shoes [In Persian]

انگاره ها، کنش ها و رفتارشناسی اژدها در قصه های ایرانی

افسانه‌های ایرانی پریان ابزاری برای فکرپروری کودکان (رهیافتی آموزشی بر اساس نظریة لیپمن)

کاوش گفتمان کنشی گرمس در رمان اهل غرق از منیرو روانی پور

 

دکتر علی اکبر سام خانیانی

زبان و ادبیات فارسی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

asamkhanianibirjand.ac.ir


 • بیش از صد عنوان مقاله پژوهشی، همایش و...
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی:  دو دوره پیوسته به مدت 4.5 سال از 01/ 07/ 1384 تا 08/ 12/ 1389
 • فعالیت بین المللی: از 30 شهریور  1393 (20 سپتامبر 2014) تا 31 مرداد 1396 ( 21 اوت 2017 ) به مدت تقریبی سه سال به عنوان اولین استاد اعزامی در دانشگاههای مختلف تونس بویژه جامعه تونس ( Universite de la Tunis ) و جامعه المنوبهuniversite de La Mannouba   و رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران تدریس می کردم.
 •  تأسیس کتابخانه صدرالدین شیرازی و مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه منوبه یزرگترین دانشگاه تونس (مکتبه صدرالدین الشیرازی و مرکز التعلیم اللغه الفارسیه و الایرانیات)
 • پیشنهاد دهنده و دبیر نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته­ای : در سال 1389/ 2010 .
 • مجموعه مقالات همایش با 168 مقاله علمی در 3020 صفحه و نیز چکیده مقالات در 350 صفحه گردآوری  و چاپ شده است.
 • عضویت در  کمیته علمی 7 همایش ملی دانشگاهی در دانشگاه بیرجند و سایر دانشگاهها
 • تأسیس رشته کارشناسی ارشد نهج البلاغه  در دانشگاه بیرجند.
 • جذب مبلغ صد میلیون ریال جهت کمک به کتابخانه دانشکده ادبیات برای رشته کارشناسی ارشد نهج البلاغه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
 • همکاری پیوسته با  فرهنگ و ارشاد اسلامی  بیرجند از سال 1376  تا 1397
 • همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدای تأسیس از سال 1383 و برگزاری بیش از 25 همایش و جشنواره ملی و استانی – ادامه دارد
 • همکاری با بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس  به عنوان کارشناس رسمی  از سال 1385 (ابتدای تأسیس در نشر آثار
 • همکاری در برگزاری و داوری 7 جشنواره و همایش ملی و استانی  در بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
 • همکاری با کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی از ابتدای تأسیس – ادامه دارد.
 • همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی  در دهه 80
 • عضویت در  هیأت مؤسس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی شعبه بیرجند.
 • عضویت و همکاری با انجمن  زبان و ادبیات فارسی  
 • عضویت و همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
 • همکاری علمی با 10 مجله علمی – پژوهشی کشور و داوری دهها مقاله علمی – پژوهشی  – ادامه دارد
 •  

دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

زبانشناسی محاسباتی دکتری زبانشناسی محاسباتی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری،

drfalahati.blogfa.com/
mrfalahatyahoo.com


Publications:
Articles

1) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2000). Guilaki changing or becoming extinct: An analysis of the factors affecting language change. Name-ye Farhangestan-e Oloom, 16, pp. 167-173.
(2) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2001). An analysis of covert prestige in Guilaki. Gileva, 62, pp. 14-16.
(3) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2001). Dominant language in Guilan: A research in domain analysis. Gileva, 63, pp. 10-12.
(4) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2002). An analysis of the structure of business letters in Iran: A case study of the letters received from different Iranian universities. The First National Congress on Iranian Studies, Tehran, Abstract Volume, pp. 221-222.
(5) Falahati Qadimi Fumani, M. R. and Nemati, A. (2003). Color in English idioms: An analysis of color concepts in English idioms and its comparison with color definitions as given in color psychology. Gilane ma, 3(3) (Part I).
(6) Falahati Qadimi Fumani, M. R. and Nemati, A. (2003). Color in English idioms: An analysis of color concepts in English idioms and its comparison with color definitions as given in color psychology. Gilane ma, 3(4) (Part II).
(7) Falahati Qadimi Fumani, M. R., and Nemati, A. (2003). Language death. Gilane ma, 3(1), pp. 12-21, Winter.
(8) Yamini, M. & Falahati Fumani, M. R. (2004). Guilaki prepositional phrases another exception to Chomsky’s head parameter. Journal of Social Sciences and Humanities. Shiraz University, Shiraz, Iran.
(9) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2004). Human translation and machine translation: A study of the problems in Padideh translation software. The Quarterly Journal of Organization for Libraries, Museums and Documents Center of Astan-e Quds-e Razavi, 7(2).  
(10) Falahati Qadimi Fumani, M. R. and Nemati, A. (2006). A comprehensive diagnostic study of the criterion of comprehensibility in two English-to-Persian machine translations. International Journal of Translation, 18(1-2), 103-117, Jan-Dec.
(11) Falahati Fumani, M. R. (2007). Ambiguity in machine translation. The Quarterly Journal of Organization for Libraries, Museums and Documents Center of Astan-e Quds-e Razavi, 35.
(12) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2008). The Concept of stopwords in Persian chemistry articles: A discussion in automatic indexing, Short Report, The International Journal of Theoretical Linguistics (Glottotheory), 1(1), 99-104.
(13) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2008). Persian vs. Farsi dichotomy in the Internet. Language in India, 8, March 2008.
(14) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2008). An overview of research software related to Computational Linguistics and Library & Information Science. Nama, May, 2008 / Khordad, 1387. (In Persian, English Abstract) Also available from www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol7/falahati.pdf.
(15) Falahati Qadimi Fumani, M. R., & Ramachandra, C. S. (2008). The Concept of stopwords in Persian chemistry articles: A discussion in automatic indexing. Glossa, Dec., 146-164.
(16)  Falahati Qadimi Fumani, M. R. & Ramachandra, C. S. (2008). Can an English word frequency counter serve the requirements of Persian automatic indexing? The International Journal of Theoretical Linguistics (Glottotheory), 2(1).
(17) Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2010). Inter-indexer consistency (IIC) in a Persian context. The Indexer (International Journal of Indexing), 27(2).
(18)  Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2011). The Persian agrovoc in an indexing contex. The Indexer (International Journal of Indexing), March Issue, No. 29.
 (19)  Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2010). Keyword versus keyphrase in manual indexing. Chinese Librarianship: An International Electronic Journal, No. 30.
(20) Falahati Qadimi Fumani, M. R., Goltaji, M., & Parto, P. (2012). Inconsistent transliteration of Iranian university names: A hazard to Iran's ranking in ISI Web of Science. Scientometrics, DOI: 10.1007/s11192-012-0818-2.   (IF=1.905)
(21)  Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2012). FaNexer: Persian keyphrase automatic indexer. The First International Conference on Information Communication Technology (FICIT2013), 10-11, Dec. 2013, Sultanate of Oman, Sur University
(22)  Salehi, Mahshid, Falahati Qadimi Fumani, Mohammad Reza, & Nemati, Azadeh (2013). The study of novel title translation from English into Persian based on the functionalist skopos theory. Second International Conference on Farsi Language Teaching and Linguistics. 15-16 May 2013, Shiraz.


(23) فلاحتی قدیمی فومنی، محمد رضا و مرجان حسینیا (1392). نرم افزار تحلیل خودکار حروف ربط، نشانه و اضافه ی زبان فارسی. اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی. دانشگاه شیراز، شیراز مرداد 1392.


(24) Mansour Shamsaeefard, Mohammad Reza Falahati Qadimi Fumani, Azadeh Nemati (2013). Strategies for Translation of Similes in Four Different Persian Translations of Hamlet.

(25) برنجیان، شاپوررضا و فلاحتی قدیمی فومنی، محمد رضا (1392). بررسی اجمالی خط فارسی. اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی. دانشگاه شیراز، شیراز مرداد 1392.
(26) فلاحتی قدیمی فومنی، محمد رضا (1392). برگردان اسامی نویسندگان خارجی در فارسی. دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی. شیراز 25 و 26 اردیبهشت 1392. (15-16 May 2013)


Books
(1) Berenjian, R. & Falahati Fumani, M. R., (2003). Iranian Contemporary Experts in Humanities, Vol. 4, Linguistics Research Group, Shiraz: Shiraz Regional Library of Science and Technology.
(2) Mehrad, J. and Falahati, M. R., (2005). Semantics and Information Retrieval, Translation into Persian, Article Collection, Ketabkhaneye Rayaneh’i and Regional Library of Science and Technology, Mashhad/Shiraz.
(3) Falahati Fumani, M. R., (2003). Science and Technology Assessment in the Islamic Republic of Iran, Turboglen Educational Supplies (L. L. C.), Dubai, U. A. E. (Translated from Persian into English for Iran’s High Council for Cultural Revolution).
(4) Falahati, M. R. and Berenjian, Sh. R., (2007). A dictionary of Persian homographs (ebook). Shiraz: RICeST.
(5) Falahati, M. R. and Berenjian, Sh. R., (2006). Mines of Iran (active and inactive). Second edition, Shiraz: RICeST.
(6) Mehrad, J. and Falahati Fumani, M. R. (2006). Academic ranking of universities in the OIC (translation into Persian), Shiraz: RICeST.
(7) Mehrad, J. and Falahati Fumani, M. R. (2007). Ranking of universities worldwide and its implications for universities in the OIC member countries (translation into Persian). Shiraz: RICeST.
(8) Kamalski,  J., Aisati, M. & Moed, H. F. (2012). On the assessment of institutional research performance and university ranking (M. R. Falahati Qadimi Fumani, trans.). Shiraz: RICeST (Original work published in October 2011).


(9) فلاحتی قدیمی فومنی، محمد رضا (1392). واژه نامه برگردان نام و نام خانوادگی نویسندگان خارجی (نوشته شده با حروف انگلیسی) به فارسی با استفاده از تحلیل رخداد محور (چاپ اول). شیراز: انتشارات تخت جمشید، بهار 1392.
(10) فلاحتی قدیمی فومنی، محمد رضا (1392). بررسی وضعیت چکیده نویسی انگلیسی در مجلات فارسی علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه ی علوم پایه) سال 1390 و ارایه راهکارها یی برای بهبود آن. شیراز: انتشارات تخت جمشید.
 (11) گزارش خدمات مرکز به آموزش و پرورش در سه ماهه اول 1392 (1392). شیراز: انتشارات تخت جمشید.
(12) فلاحتی قدیمی فومنی، محمد رضا (1392). سامانه تحلیل حروف ربط، نشانه و اضافه ی زبان فارسی. شیراز: انتشارات تخت جمشید.Research Projects

(1) A bilingual keyword dictionary of engineering sciences, RICeST (2004).

(2) A database for the mines of Iran, RICeST (2005).
(3)    Database for the publications of Iran’s researchers, scientists and faculty members, phase one: southern provinces, RICeST (2005).
(4) A Persian dictionary of homographs, RICeST (2006).
(5) The analysis of a direct MT search engine, RICeST (2006).
(6) A dictionary of the transliteration of foreign author names (written in English) into Persian based on a web-based frequency analysis (4 Dec. 2011 - 4 Jan. 2012).
(7) Persian simple prepositions and conjunctions’ extractor and analyzer (4 Jan. 2012 – 4 Aug. 2012)
(8) Designing software to rank Persian scientific articles (in RICeST’s Persian articles database) based on their usage (2012).


Interviews

1. Iran's Book News Agency (IBNA), 27 Tir 1387, Rooye zabaane faarsi kaarhaaye zabaanshenaakhtiye asaasi anjaam shavad. Available from http://www.bookna.com/vdcizqar.t1azzl6cc,b2t.sltz14.html 

Workshops, seminars, lectures and meetings held / attended

1-    Article writing (APA referencing), Department of Studies in Linguistics, Kuvempu Institute of Kannada Studies, University of Mysore, Karnataka State, India. (workshop held, 2008)

2-    E-Library, Department of Library and Information Science, University of Mysore, Karnataka State, India. (workshop attended, 2009)
3-    Seminar on bridging linguistics and clinical linguistics, All India Speech and Hearing Center, Mysore, India. (Certificate received, 2010)
4-    The Technical Experts Meeting (TEM), Tehran, Islamic Republic of Iran, 19-21 February 2007, participating as Rapporture, member of the Bureau.
5-    Workshop on RICeST's information databases (Tishreen University, Syria, 2003)
6-    Farabi International Festival (2011, as referee of a research project).
7-    ISC Seminar, Tehran, Iran (lecturer, Nov. 2010)
8-    FaNexer: Persian automatic indexer (Speech delivered at RICeST, Dec. 2010, Shiraz, Fars Province, south of Iran)
9-    Problems with transliteration of foreign author names into Persian (delivered at RICeST, Jan. 2012, Shiraz, Fars Province, south of Iran)
10-    How to identify your audience? (taught at the workshop on literacy at RICeST, Dec. 2011)
11-    An error analysis of abstracting in journals of police Persian journals (taught at the workshop for the editor-in-chiefs of  police Persian journals at RICeST,Feb. 2nd, 2012)
12-    Challenges in Persian natural language processing (referee of this research project at RICeST, 2011)
13-Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Shiraz, RICeST, 2012).
14- Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Tehran, 2012).
15- Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Isfahan, 2012).
16- What a student of translation training must know (Shiraz Zand University, 2012)
17- Looking for a research topic (for B.A. and M.A. students of translator training, Shiraz Zand University, 2012)

دکتر هوشنگ خوش سیما

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار گروه زبان انگلیسی با گرایش آموزش زبان دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

علایق پژوهشی آموزش - تست - تحقیق در زبانشناسی کاربردی - انگلیسی برای اهداف خاص

www.cmu.ac.ir/staff/hkhoshsima?Tab=16
khoshsimacmu.ac.ir


آموزش - تست - تحقیق در زبانشناسی کاربردی - انگلیسی برای اهداف خاص

AssociateProfessor

Research Interests

Teaching- Testing - research in applied linguistics - English for specific purposes

 

 

 

1

Depth of Vocabulary, Morphology, and Inference Making as Predictors of EFLs Pragmatic Knowledge

teaching english language vol.16 No.2 (2022) 139-168

2

The Impact of Output-Based Tasks on the Grammatical Development of Intermediate Iranian EFL Learners Regarding Passive Voice

journal of foreign language teaching and translation studies vol.7 , No.2 (2022) 117-141

3

Vocabulary Retention of EFL Learners through the Application of ANKI, WhatsApp and Traditional Method

journal of foreign language teaching and translation studies vol.6 No.4 (2022) 77-98

4

The Comparison of the Use of Data-driven Learning in Flipped, Blended and Conventional Classes on Students’ Grammar Learning

journal of english language teaching and learning 13- No.28 (2021) 285-296

5

Cultural and Cognitive Dimensions of Metaphor Aptness

iranian journal of applied language studies 13 (2021) 39-50

6

Considering the Accountability of Iranian ESP Instructors Regarding the Critical Pedagogy Components

Hong Kong journal of Social Sciences 57 (2021) 169-183

7

ESP Learners' Use of Dictionaries Alone and Dictionaries Plus Google Translate for Vocabulary Development and Phraseology

Journal of Language and translation 11(3) (2021) 1-18

8

study of cross-cultural variations of metaphor aptness and their implications in foreign language teaching

International Journal of Knowledge and Learning 14-3 (2021) 193-215

9

Comparative Effects of Different Situated-Learning Translation Training Practices on Students' Legal Translation Quality, Critical Thinking, and Problem-solving Strategies*

journal of english language teaching and learning 13 (2021) 360-388

10

Homo‑schematic Metaphors: A Study of Metaphor Comprehension in Three Different Priming Conditions

JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH 50 (2020) 10-18

11

On the Effect of Flipped Classroom on Learners’ Achievement, Autonomy, Motivation and WTC: Investigating Learning and Learner Variables*

journal of english language teaching and learning 12 (2020) 175-189

12

Incorporation of Flipped Learning into EFL Classrooms Performance and Perception

Iranian Journal of English for Academic Purposes 8-3 (2019) 1-15

13

The Impact of Metaphorical Prime on Metaphor Comprehension Processes

Australian Journal of Linguistics 39-2 (2019) online

14

Types of metaphors and mechanisms of comprehension

Cogent Education 6-1 (2019) 1-9

15

Langerian mindfulness and language learning

Cogent Psychology 6 (2019) 1-9

16

Reasons behind Using Metaphor: A Cognitive Perspective on Metaphoric Language

NeuroQuantology 17 -3 (2019) 108-113

17

COMPUTER-BASED (CBT) VS. PAPER-BASED (PBT) TESTING: MODE EFFECT, RELATIONSHIP BETWEEN COMPUTER FAMILIARITY, ATTITUDES, AVERSION AND MODE PREFERENCE WITH CBT TEST SCORES IN AN ASIAN PRIVATE EFL CONTEXT

Teaching English with Technology 1 (2019) 86-101

18

Comparative Study of Degree of Bilingualism in Lexical Retrieval and Language Learning Strategies

iranian journal of applied language studies no.2 issue 18 (2018) 59-82

19

Interactional Metadiscourse in the Writings of Novice vs. Established Members of Academic Communities*

journal of english language teaching and learning 22 (2018) 63-86

20

Suppression from the Perspective of Distributed Models of Conceptual Representation

Activitas Nervosa Superior online (2018) online

21

Impact of flipped classroom on EFL learners' appropriate use of refusal: achievement, participation, perception

Computer Assisted Language Learning (2018)

22

Task Effectiveness Predictors: Technique Feature Analysis versus Involvement Load Hypothesis

Iranian Journal of English for Academic Purposes 6 - 2 (2018) 45-65

23

Mediational Strategies in a Dynamic Assessment Approach to L2 Listening Comprehension: Different Ability Levels in Focus

Italian Sociological Review 1 (2018) 445-465

24

The Impacts of Enhancing Emotional Intelligence on the Development of Reading Skill

International Journal of Instruction Vol.11 No.3 (2018) 573-586

25

A Mixed Method Study of the Relationship between EFL Teachers’ Job Satisfaction and Job Performance in Iran

International Journal of Instruction vol.11 No.4 (2018) 391-408

26

Emotional Intelligence Enhancement Impacts on Developing Speaking Skill among EFL Learners: an Empirical Study

International Journal of Instruction Vol.11 No.4 (2018) 625-640

27

A Dynamic Intervention for Removing Learning Anxiety: A Field Experiment on Removing Psychological Barriers to Speaking

international journal of behavioral sciences 12 (2018) 25-31

28

Upper-intermediate and Advanced EFL Learners’ Reciprocity to Mediation: A Dynamic Listening Assessment

applied research on english language 6 (2018) 523-542

29

Audio visual Translation: a Case of Subtitled Cartoons

International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926 Vol4, issue 4 (2018) 106-116

30

Online Teachers’ Attitudes toward Using Technology in Teaching English as a Foreign Language

Journal of Applied Linguistics and Language Research vol.5 issue 2 (2018) 134-148

31

The Role of Motion Concepts in Understanding Non-Motion concepts

Behavioral Sciences Dec. 2017 (2017) 1-8

32

Suppression of semantic features in metaphor comprehension

Cogent Psychology 2017,issue 4 (2017) 1-6

33

Investigating the Iranian EAP Stakeholders' Ideas Apropos of Applying the Internet in EAP Curriculum

International Journal of Emerging Technologies in Learning iJET ‒ Vol. 12, No. 11, 2017 (2017) 53-62

34

The Role of Emotional Intelligence in Community Language Teaching: A Case Study of Iranian Intermediate L2 Learners

International Journal of Psychology and Behavioral Sciences International Journal of Psychology and Behavioral (2017) 152-159

35

Representational Transformation: A Facilitative Process of Understanding

International Journal of Brain and Cognitive Sciences International Journal of Brain and Cognitive Scien (2017) 71-73

36

On the Consideration of Existing ESP Syllabuses in Iranian Educational Setting

Asian EFL Journal The Asian EFL Journal Professional Teaching Articl (2017) 42-61

37

Computer based testing: Score equivalence and testing administration mode preferences in a comparative evaluation study

International Journal of Emerging Technologies in Learning iJET (2017) 35-55

38

The Impacts of Emotional Intelligence Enhancement on Iranian Intermediate EFL learners Writing Skill

International Journal of Instruction Vol.11 no.1 (2017) 437- 452

39

Learners’ Factors in L2 Reading Comprehension Learners’ Factors in L2 Reading Comprehension .

Global Journal of Educational Studies Vol. 3, No. 2 (2017) 70-82

40

An Introduction to the Ambiguity Tolerance As a Source ofVariation in English-Persian Translation

International Journal of Applied Linguistics and English Literature (2017) 91-103

41

Teacher s Perception of Using ESA Elements in Boosting Speaking Ability of EFL Learners A Task-based Approach

Journal of Language Teaching and Research (2017) 577-587

42

The Impact of Digital Item Presentation on the Intermediate Level Language Learners Testing Performance and Attitudes towards Onscreen Test in Private Language Learning Context

(2017) 196-211

43

Context in English Language Teaching Program Differentiating between Iranian Public Schools and Private Institutes

(2017) 13-36

44

Computer Adaptive Testing (CAT) Design Testing Algorithm and Administration Mode Investigation

(2017) 764-795

45

Computer Assisted Pronunciation Teaching (CAPT) and Pedagogy: Improving EFL Learners’ Pronunciation Using Clear Pronunciation 2 Software

iranian journal of applied language studies vol.9 - issue 1 (2017) 105-135

46

Validation of the Persian Version of the Langer Mindfulness Scale

Frontiers in Psychology 3 (2017) 1-9

47

Poring over Metadiscourse Use in Discussion and Conclusion Sections of Academic Articles Written by Iranian ESP Studentds

journal of research in applied linguistics 8 (2017) 133-145

48

Comparability of Computer-Based Testing and Paper-Based Testing

(2017) 80-99

49

A Comparative Study of the Government and Private Sectors Effectiveness in ELT Program A Case of Iranian Intermediate EFL Learners Oral Profociency Examinatio

(2017) 86-108

50

Transition to an Alternative Assessment Computer-based Testing and Key Factors Related to Testing Mod

(2017) 54-74

51

The Effect of Computer-Assissted Language Learning on Iranian Upper-Intermediate EFL Learners Listening Skill

Journal of Applied Linguistics and Language Research (2017) 81-91

52

Cross-Mode Comparability of Computer-Based Testing(CBT) Versus Paper-Pencil Based Testing (PPT) An Investigation of Testing Administration Mode among Iranian Intermediate EFL Learners

English Language Teaching (2017) 23-32

53

Technology in Education Pros and Cons of using Computer in Testing Domain

(2017) 32-49

54

The Impact of TaskBased LanguageTeaching on Iranian Female Intermediate EFL Learners Writing Performance

(2016) 12-24

55

A Cross-linguistic and Cross-cultural Study of Epistemic Modality Markers in Linguistics Research Articles

Iranian Journal of English for Academic Purposes IJEAP (2016) 81-97

56

The Effect of Metacognitive Strategy Instruction on Iranian Inrermediate EFL Learners Metacognitive Awareness in Listening

(2016) 305-318

57

The Impact of Interactionist Dynamic Assessment on Explanation Writing Ability of Intermediate EFL Learners

مجله زبان و زبان شناسی (1395) 183-189

58

Task-based Instruction and Vocabulary Learning A Comparative Study of Jigsaw and Information Gap Tasks on Vocabulary Learning

(2016) 228-236

59

Effectiveness of concept mapping strategy on EFL learners Attitude and gender difference outcomes in vocabulary Acquisition

(2016) 640-656

60

The Effects of ESA Elements on Speaking Ability of Intermediate EFL Learners A Task-based Approach

Theory and Practice in Language Studies (2016) 1085-1095

61

Improving Linguistics and Pragmatic Knowledge of Heading Strategies in EFL Undergraduate Students A Dynamic Assessment Approach

(2016) 13-28

62

The Efficacy of Novel Pre-activity Tasks on Macroskills The Case of Group Discussion on Reading Comprehension

Theory and Practice in Language Studies (2016) 794-803

63

Improving Linguistic andPragmatic Knowledge of Hedging Strategies in EFL UndergraduateStudents A Dynamic Assessment Approach

(2016) 13-28

64

The Effect of Vitual Language Learning Method on Writing Ability of Iranian Intermediate EFL Learners

(2016) 192-202

65

Impact of Emotional Intelligence Enhancement on Test Anxiety among EFL Learners an Experimental Study

(2016) 136-145

66

On The Role of Different Models of Dynamic Assessmenton Promoting Speaking

(2016) 586-600

67

Examining the Impact of Novel Pre-activity Tasks on

(2016)

68

Examining the Impact of Novel Pre-activity Tasks on Macroskills The Case of Group Discussion on Writing Ability

(2016) 148-156

69

the effect of project work on speaking ability of Iranian EFL beginner students

(2016) 167-177

70

Examining the Impact of Novel Pre-activity Tasks on Macro-Skills The Case of Visual Aids Strategy on Writing Ability

(2015) 401-408

71

language learner strategies for building EFL learners autonomy

International Journal of English Studies (2015) 60-73

72

Concept Mapping Strategic Alternative to the Matter of Spontaneous Speaking of Iranian Intermediate EFL Learners

(2015) 333-340

73

An Experimental Study on the Impact(s) of Emotional Intelligence Enhancement on Answering Cloze Test among Iranian University Students

Theory and Practice in Language Studies (2015) 1586-1593

74

Concept Mapping Strategy and EFL learners vocabulary Acquisition and retention

(2015) 672-688

75

Concept Mapping Strategy and EFL Learners VocabuLary acquisition and retention

(2015) 672-688

76

The Effect of Content-Based Instruction on the Writing Skills of Iranian Intermediate EFL Learners

(2015) 309-320

77

The Impact of Task-based Approach in Enhancing Non-English Major Students Speaking Fluency

(2015) 16-20

78

Creativity in Writing A Study of EFL Learners Locus of Control

(2015) 81-90

79

The Most Frequent Metacognitive Strategies Used in Reading Comprehension among ESP Learners

(2015) 180-188

80

Undrestanding Students satisfaction and continuance intention of e-learning Application of expectation-confirmation model

(2014) 157-166

81

The Impact of Teaching Grammatical Structures on Writing Ability of Iranian Students

(2014) 134-138

82

ESP Textbooks Criteria A Case Study of Iranian Universities

(2014) 42-49

83

A Comparative Study on the Effects of Cloze Tests and Open-Ended Questions on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners

(2014) 17-27

84

On the Associations) between Test anxiety and Emotional Intelligence Considering Demographic Information A Case of Iranian EFL University Students

(2014) 147-157

85

The Effect of Summarizing and Presentation Strategies on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners

(2014) 88-96

86

Gender Differences in Using Jigsaw TechniqueII and Its Contribution to Reading Comprehension

(2014) 194-207

87

A Call-based Lesson Plan for TeachingReading Comprehension to Iranian Intermediate EFL Learners

(2014) 171-176

88

The Effect of Summarizing Strategy on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners

(2014) 127-132

89

the application of esp on course design the case of english for students of management and fisheries

(2014) 163-175

90

Summarizing strategies and writing ability of Iranian intermediate EFL students

(2014) 263-272

91

The Impact of Computer Assisted Explicit Feedback on Narrative Writing Ability of Intermediate EFL Learners

(2014) 154-161

92

The Impact of Task Types on Listening Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners

(2013) 97-103

93

Dynamic Vs. Standard Assessment to Evaluate EFL Learners Listening Comprehension

iranian journal of applied language studies (2013) 1-26

94

The Application of ESP On Course Design The Case of English for Students of Management and Fisheries

(2013) 163-175

95

On the Efficacy of Explicit Corrective Feedback on Descriptive Writing Accuracy of Iranian Intermediate EFL Learners

دانش و پژوهش در آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) (1391) 9-19

96

on the cognitive problems of beginner-level learners listening comprehension

انگلیسی با اهداف ویژه برای دریانوردان (1391) 91-109

97

Cognitive Problems of Beginner-Level Learners Listening Comprehension

انگلیسی برای دریانوردی و علوم دریایی (1391) 69-85

98

The Long-Term Effect of Implicit and Explicit Corrective Feedback on Accuracy of EFL Learners Descriptive Writing Skill

(2012) 119-134

99

A Comparative Study on the translation Method in the east and west languages

Camparative Literature Quarterly Scientific - Research (2009) 32-41

100

The role of Content-Based Text to Motivate Students

iranian journal of applied language studies (2008) 109-122

 

 

1

English and non English major teachers assessment of Oral Proficiency A case of Iranian Maririme English Learners

 

2

Effectiveness of Jigsaw Technique on reading comprehension ability of national students

 

3

Teaching technical terms with a monolingual or bilingual dictionary

 

 

1

English for the Students of Fisheries

Talif

2020

2

English for students of Economics

Talif

2018

3

English for students of Marine Biology

Talif

2018

4

English for students of Radiology

Talif

2018

5

English for the students of Maritime Studies

Talif

2017

 

 

1

The Effect of Using Shared Pre-task Activities on Reading Comprehension and Writing Ability of Iranian Pre-intermediate EFL Learners

Zahra Heidari

Hooshang Khoshsima

Khaled Kordi Tamandani

2021/00/26

2

The Effect of Guided Discovery Learning on Iranian EFL Learners’ Syntactic Structures Development: Focus on Age

Mahdi Hasanvand

Amir Mohammadian

Hooshang Khoshsima

2021/00/12

3

The Effect of Using Smartphone’s Podcast and Word Challenge Applications on Enhancing Vocabulary Knowledge of Iranian Pre-intermediate EFL learners

Leila Azade Rad

Hooshang Khoshsima

Amir Mohammadian

2020/00/24

4

Priming metaphors by homo-schematic metaphorical primes and its implications in teaching figurative language in EFL classroom

Omid Khatin Zadeh

Hooshang Khoshsima

Nahid Yarahmadzehi

2020/00/04

5

تاثیر تدریس با موبایل بر توانایی خواندن و نوشتن فراگیران سطح پیش متوسط زبان انگلیسی

Hooshang Khoshsima

Mansoor Ganji

2019/00/29

6

Motion-related Lexical Patterning in English Textbooks A Contrastive Study of High School Textbooks Taught in Iran Turkey and Australia

Hassan Banaruee

Hooshang Khoshsima

Nahid Yarahmadzehi

2019/00/22

7

‘’The Effectiveness of Software-assisted Grammar Teaching on learning Grammar of ESP Students: A Case Study of Iranian Management and Economics Students’’

Hanie Naraghi

Hooshang Khoshsima

Mehdi Safaie-Qalati

2019/00/07

8

Studying feasibility of dynamic assessment in Iranian Context: Developing a problem-oriented model for promoting language skills in high schools

sajjad farokhipoor

Hooshang Khoshsima

Mansoor Ganji

2019/00/06

9

EFL Teachers’ Job Satisfaction and Job Performance: Exploring the Contributions of School Organizational Climate in Iran

Afshin Rezaee

Hooshang Khoshsima

abdollah sarani

2019/00/04

10

Metadiscourse markers in the Writings of Iranian Graduate Students vs. Experienced Professionals of the Discipline: A Comparative Discourse Analysis of Research Articles in Applied Linguistics

Hooshang Khoshsima

Esmail Zare Behtash

2018/00/21

11

Applying dynamic assessment to develop an intelligent language tutor to diagnose and assess Iranian EFL learners’ listening development

Hooshang Khoshsima

Nahid Yarahmadzehi

2018/00/24

12

“The Effect of Computer-Assisted Language Learning (CALL) on the Iranian Upper-Intermediate EFL Learners’ Listening Skill and Motivation”

Hooshang Khoshsima

2018/00/27

13

The Impacts of Emotional Intelligence Enhancement on the Development of Foreign Language Macro Skills (A Case of Iranian Intermediate EFL learners)

Hooshang Khoshsima

Amir Mohammadian

2018/00/06

14

The effect of problem solving tasks on speaking ability of iranian pre intermediate EFL learners

 

Hooshang Khoshsima

2017/00/11

15

“Comparing the Efficacy of Chatting as One of the CALL-Based Activities on Children vs. Adult EFL Learners' Speaking Ability”

Hooshang Khoshsima

2017/00/02

16

The Effectiveness of Using Podcasts on Improving Listening Comprehension of Iranian ESP learners: A Case Study of Intermediate Maritime Students

Hooshang Khoshsima

Amin Saed

2017/00/14

17

An Investigation into the Ways of Evaluating Iranian University Students' Reading Comprehension in ESP Courses

Elham Amiri Samani

Nahid Yarahmadzehi

Hooshang Khoshsima

2016/00/21

18

The effect of Metacognitive strategy Instruction of Listening Comprehension of Iranian Intermediate EFL learners

Hooshang Khoshsima

2016/00/08

19

"An Investigation into the Ways of Evaluating Iranian University Students' Reading Comprehension in ESP Courses"

Hooshang Khoshsima

2016/00/06

20

An Investigation into the Demotivation in EFL Learning: The Case of High School Students in Yasouj

jaseb rezaei

Nahid Yarahmadzehi

Hooshang Khoshsima

2016/00/22

21

"Using Speaking Compensatory Strategies by Iranian Pre-Intermediate EFL Learners"

Hooshang Khoshsima

2016/00/10

22

“The Effect of ESA Elements on Speaking Ability of Iranian Intermediate EFL Learners: A Task-Based Approach"

Hooshang Khoshsima

2015/00/31

23

Assessing Iranian Advanced EFL Learners’ Writing Skill: Analytic vs. Holistic

 

Hooshang Khoshsima

Nahid Yarahmadzehi

2015/00/31

24

The Impacts of Reciprocal and Non-reciprocal Tasks on Iranian Intermediate EFL Learners’ Listening and Speaking Abilities

Hooshang Khoshsima

2015/00/01

25

Instructional Games and Vocabulary Enhancement: Case of Iranian Pre-Intermediate EFL Learners

Hooshang Khoshsima

2015/00/07

26

The effect of Concept Mapping Strategy on Vocabulary Learning of Iranian pre Intermediate Learners

Hooshang Khoshsima

2015/00/19

27

The Effect of Regular and Virtual Language Learning Method on Writing Ability of Iranian Intermediate EFL Learners”

Hooshang Khoshsima

2014/00/31

28

A Comparative Study on the Effects of Cloze Tests and Open-ended Questions on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners

Hooshang Khoshsima

2014/00/29

 

 

1

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

2

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

3

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

4

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

5

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

6

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

7

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

8

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

9

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

10

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

11

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

12

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

13

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

14

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

15

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

16

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

17

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

18

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

19

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

20

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

21

Is protected

Iranian Journal of English for Academic Purposes

22

Is protected

iranian journal of applied language studies

23

Is protected

iranian journal of applied language studies

24

Is protected

iranian journal of applied language studies

25

Is protected

iranian journal of applied language studies

26

Is protected

iranian journal of applied language studies

27

Is protected

iranian journal of applied language studies

28

Is protected

iranian journal of applied language studies

29

Is protected

iranian journal of applied language studies

30

Is protected

iranian journal of applied language studies

31

Is protected

iranian journal of applied language studies

 

 

 

دکتر علی تسلیمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

taslimy1340yahoo.com

دکتر محمدعلی محمودی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mahmoodiusb.ac.ir


مقالات:

بررسی تطبیقی زمان در داستان های کلاسیک و مدرن ایران

مجید نوروستا , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


حضور نویسنده در داستان های پست مدرن ایران

فاطمه سالاری زاده , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


ندای دعوت در قصه های ایرانی و اسلامی بر اساس نظریه جوزف کمپیل با تکیه بر داستانهای عطار ، ابن سینا و سهروردی

پروین بهمن زاده , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95


جلوه های امید و ناامیدی در حماسه های ملی با تاکید بر شاهنامه و گرشاسب نامه

طاهره اهنی , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95


جاده آزمون در قصه های ایرانی و اسلامی بر اساس نظریه جوزف کمپیل با تکیه بر داستانهای عطار ، ابن سینا و سهروردی

فاطمه نیک پناه , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95


تحلیل جامعه شناختی آثار محمد محمدعلی

طرلان محمدی بادام لو , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


روایت شناسی آثار داستانی گلی ترقی با تکیه بر نظریه بارت

سعیده محمودی اسفندقه , [ محمدعلی محمودی, عبدالعلی اویسی کهخا ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


بررسی مضامین حماسی و فرهنگ عامیانه در منظومه فلک ناز نامه

مریم شمس الدینی لری , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


تصویر آفرینی در مثنویات و چهارصد غزل دیوان محسن تاثیر تبریزی

مهدیه رضوانی راد , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


تحلیل و بررسی چهار عنصر داستانی(شخصیت،گفتگو،درونمایه،زاویه دید)در چهار رمان شاخص(اینجه ممد،قهر دریا،یاغی،ارباب های آقاچاساز)از یاشار کمال

نسرین قاسمی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


بررسی مضامین اجتماعی – سیاسی در رمان های شاخص ابراهیم یونسی

امین بامری , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


تحلیل روانشناختی قصه های فارسی ابن سینا بر اساس دیدگاه یونگ و کمبل

زینب توانگر , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


بازتاب باورهای ثنوی در آثار داستانی صادق هدایت

محمدامین وحدانی , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


تحلیل نیروهای طبیعی زنده در شاهنامه

سمیه اسلامی بندری , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91


نقد و تطبیق دورمان اصل و فصل سحر خلیفه و سووشون سیمین دانشور

زهرا حسن زاده , [ محمد شیخ, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


جامعه شناسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی با تکیه بر قصه های مجید

سیده خدیجه شمس الهی , [ مریم شعبان زاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بازتاب جامعه در رمان های دهه 20 با تکیه بر آثار محمد مسعود

محمد حاصل دوست کراتی , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


اعتقاد به منجی آخرالزمان در اساطیر ایران

محسن جر , [ مریم شعبان زاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


رئالیسم جادویی در آثار نویسندگان جنوب

اقبال عبدی , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


تاثیر پدیده نفت بر آثار داستان نویسی ایران

جابر ملاحی , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بررسی جریان شعر سمبولیسم با تکیه بر آثار حمید مصدق و محمدعلی سپانلو

هادی قلیزاده اینچه کیکانلو , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بررسی تطبیقی داستان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه

نوید دهواری , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


شعر موج نو با تکیه بر اشعار احمدرضا احمدی و جواد مجابی

طاهره درخشان فرد , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بررسی درون مایه شعر سنت گرای معاصر با تکیه بر شعر امیری فیروزکوهی

یاسر بدرقه , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بررسی جریان رمانتیک جامعه گرا در شعر معاصر با تکیه بر اشعار نصرت رحمانی و محمد زهری

یعقوب فولادی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال دوم سال تحصیلی91-90


تاثیر اقلیم برداستان نویسی جنوب

اعظم رمضانی , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال دوم سال تحصیلی91-90


تاثیر خاطرات مشترک کودکی(بازی هافکارتون هافدرس های دوره دبستان)بر شعردهههفتاد و هشتاد ایران

مهناز فقهی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


بررسی جامعه شناسی قصه های عامیانه بر اساس قصه های مشدی گلین خانم از الول ساتن

میمونه السادات ارسن , [ مریم شعبان زاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


تحلیل درون مایه آثار سیمین دانشور

فرهاد میرزایی , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


تحلیل جامعه شناختی رمان های احمد محمود

فاطمه نارویی , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


تحلیل رئالیسم اجتماعی در داستان های غلامحسین ساعدی

شمس الرحمان کرد , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


بررسی صحنه های نبرد حضرت علی در نگاره های خاوران نامه

سعیده رضایی پور , [ علیرضا طاهری, محمدعلی محمودی ]
نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89


نقدوتحلیل غزل هوشنگ ابتهاج

علیرضا چاواری , [ مریم خلیلی جهانتیغ, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


بنیامتنیت وشعرحجم بررسی کارکردنظریه ی بنیامتنیت درکتاب هفتاد سنگ قبر اثر یدا...رویایی

علی رضا رعیت حسن ابادی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


بازتاب ادبیات کهن در قصه های خوب برای بچه های خوب اثر آذر یزدی

اکرم عارفی , [ مریم شعبان زاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


نقد و بررسی شخصیت پردازی در داستان های صادق چوبک

ام کلثوم خوبی پور , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


نمادشناسی کهن الگوها در قصه های فارسی شیخ اشراق

علی اصغر ریحانی فرد , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


ذهن وزبان غزل حسین منزوی

خدیجه مرادی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


طرح در رمان مدرن

فاطمه نگاری , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


زمان در رمان های جریان سیال ذهن

هادی بهی , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


نقد روان شناختی رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی

لیلا خواجویی نژاد , [ محمدعلی محمودی, مهوش رقیبی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


رویکردی به مدرنیزم و پست مدرنیزم در غزل معاصر

فیض الله طیب , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


سیر تحول فکر در غزل فارسی

ایرج نظری , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


بررسی تحول شخصیت در تذکره الاولیای عطار

محمدتقی حسن زاده توکلی , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی88-87

پایان نامه ها:

بررسی تطبیقی زمان در داستان های کلاسیک و مدرن ایران

مجید نوروستا , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


حضور نویسنده در داستان های پست مدرن ایران

فاطمه سالاری زاده , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


ندای دعوت در قصه های ایرانی و اسلامی بر اساس نظریه جوزف کمپیل با تکیه بر داستانهای عطار ، ابن سینا و سهروردی

پروین بهمن زاده , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95


جلوه های امید و ناامیدی در حماسه های ملی با تاکید بر شاهنامه و گرشاسب نامه

طاهره اهنی , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95


جاده آزمون در قصه های ایرانی و اسلامی بر اساس نظریه جوزف کمپیل با تکیه بر داستانهای عطار ، ابن سینا و سهروردی

فاطمه نیک پناه , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی96-95


تحلیل جامعه شناختی آثار محمد محمدعلی

طرلان محمدی بادام لو , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


روایت شناسی آثار داستانی گلی ترقی با تکیه بر نظریه بارت

سعیده محمودی اسفندقه , [ محمدعلی محمودی, عبدالعلی اویسی کهخا ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


بررسی مضامین حماسی و فرهنگ عامیانه در منظومه فلک ناز نامه

مریم شمس الدینی لری , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


تصویر آفرینی در مثنویات و چهارصد غزل دیوان محسن تاثیر تبریزی

مهدیه رضوانی راد , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


تحلیل و بررسی چهار عنصر داستانی(شخصیت،گفتگو،درونمایه،زاویه دید)در چهار رمان شاخص(اینجه ممد،قهر دریا،یاغی،ارباب های آقاچاساز)از یاشار کمال

نسرین قاسمی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


بررسی مضامین اجتماعی – سیاسی در رمان های شاخص ابراهیم یونسی

امین بامری , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


تحلیل روانشناختی قصه های فارسی ابن سینا بر اساس دیدگاه یونگ و کمبل

زینب توانگر , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


بازتاب باورهای ثنوی در آثار داستانی صادق هدایت

محمدامین وحدانی , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی93-92


تحلیل نیروهای طبیعی زنده در شاهنامه

سمیه اسلامی بندری , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91


نقد و تطبیق دورمان اصل و فصل سحر خلیفه و سووشون سیمین دانشور

زهرا حسن زاده , [ محمد شیخ, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


جامعه شناسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی با تکیه بر قصه های مجید

سیده خدیجه شمس الهی , [ مریم شعبان زاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بازتاب جامعه در رمان های دهه 20 با تکیه بر آثار محمد مسعود

محمد حاصل دوست کراتی , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


اعتقاد به منجی آخرالزمان در اساطیر ایران

محسن جر , [ مریم شعبان زاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


رئالیسم جادویی در آثار نویسندگان جنوب

اقبال عبدی , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


تاثیر پدیده نفت بر آثار داستان نویسی ایران

جابر ملاحی , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بررسی جریان شعر سمبولیسم با تکیه بر آثار حمید مصدق و محمدعلی سپانلو

هادی قلیزاده اینچه کیکانلو , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بررسی تطبیقی داستان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه

نوید دهواری , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


شعر موج نو با تکیه بر اشعار احمدرضا احمدی و جواد مجابی

طاهره درخشان فرد , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بررسی درون مایه شعر سنت گرای معاصر با تکیه بر شعر امیری فیروزکوهی

یاسر بدرقه , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 92-91


بررسی جریان رمانتیک جامعه گرا در شعر معاصر با تکیه بر اشعار نصرت رحمانی و محمد زهری

یعقوب فولادی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال دوم سال تحصیلی91-90


تاثیر اقلیم برداستان نویسی جنوب

اعظم رمضانی , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال دوم سال تحصیلی91-90


تاثیر خاطرات مشترک کودکی(بازی هافکارتون هافدرس های دوره دبستان)بر شعردهههفتاد و هشتاد ایران

مهناز فقهی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


بررسی جامعه شناسی قصه های عامیانه بر اساس قصه های مشدی گلین خانم از الول ساتن

میمونه السادات ارسن , [ مریم شعبان زاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


تحلیل درون مایه آثار سیمین دانشور

فرهاد میرزایی , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


تحلیل جامعه شناختی رمان های احمد محمود

فاطمه نارویی , [ محمدعلی محمودی, مریم شعبان زاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


تحلیل رئالیسم اجتماعی در داستان های غلامحسین ساعدی

شمس الرحمان کرد , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 91-90


بررسی صحنه های نبرد حضرت علی در نگاره های خاوران نامه

سعیده رضایی پور , [ علیرضا طاهری, محمدعلی محمودی ]
نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89


نقدوتحلیل غزل هوشنگ ابتهاج

علیرضا چاواری , [ مریم خلیلی جهانتیغ, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


بنیامتنیت وشعرحجم بررسی کارکردنظریه ی بنیامتنیت درکتاب هفتاد سنگ قبر اثر یدا...رویایی

علی رضا رعیت حسن ابادی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


بازتاب ادبیات کهن در قصه های خوب برای بچه های خوب اثر آذر یزدی

اکرم عارفی , [ مریم شعبان زاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


نقد و بررسی شخصیت پردازی در داستان های صادق چوبک

ام کلثوم خوبی پور , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


نمادشناسی کهن الگوها در قصه های فارسی شیخ اشراق

علی اصغر ریحانی فرد , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


ذهن وزبان غزل حسین منزوی

خدیجه مرادی , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی90-89


طرح در رمان مدرن

فاطمه نگاری , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


زمان در رمان های جریان سیال ذهن

هادی بهی , [ محمدعلی محمودی, محمدعلی زهرازاده ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


نقد روان شناختی رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی

لیلا خواجویی نژاد , [ محمدعلی محمودی, مهوش رقیبی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


رویکردی به مدرنیزم و پست مدرنیزم در غزل معاصر

فیض الله طیب , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


سیر تحول فکر در غزل فارسی

ایرج نظری , [ محمدعلی زهرازاده, محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی 89-88


بررسی تحول شخصیت در تذکره الاولیای عطار

محمدتقی حسن زاده توکلی , [ محمدعلی محمودی ]
نیمسال اول سال تحصیلی88-87

 

 

دکتر محمد ایرانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

moham.iraniyahoo.com


 • بازیگردانی واجها و فرایندهای آوای ی: ویژگیهای گویشی در متون تفسیری
 • ضبط ارجح یای میانجی در حالت همایی با های غیرملفوظ
 • شکل دگر خندیدن: طناز یهای شمس و مولانا در مقالات
 • رابطه ی انسان با خدا بر پایه ی اندیشه ی خداگونه پنداری انسان در آثار عّطّار نیشابوری
 • تحلیل زبانی ـ بلاغی مصراع: خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
 • کارکردهای هنری  گل  وگیاه  در  شعر  حافظ،  سبک یجدید در مضمون آفرینی 
 • نگاهی تحلیلی به سیمای زن در ناتوـ رآلیسم سا لهای ابری
 • بینامتنیت و دور باطل دو م ؤلّفه ی پسامدرنیستی در رمان پیکر فرهاد عباّس معروفی
 • بررسی و مقایسه ی صفات رند و مضامین رندانه در سروده های حافظ شیرازی و شاه نعمت الله ولی
 • سبک ساختاری   و  محتوایی  نامههای  درباری  عه دعبّ اسمیرزا
 • مفهوم دوگانه ی ترکی باصطلاحی از بن دندان
 • شیوه ها و شگردهای شخصیت پردازی در کتاب دا
 • بررسی و تحلیل دو تراژدی  سهراب و فرود  بر پایه ی نظریه ی میتوس تراژدی فرای 
 • شیوه ی شخصیت پردازی  دو وجهی  در  پیکر فرهاد معروفی
 • بررسی جریانها و تحوّلات شعر فارسی از دهه ی 20 تا دهه ی 50 با تکیه بر اشعار نادر نادرپور
 • تحلیل نحوی ـ معنای ی منادا در مخالف خوانیهای حافظ
 • سویه های معنادار واژه گزینی در خمسه ی نظامی
 • کارکرد نظریه ی تفاوط دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در سروده های جان کیتس
 • تحلیل نحوی ـ معنایی قید در مخال فخوانیهای  حافظ 
 • تحلیل  نحوی  هم  نقش   ضمیر  با  نگاه  به  فعل   و  نقش ضمایر متّصل در جمله های احساسی ـ انفعالی
 • بازنمود آرمان  خواهانه ی  اسطوره ی  کاوه ی  آهنگر  درنمایشنامه ی منظوم کاوه ئاسنگه ر شیرکو بیکس
 • کارکرد واژگان دیرین در گزارش نامه مینوی
 • نمودها، کارکردها و تجلیهای فر کیانی در قصه های ایرانی
 • رنگها، عناصر ذاتی و کارکردهایشان در قصه های ایرانی
 • رستاخیز معنا در غزل عرفی شیرازی بر پایه ی هنجارگریزی معنایی لیچ
 • شیوه ی تفسیر ابوالفتوح رازی در تفسیر قصص قرآنی 
 • داستان انسان نگاهی به ساختار داستانهای مثنوی مولوی
 • تحلیل صفات رند و مضامین رندانه در دیوان شاه نعمت الله ولی
 • درآمدی بر توانمندیهای زبان فارسی در گزارش نامه ی آسمانی
 • تحلیل ساختاری داستان شتر و شیر پرهیزگار بر مبنای الگوی کنش گریماس
 • نگاهی به باورهای عامیانه در تفسیر ابوالفتوح رازی
 • ویژگیهای دستوری تفسیر روضه الجنان و روح الجنان
 • کارکرد واژگان دیرین در گزارش نامه مینوی
 • نگاهی به سیمای زن در آثار داستانی منصور یاقوتی
 • ترتیب عددی - رمزی شاهان و شاهزادگان در شاهنامه فردوسی
 • بررسی مقایسه ای نمودها و کارکردهای سیمرغ درداستانهای اسطورهای و قصه های عامیانه
 • طبقه بندی چندگانه ی کارکردهای پریان در قصه های ایرانی

 

دکتر مریم محمدزاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد اهر

ay_maryamyahoo.com

دکتر فرزاد بالو

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه بابلسر

rms.umz.ac.ir/~fbaloo
f.balooumz.ac.ir
0000-0002-0195-0847


مقالات چاپ شده

 • فرزاد بالو، رضا رضاپور (۱۴۰۰) بررسی انتقادی پژوهش هایی با موضوع سکوت و خاموشی در آثار و اشعار مولانا نقد ادبی: سال ۱۴ /ش ۵۶; ۵۷-۸۷
 • فرزاد بالو (۱۴۰۰) از هرمنوتیک فلسفی گادامری تا ساختارشکنی دریدایی نقد و نظریه ادبی: دوره ۶، شماره ۲ - شماره پیاپی ۱۲; ۲۹-۵۰
 • فرزاد بالو، محمد طاهری (۱۴۰۰) بررسی دیدگاه های زبان شناسانه و نشانه شناسانۀ شمس در مقالات با الهام از آرای زبان شناسی سوسوری بلاغت کاربردی و نقد بلاغی: دوره ۶، شماره ۲; ۷۵-۸۵
 • فرزاد بالو، رضا رضاپور (۱۴۰۰) تحلیل لوگوس (زبان) در مثنوی معنوی و غزلیات شمس با رویکرد هستی شناسانه ی هایدگری شعر پژوهی: سال سیزدهم، شماره ی سوم،; ۷۸-۵۳
 • بتول مهدوی، فرزاد بالو، سیده عارفه موسوی سنگدهی (۱۴۰۰) بررسی مناسبات بینامتنی در حکایت های النوبه الثالثه کشف الاسرار و روح الارواح براساس نظریه ژنت پژوهش نامه ادبیات داستانی: دوره دهم شماره۲; ۱۲۳-۱۴۰
 • الهام فرزام، مسعود روحانی، فرزاد بالو، احمد غنی پور ملکشاه (۱۴۰۰) بررسی تطبیقی مختصات مکتب رئالیسم سوسیالیستی در رمان های روسی و فارسی (مطالعه موردی: رمان های مادر، چگونه فولاد آبدیده شد؟، همسایه ها، و چشم هایش) مطالعات بین ‌رشته‌ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی: دوره ۱، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱; ۱۵۷-۱۸۱
 • سیده مهنا سیدآقایی رضایی، فرزاد بالو (۱۴۰۰) مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لف تالستوی ادبیات عرفانی: سال سیزدهم، شمارة ،۲۵; ۱۱۷-۱۴۸
 • فرزاد بالو، رضا رضاپور (۱۴۰۰) بررسی ساحات تفسیر زمینهزدایانة ابوسعید در اسرارالتوحید ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: س ۱۷ـ ش ۶۴; ۸۹-۱۱۵
 • فرزاد بالو (۱۳۹۹) هرمنوتیک: از نظریه تا نقد ادبی؟ نقد و نظریه ادبی: دوره ۵، شماره ۲ - شماره پیاپی ۱۰،; ۳۵-۵۶
 • علیرضا تقوی کوتنائی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (۱۳۹۹) از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین القضات همدانی ادبیات عرفانی: دوره ۱۲، شماره ۲۳; ۹-۳۵
 • فرزاد بالو، سیاوش حق جو (۱۳۹۹) ابوحیان توحیدی بر فراز تقابلهای دوگانة نظم و نثر در سنت ادبیـبلاغی اسلامی زبان و ادبیات فارسی: سال ۲۸. شماره ۸۹; ۷-۲۷
 • فرزاد بالو، مصطفی میردار رضایی (۱۳۹۹) از مکتب رمانتیسیسم تا هرمنوتیک رمانتیک (کلاسیک پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره ۴، شماره ۱۱; صفحه ۱۱-۳۲
 • فرزاد بالو (۱۳۹۹) تحلیل امر والا در غزلیات شمس و مثنوی مولانا با الهام از نظریة کانت در باب امر والا متن پژوهی ادبی: دوره ۲۴، شماره ۸۴; ۸۹-۱۲۰
 • مریم دزفولیان راد، غلامعلی فلاح، فرزاد بالو (۱۳۹۹) بازنمایی «دیگری» در مثنوی زبان و ادبیات فارسی: سال ۲۸، شماره ۸۸; ۱۷۷-۲۰۰
 • فرزاد بالو، مصطفی میردار رضایی (۱۳۹۹) تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان پژوهشنامه ادبیات تعلیمی: دوره ۱۲، شماره ۴۵; ۲۳-۴۸
 • بتول مهدوی، فرزاد بالو، سیده عارفه موسوی سنگدهی (۱۳۹۹) بررسی حکایات مشترک النوبه الثالثه کشف الاسرار و روح الارواح براساس ترامتنیت نظریه ژنت پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): دوره ۱۴ شماره ۱ پیاپی۴۴; ۲۹-۴۴
 • فرزاد بالو (۱۳۹۸) از «سویة کاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): دوره ۱۳، شماره ۴ - شماره پیاپی ۴۳; ۲۹-۴۶
 • فرزاد بالو، رضا ستاری، فاطمه بصیری (۱۳۹۸) شاهنامه نمود حذف، غیاب یا حضور دیگری ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: س ۱۵، ش ۵۴; ۳۹-۷۳
 • محمد جهانگیری زینی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، مرتضی محسنی (۱۳۹۷) معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به مدد روش هانری کربن در تذکره الاولیاء ادبیات عرفانی: دوره ۱۰، شماره ۱۹; ۱۵۷-۱۷۳
 • فرزاد بالو (۱۳۹۷) نقدی بر تلقی رایج از هرمنوتیک فلسفی گادامری بهمثابة هرمنوتیک خوانندهمحور/ مفسرمحور نقد ادبی: جلد ۱۱ شماره ۴۴; صفحات ۷-۲۸
 • فرزاد بالو، سیاوش حق جو (۱۳۹۷) داستان «موسی و شبان» نمونه ای عینی از تحقق امتزاج افق ها در تلقی گادامری نقد ادبی: دوره ۱۱، شماره ۴۲ - ( ۱۳۹۷ ); ۷- ۲۸
 • فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (۱۳۹۷) نیست انگاری در آثار نیچه و خیام پژوهش ادبیات معاصر جهان: دوره ۲۳ . شماره ۱; ۳۵-۵۷
 • فرزاد بالو، شهرام احمدی، مریم خواجه نوکنده (۱۳۹۷) بررسی مؤلفه های پُست مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره ۲، شماره ۴; ۱۱-۳۷
 • فرزاد بالو، مرجان نیکفر (۱۳۹۶) بررسی رابطه ی حافظ و خدا در ساحت همسخنی و گفتگویی مجله شعر پژوهی: دوره ۹، شماره ۴ - شماره پیاپی ۳۴،; ۱۹-۳۸
 • فرزاد بالو، مریم خواجه نوکنده (۱۳۹۶) چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه های آن در رمان سنگ صبور متن پژوهی ادبی: دوره ۲۱، شماره ۷۴; ۳۱-۵۲
 • فرزاد بالو، سیده مائده واقعه دشتی (۱۳۹۶) نمودهای مفهوم «دیگری » در اشعار فروغ فرخ زاد ادبیات پارسی معاصر: دوره هفتم، شمارة سوم،; ۱۲۵-۱۴۹
 • فرزاد بالو (۱۳۹۶) نگاهی تطبیقی به بوطیقای شعر در اندیشة احمد شاملو و نزار قبانی پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل: دوره ۲ شکاره ۳; ۷۳-۸۹
 • فرزاد بالو (۱۳۹۶) دیگری" در اندیشه و آثار ناصرخسرو ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی: سال ،۲۵شمارة ،بهار و تابستان ۱; ۷-۳۶
 • مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو (۱۳۹۵) پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: دوره ۵، شماره ۲،; ۱۲۵-۱۳۵
 • فرزاد بالو (۱۳۹۵) از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبتهای سه گانه تفسیری میبدی در کشف الاسرار نقد و نظریه ادبی: دوره ۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵،; صفحه ۵-۳۰
 • فرزاد بالو، شهرام احمدی، مطهره رضایی چراتی (۱۳۹۵) خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنت عرفانی با رویکردی ارسطویی تاریخ ادبیات: دوره ۸، شماره ۲; ۵-۲۳
 • فرزاد بالو (۱۳۹۵) تحلیل و نقد کتاب الثابت و المتحول (سنت و تجدد) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: سال شانزدهم، شمارة پنجم; ۳۹ – ۲۱
 • فرزاد بالو، علی رجبی دوغیکلایی (۱۳۹۵) بررسی ساختار زبانی «کشف المحجوب و مصباح الهدایه» مطالعات زبانی و بلاغی: دوره ۷، شماره ۱۳; صفحه ۳۳-۵۲
 • مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو (۱۳۹۵) ساحات معرفت شناختی زبان و سبک های زندگی در سنت غربی و اسلامی حکمت اسلامی: سال سوم شماره ۲ (پیاپی ۹); ۹۹- ۸۱
 • فرزاد بالو، بتول مهدوی، هاجر آق (۱۳۹۵) تحلیل روابط بینامتنی مثنوی ولدنامه، رسالۀ سپهسالار و مناقب العارفین بر پایۀ نظریۀ ژرار ژنت فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی: سال اول ش۲; ۸۷-۱۱۴
 • فرزاد بالو، علی رجبی دوغیکلایی (۱۳۹۴) نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه مطالعات انتقادی ادبیات: سال دوم شماره مسلسل هفتم; ۲۹-۳۸
 • فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (۱۳۹۴) دال و مدلول در اندیشۀ ناصرخسرو جستارهای زبانی: دوره ۶، شماره ۴ (پیاپی ۲۵); ۱- ۱۳
 • فرزاد بالو (۱۳۹۴) از تصلب ایدئولوژیکی صفوی تا پلورالیسم سیاسی_مذهبی پادشاهان هند..تأملی در وضع شعر و شاعری عهد صفویه مطالعات و تحقیقات ادبی: دوره ۷، شماره ۱۸; ۲۷-۳۹
 • فرزاد بالو، حبیب الله عباسی (۱۳۹۴) تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر ادبیات عرفانی: سال هفتم، شمارة ۱۲; ۴۳-۷۱
 • فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (۱۳۹۴) ماهیت چند ساحتی زبان در اندیشه ی ناصر خسرو و سوسور مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان): ۳۱; ۱۷۳- ۱۵۹
 • farzad baloo, fatemeh bafekr (2017) Кризис читателя в персидской поэзии 90-х гг.: риторические и языковые обоснования актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики: 4 (28); 178–186

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده

 • مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو (۱۴۰۰) گذار شخصیتها از مرحله ی ستم پذیری و سرخوردگی به مرحلهی کُنش مندی و انقلابی گری در رمان دختر رعیت اولین همایش ملی نقد ادبیات داستانی ایران، ایران¡ تهران
 • سیده عارفه موسوی سنگدهی، بتول مهدوی، فرزاد بالو (۱۴۰۰) بررسی بینامتنی حکایات مشترک شبلی در کشف الاسرار و روح الارواح بر اساس تئوری ژنت اولین همایش ملی نقد ادبیات داستانی ایران، ایران¡ تهران
 • مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو (۱۴۰۰) خیال منفصل در بوف کور از منظر پدیدارشناسی هانری کربن شانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ایران¡ بیرجند
 • بتول مهدوی، فرزاد بالو، سمیه رئیسی (۱۳۹۷) مقایسه و تحلیل فرهنگ عامه در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری با تکیه بر مشاغل نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران¡ تهران
 • فرزاد بالو، زهرا پورخیراللهی (۱۳۹۷) مطالعه ی تطبیقی عناصر و ویژگی های ساختاری دیباچه مرزبان نامه با ویژگی ها و عناصر مقدمه ها در متون جدید ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی دانشگاه گنبد کاووس، ایران¡ گنبد
 • فرزاد بالو، رضا رضا پور (۱۳۹۷) بررسی رابطة من و تویی در ساحت عرفانی و گفتگویی در غزلیات عطار پنجمین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
 • بتول مهدوی، فرزاد بالو، سمیه رئیسی (۱۳۹۶) بررسی فرهنگ عامه در شاهنامه با تکیه بر دوره هخامنشی شاهنامه دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه، ایران¡ بوشهر
 • فرزاد بالو، زهرا پورخیراللهی (۱۳۹۶) بررسی نمود های خودستایی در غزلیات عطّار» سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
 • فرزاد بالو، پرنیان امینیان (۱۳۹۵) قصه گویی به منزله پیشبرد هدف با تاملی در قصه گویی دمنه و مرزبان در باب اول کلیله و دمنه و مرزبان نامه دومین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
 • فرزاد بالو، پریسا نصیری، نرگس علی بیگی (۱۳۹۵) تحلیل نظریه ترامتنیت ژرار ژنت با تکیه بر پاره ای از داستان های کلیله و دمنه ، مرزبان نامه ، مثنوی مولانا، و منطق الطیر عطار دومین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
 • حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (۱۳۹۵) از تقلید تا محاکات_تأملی انتقادی در مقامات حمیدی و گلستان سعدی نخستین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
 • فرزاد بالو، مریم خواجه نوکنده (۱۳۹۴) بررسی انگارههای کارناوالی در رمان سنگ صبور صادق چوبک هشتمین همایشپژوهش های زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ تهران
 •  

پایان نامه‌ها

 • فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری، سکینه مشتت پور (۱۳۹۴) ناصرخسرو و فیلسوفان یونانی همایش ملی حکیم ناصرخسرو، ایران¡ تهران
 • امیر حسین قنبری، شهرام احمدی، فرزاد بالو (۱۴۰۰) نگاهی مقایسه ای به ترانه های رپ و بحر طویل در شعر فارسی
 • زهرا نیاز آذری، بتول مهدوی، فرزاد بالو (۱۴۰۰) انواع شوخ طبعی در معایب الرجال با نگاهی به تادیب النسوان
 • فاطمه محمودی، فرزاد بالو، بتول مهدوی (۱۳۹۹) بررسی آرا زبانی آرامش دوستدار وفتحعلی آخوندزاده.
 • مهدیه رودگر، سیاوش حق جو، فرزاد بالو (۱۳۹۹) بررسی تطبیقی سرودههای فدریکو گارسیا لورکا و احمد شاملو دربارهی زندگی، عشق و مرگ
 • رضا رضاپور، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (۱۳۹۹) بررسی هرمنوتیک سکوت در غزلیات شمس با رویکرد هستی شناختی هایدگری
 • مهسا ناجی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (۱۳۹۹) بررسی نشانه شناسی اجتماعی رمان کولی کنار آتش از منیر و روانی پور
 • مهدیه کردناییج، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (۱۳۹۹) بررسی تطبیقی داستان شازده کوچولو و داستان وقتی مینا از خواب بیدار شد
 • ایوب عزیزی، فرزاد بالو، قدسیه رضوانیان (۱۳۹۸) بررسی غزلیات حافظ با تکیه بر مفهوم آپوریا در اندریشه ی ژاک دریدا
 • رقیه شیرزاده، فرزاد بالو، حسن گودرزی لمراسکی (۱۳۹۷) بررسی تطبیقی جلوه های مدرنیسم در آثار جبران خلیل جبران و فروغ فرخزاد
 • نسترن رحیمی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (۱۳۹۶) بررسی نشانه شناسی اجتماعی در رمان (چراغها را من خاموش می کنم) از زویا پیرزاد
 • الهام فرزام، فرزاد بالو، بتول مهدوی (۱۳۹۶) جستجوی معنای زندگی در اشعار فروغ فرخزاد از دیدگاه فلسفه هستی شناختی هایدگر
 • مرجان نیکفر، فرزاد بالو، شهرام احمدی (۱۳۹۶) بررسی رابطـة «حافـظ و خـدا» از رابطـة «من و تـویی» در سـاحت عرفـانی تـا رابطـة «من و تویی» در ساحت هم سخنی و گفت وگویی
 • فاطمه بصیری، فرزاد بالو، رضا ستاری (۱۳۹۵) شاهنامه نمود حذف، غیاب یا حضور دیگری
 • هاجر آق، فرزاد بالو، بتول مهدوی (۱۳۹۵) تحلیل بینامتنی مثنوی ولدنامه، رساله سپهسالار و مناقب العارفین بر پایه ی نظریه ژنت
 • فاطمه بافکر، فرزاد بالو، قدسیه رضوانیان (۱۳۹۵) بحران مخاطب در شعر معاصر (با تاکید بر شعر زبانگرای براهنی و شاگردانش
 • نرگس شفیعی آکردی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (۱۳۹۵) آیرونی در مثنوی معنوی
 • مطهره رضایی چراتی، فرزاد بالو، شهرام احمدی (۱۳۹۵) خوانشی تراژیک از داستان شیطان در سنت عرفانی با رویکرد ارسطویی
 • مریم خواجه نوکنده، فرزاد بالو، شهرام احمدی (۱۳۹۴) خوانش رمان سنگ صبور صادق چوبک با رویکرد منطق مکالمه ای باختین

کتاب‌های چاپ شده

 • فرزاد بالو، حبیب الله عباسی (۱۳۹۹) گونه های نثر تفسیری (با رویکرد هرمنوتیکی) شابک:۹۷۸۹۶۴۴۰۱۵۸۲۳
 • فرزاد بالو (۱۳۹۹) هرمنوتیک: نظریه، کاربست، نقد... شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۵۷۵-۵
 • فرزاد بالو (۱۳۹۹) از تقابل گفتار و نوشتار تا تقابل نظم و نثر در سنّت ادبی ما شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۵۷۴-۸
 • فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (۱۳۹۹) نام دال از ناصرخسرو به سوسور شابک:۹۷۸-۶۰۰-۷۶۱۷-۲۶-۷
 • حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (۱۳۹۸) تفسیرموضوعی قرآن کریم ناصرخسرو شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۵۴۹-۶
 • فرزاد بالو (۱۳۹۷) روش تحقیق کیفی مدل تعاملی شابک:۰۹۷۵-۶۰۰-۴۵۴۵-۹۵-۸
 • فرزاد بالو (۱۳۹۷) اسطوره ها و نمادهای آیینی در نگاره های سقانفارهای ایرانی مازندران شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۵-۸۵-۱
 • حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (۱۳۹۶) پیامبر مدرنیسم ادبی شابک:۹۷۸-۶۰۰-۸۰۸۱-۴۵-۶
 • فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (۱۳۹۵) ناصرخسرو ، سوسور شابک:۹۷۸-۶۰۰-۸۰۸۱-۲۶-۵
 • مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو (۱۳۹۵) افلاطونٰ ٰ، سوسور شابک:۰۹۷۸-۶۰۰-۸۰۸۱۲۷-۲
 • حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (۱۳۹۵) سنت و تجدددرجهان اسلام به خوانش ادونیس شابک:۹۷۸-۹۴۶-۴۰۱-۵۳۴-۲
 • فرزاد بالو (۱۳۹۵) رژیم های بین المللی حقوق بشر شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۵-۶۰-۸
 • کیو مرث کلانتری، سید حسن جعفریان سوته، فرزاد بالو (۱۳۹۴) تعدد جرم شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۵-۷۳-۸
 • معصومه قربانی مرزونی، سارا نصیری، فرزاد بالو (۱۳۹۴) آموزش گام به گام تکنیک ها و تاکتیک های پایه در والیبال شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۵-۶۳-۹
 • فرزاد بالو (۱۳۹۵) ناصر خسرو پیشگام سوسور در طرح آرای زبانشناسی جدید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 • فرزاد بالو، حبیب الله عباسی (۱۳۹۹) گونه های نثر تفسیری (با رویکرد هرمنوتیکی) شابک:۹۷۸۹۶۴۴۰۱۵۸۲۳
 • فرزاد بالو (۱۳۹۹) هرمنوتیک: نظریه، کاربست، نقد... شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۵۷۵-۵
 • فرزاد بالو (۱۳۹۹) از تقابل گفتار و نوشتار تا تقابل نظم و نثر در سنّت ادبی ما شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۵۷۴-۸
 • فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (۱۳۹۹) نام دال از ناصرخسرو به سوسور شابک:۹۷۸-۶۰۰-۷۶۱۷-۲۶-۷
 • حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (۱۳۹۸) تفسیرموضوعی قرآن کریم ناصرخسرو شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۵۴۹-۶
 • فرزاد بالو (۱۳۹۷) روش تحقیق کیفی مدل تعاملی شابک:۰۹۷۵-۶۰۰-۴۵۴۵-۹۵-۸
 • فرزاد بالو (۱۳۹۷) اسطوره ها و نمادهای آیینی در نگاره های سقانفارهای ایرانی مازندران شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۵-۸۵-۱
 • حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (۱۳۹۶) پیامبر مدرنیسم ادبی شابک:۹۷۸-۶۰۰-۸۰۸۱-۴۵-۶
 • فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (۱۳۹۵) ناصرخسرو ، سوسور شابک:۹۷۸-۶۰۰-۸۰۸۱-۲۶-۵
 • مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو (۱۳۹۵) افلاطونٰ ٰ، سوسور شابک:۰۹۷۸-۶۰۰-۸۰۸۱۲۷-۲
 • حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (۱۳۹۵) سنت و تجدددرجهان اسلام به خوانش ادونیس شابک:۹۷۸-۹۴۶-۴۰۱-۵۳۴-۲
 • فرزاد بالو (۱۳۹۵) رژیم های بین المللی حقوق بشر شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۵-۶۰-۸
 • کیو مرث کلانتری، سید حسن جعفریان سوته، فرزاد بالو (۱۳۹۴) تعدد جرم شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۵-۷۳-۸
 • معصومه قربانی مرزونی، سارا نصیری، فرزاد بالو (۱۳۹۴) آموزش گام به گام تکنیک ها و تاکتیک های پایه در والیبال شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۵-۶۳-۹

 

دکتر عبدالله ولی پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

a.valipourpnu.ac.ir


بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی و علمی تخصصی از جمله:

 1. طاووس بیدل‌زار شعر (ردّ پای طرز بیدل دهلوی در غزل احمد عزیزی)
 2. گناه مضاعف حافظ؛ (نگاهی نو به شگردهای طنزپردازی حافظ)
 3. معرفی و نقد کتاب غزلیات بیدل
 4. بررسی تطبیقی واقعه ی تصویر بیدل دهلوی با تصویر دوریان گری اسکار وایلد
 5. سیری در وادی معانی غزال معرفی چهار عنصر بیدل دهلوی
 6. هلی فسقلی، نمادی از کودکی از دست رفته ی کودکان؛ تحلیل شیوه های شخصیت پردازی در داستان «هلی فسقلی در سرزمین غول ها»
 7. شوق پرواز در دنیای فانتزی ها تحلیل شیوه های شخصیت پردازی در فانتزی
 8. لزوم تناسب عناصر دیداری تصویر با متن برای گروه های سنی مختلف
 9. فانتزی در مثل عامیانه تحلیل شخصیت پردازی دو داستان دیوانه و چاه و باباشله زرد از مجموعه داستان دیوانه و چاه
 10. ترفندهای برجسته سازی فعل در مثنوی معنوی
 11. تحلیل شیوه های شخصیت پردازی در داستان امپراتور سیب زمینی چهارم
 12. گزارشی از کلید در باز
 13. گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی
 14. پژوهشی در ویژگی های زبانی و دستوری "چها رعنصر" بیدل دهلوی
 15. ناسازی های اوازهای بیدل
 16. نقد و بررسی کتاب «ترکیبات خاص بیدل در چهار عنصر»
 17. شگردهای خاص مولوی در انعطاف پذیر کردن قافیه

دکتر محسن پیشوایی علوی

زبان و ادبیات عربی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

mpishvaiialaviyahoo.com
m.pishvaii@uok.ac.ir


 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (۱۳۷۷ - ۱۳۸۱)
  عنوان رساله: الاتجاه القرآنی فی الشعر الکلاسیکی الحدیث
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تهران ، ایران (۱۳۷۰ - ۱۳۷۲)
  عنوان پایان‌نامه: احمد شوقی: دراسة فی أفکاره و آثاره
 • کارشناسی زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تهران ، ایران ( (۱۳۶۶ - ۱۳۷۰

مقالات

۱. محسن پیشوایی علوی، علی سلحشور (۱۳۹۹) روش شناسی تفسیر نوین روش شناسی تفسیر قرآن: ۲; ۱۶-۲۸

۲. محسن پیشوایی علوی، پروین یوسفی (۱۳۹۹) تصریح و تعادل در ترجمه ی کلیله و دمنه : باب شیر و گاو پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران: ۸; ۱-۲۲

۳. محسن پیشوایی علوی، پروین یوسفی، گلبهار نادری (۱۳۹۸) بررسی تطبیقی مؤلفه های رمانتیک در اشعار خلیل مطران و بیسارانی پژوهشنامه ادبیات کردی: ۲; ۷۷-۱۰۶

۴. محسن پیشوایی علوی، گلبهار نادری، پروین یوسفی (۱۳۹۸) تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر پژوهشنامه ادب اسلامی: ۲; ۱-۲۶

۵. شهلا شکیبایی فر، محسن پیشوایی علوی، علی نجفی (۱۳۹۷) ضربان های گفت وگویی در نمایشنامه" مخبأ رقم۱۳ "محمود تیمور (با رویکرد نظریه ی زبان بنیاد پل کاستانیو) زبان پژوهی: ۲۸;

 1. محسن پیشوایی علوی، ناصر محمدی (۱۳۹۹) بررسی دور هرمنوتیکی در قرآن کریم همایش بین المللی قرآن کریم و زبان عربی، ایران¡ سنندج
 2. مرثد نادری، محسن پیشوایی علوی (۱۳۹۹) روابط بینامتنی قرآن کریم در شعر ایمن العتوم همایش بین المللی قرآن کریم و زبان عربی، ایران¡ سنندج
 3. محسن پیشوایی علوی، گلبهار نادری، پروین یوسفی (۱۳۹۸) نقد تکوینی اندیشه های بختیار علی و نجیب محفوظ با تکیه بر نظریه ی لوسین گلدمن دومین همایش مشترک بین المللی مطالعات زبان و ادبیات کردی و فارسی (زبانشناسی و بوطیقا)، ایران¡ سنندج
 4. محسن پیشوایی علوی (۱۳۹۷) نسبت دعا و قضا و قدر در جهان بینی توحیدی بیست و دومین همایش حکیم ملاصدرا، ایران¡ تهران
 5. محسن پیشوایی علوی، جمیل جعفری، عبدالله رسول نژاد (۱۳۸۵) ارزیابی درونی گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه کردستان

 

تالیفات:

محسن پیشوایی علوی (۱۳۸۹) تفسیر القرآن الکریم شابک:۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۱-۳۲-۴

دکتر بخشعلی قنبری

فلسفه، ادیان و عرفان دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه آزاد آسلامی واحد تهران مرکزی

bghanbari768gmail.com


تالیفات و مقالات متعدد در حوزه علوم انسانی به ویژه نهج البلاغه 

۱. متافیزیک نور در اندیشه قدیس بوناونتورا(مقاله علمی وزارت علوم)

۲. رؤیت در میقات و معراج در مقایسه المیزان و مفاتیح الغیب(مقاله علمی وزارت علوم)

۳. زن در اندیشه موسی دلئون و یاکوب بومه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴. الحیاه المعنویه مِن منظور الإمام محمّد الغزالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اباذر سلمان پور گمچی محمدرضا عدلی بخشعلی قنبری

۵. ازدواج کشیش ها و قوانین و مناصب زنان روحانی در کلیسای انگلیکن(مقاله علمی وزارت علوم)

۶. بررسی ساحات وجودی آدمی از نظر موسی دلئون و یاکوب بومه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷. نمود علمی و پیش فرض های تفسیری کتاب «تأویل مشکل القرآن» ابن قتیبه در بوته نقد و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

۸. بررسی و نقد کتاب تجربه ی واحد، مطالعه ای تطبیقی در مبانی عرفان های جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹. مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰. مقایسه شخینه در تلمود و سکینه در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱. اسارت و رهایی به روایت سانکهیه و نخجیران مثنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲. مبانی هم گرایی اسلامی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳. رابطه عقیدتی - معرفتی انسان و خدا در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴. معرفت کشفی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵. بررسی و تحلیل ریشه ها و زمینه های تاریخی مذهب انگلیکن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶. آداب و مراتب روحانیت در کلیسای کاتولیک رم و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۷. عوامل تربیتی آسیب زا بر نگرش و عملکرد دینی انسان به روایت امام علی و ژان ژاک روسو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: بخشعلی قنبری طاهره ندیمی تهرانی

۱۸. رنج تنهایی در مثنوی معنوی

۱۹. بررسی مقایسه ای دژ هوش ربای مولوی و دژ درون ترزا آویلایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰. توکل در نهج البلاغه

۲۱. راه کمال ، تالیف ترزای آویلایی

۲۲. خاستگاه اطوار و سرشت انسان در مثنوی

۲۳. نقد و بررسی کتاب قرآن و کتاب مقدس

۲۴. نقد و بررسی کتاب روزبهان بقلی

۲۵. کاخ درون: هفت مرحله عرفانی ترزا آویلایی

۲۶. جریانات بزرگ در عرفان یهود

۲۷. تقریری نو از شیطان در مثنوی

۲۸. بررسی تطبیقی جایگاه موسی (ع) در قرآن و تورات

۲۹. آفتاب در آینه (بررسی تطبیقی نظرات مولوی و ترزا آویلایی درباره خدا)

۳۰. مولوی و نظریه های وحدت

۳۱. تحلیل نگرش مولوی درباره پیامبر اعظم (ص)

۳۲. معرفی و نقد کتاب: نقد عارفان مسیحی

۳۳. معرفی و بررسی کتاب: راهنمای ادیان زنده

و کلام اسلامی کلام دین پژوهی ادیان دیگر

تعداد بازدید : ۸۳۴   تعداد دانلود : ۴۳۸

۳۴. تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم

۳۵. درک حضور ؛ نماز در نگاه مولوی

۳۶. کاخ درون

۳۷. دین های ایران باستان

۳۸. معرفی ترجمه نهج البلاغه

۳۹. خداشناسی از ابراهیم تا کنون

۴۰. بررسی نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی

۴۱. بررسی ترجمه نهج البلاغه

۴۲. معرفی و بررسی بحر المعارف

کلیات رابطه تصوف و عرفان با ادیان و مذاهب

تعداد بازدید : ۱۳۸۳   تعداد دانلود : ۵۱۸

۴۳. نطق بی بیان ( بررسی تجربه های عرفانی مولوی در مثنوی )

۴۴. تساهل در تاریخ اندیشه غرب

۴۵. دین های ژاپنی

۴۶. ریشه برجاست(معرفی نامه مصادر نهج البلاغه)

۴۷. امام حسین (ع) در جامه ی ارغوانی

۴۸. انسان و ادیان

۴۹. انعکاس آفتاب و جلوه تاریخ (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و ترجمه آن)

۵۰. آشنایی با بحار الانوار

۵۱. بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه

۵۲. حدیث دلدادگی

۵۳. جولانگاه اندیشه

۵۴. وجدان بیدار

۵۵. زندگی نامه علامه مجلسی

۵۶. چشمه خورشید

۵۷. دین و نگرش نوین

۵۸. مروری بر کتاب ترس و لرز

۵۹. معرفی و بررسی کتاب بیماری به سوی مرگ

 

دکتر حسن بساک

زبان وادبیات فارسی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

bassakpnu.ac.ir
0000-0002-5778-1667


فعالیت های آموزشی

آغاز تدریس از سال 1370 ( در دوره کارشناسی ) واز سال 1387 ( در دوره کارشناسی ارشد )زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد وسرپرستی درس روش تحقیق پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در واحد های خارج از کشور مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور.

استاد اعزامی زبان و ادبیات فارسی به مالزی ؛ از سوی شورای گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری سال 1384-1385 و تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشکده زبان های مدرن و ارتباطات . دانشگاه پوترا مالزی.

 University Putra Malaysia (UPM).

برگزاری کلاس آموزش مکالمه زبان فارسی برای کارکنان محلی (مالزیایی) سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور سال 1384-1385.

همکاری با کمیته فرهنگی ایرانیان مالزی به عنوان مسوول کمیته فرهنگ و ادب ایرانیان مالزی درسفارت جمهوری اسلامی ایران (کوالالامپور) سال 1384-1385.

 

تدوین کتاب و جزوه درسی

الف) کتاب ها :

در اقلیم سخن ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ،تهران،1384 .

آیین سخنوری در ادب فارسی آمادة چاپ.

روش پژوهش و مرجع شناسی ادبی آماده چاپ .

ب) مقالات:

یادگاری از سه زبان (گذری بر اهمیت ترجمه و تصحیح متون فارسی در کشورهای مختلف) مجلة سروش ویژه نامه نخستین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی شماره 440 تهران 1374.

جایگاه مخاطب در سخنوری ،با همکاری دکتر محمد مهدی ناصح ،(کاوش نامه )؛ (علمی- پژوهشی)، ویژه نامه زبان وادب دانشگاه یزد سال سوم ،شماره 4 ،بهار و تابستان 1381.

از دولت قرآن...(مجلة علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد) بهار 1382 شماره4.

لفظ و معنا را به تیغ از یکدگر نتوان برید (فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)سال اول – شماره 3و4- پاییز و زمستان 83.(علمی- پژوهشی)

از« امل » تا « عمل » (فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد) سال دوم– شماره1و2- بهار و تابستان 1384.(علمی- پژوهشی)

شانه قلم برزلف سخن (فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ) سال دوم - شماره پنجم- بهار 1384.(علمی- پژوهشی)

تشبیه و استعاره درتاریخ بیهقی ( فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور) شماره دوم ؛پاییز 1384.

نگاهی دوباره به موضوع پژوهش های ادبی وضرورت تدوین فرهنگ جامع مرجع شناسی وروش تحقیق در حوزه ادبیات فارسی (فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ) سال پنجم - شماره بیست و دوم-تابستان 1388.(علمی- پژوهشی)

ج) فعالیت های دیداری شنیداری:

اجرای صوتی درس سبک شناسی 2(نثر) برای دانشجویان جانباز و روشندل وسایر علاقه مندان رشته زبان وادبیات فارسی درقالب 7 کاست 60 دقیقه ای ؛ نیمسال دوم سال تحصیلی83-1382.

اجرای صوتی درس متون تفسیری فارسی برای دانشجویا ن جانباز و روشندل و سایر علاقه مندان رشته زبان و ادبیات فارسی در قالب 7 کاست 60 دقیقه ای ؛ نیمسال دوم سال تحصیلی 83-1382.

اجرای تحت وب CD متعامل درس نقد ادبی ؛ برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و دانشستان مجازی و دانشکده برون مرزی، 1384.

تهیه پاور پوینت برای دروس"تحقیق در بلاغت فارسی " و " دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی" از دروس دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی و 3 درس از دروس دوره کارشناسی .

 

ویرایش و داوری علمی

ویراستاری علمی کتاب «تطور قصیده از آغاز تا امروز» تا لیف مرحوم دکتر حسین امینی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول 1387.

طراح و ویراستار بانک سوال دانشگاه پیام نور در رشته زبان و ادبیات فارسی .

راهنمایی و مشاوره وداوری علمی چندین رساله کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران وتبریز و بجنورد .

داور و نماینده دانشگاه پیام نور منطقة 8(خراسان) در « نخستین جشنوارة نهج البلاغة دانشگاهیان کشور»در سال 1379.

داوری علمی داستان و مقاله وشعر در « سومین جشنواره سراسری شعر وادب دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور» از 20/4/1380 لغایت 20/ 8/ 1380.

مسوول گروه زبان و ادبیات فارسی پنجمین جشنواره علمی دانشجویان دانشگاه پیام نور درسال 1383.

داوری و نقدو بررسی برخی از کتابهای درسی رشته زبان و ادبیات فارسی که در مرحله انتشارات آزمایشی قرار داشت در قالب جلسات دو ماهانه گروه زبان وادبیات فارسی(سازمان مرکزی).

داوری مقالات علمی – پژوهشی مجلات و نشریات تخصصی زبان و ادبیات فارسی.

سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله تخصصی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی (شماره نخست ؛پاییز 1388، زیر چاپ).

 

طرح های پژوهشی

مجری طرح : فرهنگ جامع مرجع شناسی و روش تحقیق در ادب فارسی ،دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، ناظر طرح :دکتر مرتضی چرمگی عمرانی ، خاتمه طرح : سال 1387.

مجری طرح : تدوین فرهنگ چهار زبانه مالایی ، عربی ، انگلیسی ، فارسی بر اساس قاموس لنگکاب چاپ مالزی ،ناظر طرح دکتر محمود رمضان زاده ، در حال اتمام.

مجری طرح : شرح جلد اول شاهنامه فردوسی مصحح جلال خالقی مطلق،ناظر طرح دکتر محمد جواد عرفانی بیضایی ، در حال اتمام.

ناظر و ارزیاب علمی چندین طرح پژوهشی در رشته زبان و ادبیات فارسی.

 

کارگاه های پژوهشی

شرکت در کارگاه پژوهشی اصول و روش های تالیف کتب خود آموز و کسب گواهی پایان دوره، برگزار کننده معاونت پژوهشی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور، سال 1385.

شرکت در کارگاه پژوهشی روش تحقیق ، برگزار کننده پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور ، سال 1387.

 

سمتهای اجرایی

معاونت اداری ومالی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از24/1/1376 لغایت 29/6/ 1377.

عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور منطقه 8(خراسان) از تاریخ 10/9/1382 تا1/7/1386 .

عضو شورای تخصصی(تحصیلات تکمیلی) گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از تاریخ 1/7/1382 تا کنون.

مدیر گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی( کارشناسی) و دانشگاه پیام نورمرکزمشهد از تاریخ 1/7/1380 (کارشناسی ارشد) از سال 1387 تا کنون.

همکاری با شورای پژوهشی سازمان مرکزی و استان خراسان رضوی در بررسی آثار پژوهشی و گرانت مربوط به گروه زبان و ادبیات فارسی .

مدیر گروه آموزشی علوم انسانی وزبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی از تاریخ 1/7/1388.

 

همایشها و مجامع علمی

الف) همایشهای داخلی

شرکت در « همایش یکصدمین سال تولد نیما یوشیج » وارائة مقاله با عنوان: شهروروستا درنگاه نیما . دانشگاه هنر با همکاری یونسکو تهران و یوش – 1375.

شرکت در«کنگره باز شناخت سبک آذربایجانی و سیر تاریخی آن درشعر فارسی» وارائة مقاله با عنوان: نقش نظامی وخاقانی در تکوین سبک آذربایجانی،دانشگاه ارومیه با همکاری استانداری آذربایجان غربی؛ ارومیه – 1376 .

شرکت در « همایش گفتمان هویت ایرانی» سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، و ارائه مقاله با عنوان: بازنگری و احیای آموزش زبان فارسی گامی مهم در تقویت هویت ایرانیان، تهران، آذر 1385.

شرکت در « همایش یکصدمین سال تولد شاعره متعهد پروین اعتصامی» و ارائه مقاله با عنوان:هویت ملی ودینی در اشعار پروین اعتصامی ، دانشگاه اراک، اسفند 1385.

شرکت در « همایش ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی » شورای گسترش زبان فارسی، و ارائه مقاله با عنوان: نقدی بر شیوه ها و متون آموزش زبان و ادبیات فارسی به خارجیان» ، تهران،دی ماه 1387.

ارائة خلاصه مقاله با عنوان: « جایگاه رودکی در گسترش زبان فارسی و بررسی لغت فرس اسدی طوسی در حفظ و ماندگار اشعار رودکی » در« همایش بین المللی رودکی هزار سال شعر فارسی » آلماتی – قزاقستان 14/8/1387.

ارائة خلاصه مقاله با عنوان: « بررسی تطبیقی عشق و عرفان در آثار ملا نفس شاعرترکمن و آثار شاعران داستان سرای فارسی» در« همایش علمی بین المللی ملا نفس و شعر مشرق زمین » عشق آباد - ترکمنستان 25/10/1387 .

vارائة خلاصه مقاله با عنوان: « چالش های فارسی آموزی در داخل وخارج از کشور؛تلاشی همسو در جهت تقویت همبستگی ملی ایرانیان » در« سومین گرد همایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی تهران - بنیاد ایران شناسی 6/6/1387.

ارائة خلاصه مقاله با عنوان: خاستگاه فاجعه در داستان های شاهنامه » در« همایش دانش وخرد فردوسی» دانشگاه فردوسی مشهد ، 24/2/1387.

vارائة خلاصه مقاله با عنوان: آب گویی که آینه ی رومیست ؛ نگاهی به عنصر آب و وابسته های آن از منظرتشبیه در اشعار فرخی سیستانی ، با همکاری خانم سیده حکیمه موسوی در« همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزش های فرهنگی آن » از طرف گروه زبان وادبیات فارسی و قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، 10/10/1388.

vشرکت در « چهارمین گرد همایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی » دانشگاه تبریز:21الی 23 مرداد ماه 1388 و ارائه مقاله با عنوان : « نقش ادبیات داستانی کودک در شکل گیری شخصیت کودکان با تاکید برالگوی کتاب درمانی » با همکاری خانم سمانه اسدی نوقابی.

 

ب) همایشهای بین المللی

شرکت در «دهمین انجمن آسیایی دانشگاههای بازAAOU» دانشگاه پیام نور با همکاری یونسکو؛ وارائة مقاله با عنوانInnovation in Education-An Unavoidable Necessity، مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما –تهران آبان 1375.November 1996

شرکت در « شانزدهمین انجمن آسیایی دانشگاههای باز AAOU » دانشگاه باز ملی کره با همکاری یونسکو؛ کره جنوبی ؛ لوت ورد هتل – سئؤول آبان 1381 November 2002 وارائه مقاله با عنوان :- Open & Distance Learning the Only Successful method in Digital Era

ارائه مقاله در«هجدهمین انجمن آسیایی دانشگاههای باز AAOU دانشگاه رادیوتلویزیونی چین – شانگهای 1383. November2004 .28 با عنوان :Quality versus Quantity: A new project for teaching at the open university.

ارائه مقاله در نوزدهمین انجمن آسیایی دانشگاههای باز AAOUدانشگاه تربوکا اندونزی – جاکارتا شهریور 1384. September 2005 17-15 با عنوان :Promoting Open Education as a Means to Life Long Education for All

ارائه مقاله با عنوان : The Relation between Shams and Moulana From the mystical literature point of view

در همایش بین المللی بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی "سخن عشق " Word of love conference 22-23 November 2007 MOULANA…JALALODDIN RUMI conference…- Poland- warsaw universityگروه مطالعات ایرانی بخش شرق شناسی و مطالعات آسیایی دانشگاه ورشو- لهستان ،اول آذر ماه 1386 .

شرکت در بیست و دومین کنفرانس انجمن آسیایی دانشگاههای باز AAOUدانشگاه رادیو تلویزیونی چین – تیانجین- 23 مهر 1387 22nd AAOU Annual Conference September 2005 17-15و ارائه مقاله با عنوان :The Role of Qualitative Education in Promoting Open & Distance

ارائه مقاله با عنوان: Necessities for Providing Specific Supports for Optimal Teaching of Languages in Open UniversitiesFocusing on Teaching Persian Language at Payame Noor Universityدر بیست و سومین همایش بین المللی ICDE 2009 کشور هلند- شهر ماستریخت the 23rd ICDE World Conference on Open and Distance Learning including the 2009 EADTU Annual Conference (M-2009) June 2009 تاریخ خاتمه 10 June 2009تاریخ شمسی شروع 17 خرداد 1388تاریخ خاتمه 20 خرداد 1388.

ارائه 2 مقاله د ر بیست و سومین کنفرانس انجمن آسیایی دانشگاههای باز AAOU- 3-5 november 2009 تهران 12-15 آبان 1388. با عناوین زیر : Persian language and literature in Payame Noor University- necessities and supports و مقاله دوم با همکاری خانم زهره حیدری با عنوان: Distance learning & socio-cultural development of deprived regions .

 

دکتر بهروز عباسی فریدنی

زبان وادبیات فارسی دانشیار دانشگاه فرهنگیان

amere.ttgmail.com


مقالات

 1. پیگرفت بسط تثلیث حسن ، حب و حزن؛ نشریه آموزش زبان و ادب پارسی
 2. نقد هرمنوتیک شناسه های پسامدرنیستی در رمان پارسی؛ نشریه آموزش زبان و ادب پارسی
 3. معلم و کاربست های فرایند آموزش، نشریه پرتو مهر
 4. بازتاب جلوه ذات حق در ادب عرفانی؛ نشریه پرتومهر
 5. نقدهرمنوتیک پسامدرنیسم در اسفار کاتبان؛ نشریه پرتومهر
 6. دبستان شناسی تحلیلی کلیدر؛ نشریه پرتومهر
 7. دیرینه شناسی گذر از آتش بر بنیاد شاهنامه؛ نشریه آموزش زبان و ادب پارسی
 8. نقد اسطوره ای رمان دهه هشتاد؛ پرتومهر
 9. بسط تثلیث حسن، حب و حزن؛ پرتومهر
 10. پیگرفت دبستان شناسی تحلیلی کلیدر؛ آموزش زبان و ادب پارسی

 

مسئولیت‌ها:

 1. دانشگاه فرهنگیان- استاد راهنما- از 1397تا 1399
 2. دانشگاه فرهنگیان اصفهان- استاد مشاور- از 1391- مشغول به کار
 3. دانشگاه فرهنگیان اصفهان- استاد مشاور- از 1391- مشغول به کار
 4. آموزش و پرورش- سرگروه زبان و ادب پارسی- از 1377تا 1380
 5. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( سابوب )- افسر وظیفه و ناظر مکاتبات اداری- از 1372تا 1374

 

جوایز و افتخارات:

 1. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان- سال 1399
 2. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )- سال 1399
 3. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )- سال 1398
 4. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان- سال 1398
 5. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( دختران )- سال 1398
 6. تقدیرنامه- مدیر کل آموزش و پرورش استان- سال 1398
 7. تقدیرنامه- مدیر تیزهوشان اصهان- سال 1398
 8. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( دختران )- سال 1397
 9. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان- سال 1397
 10. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )- سال 1397
 11. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )- سال 1396
 12. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان- سال 1396
 13. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( دختران )- سال 1396
 14. تقدیرنامه- استاندار- سال 1396
 15. تقدیرنامه- مدیر تیزهوشان- سال 1396
 16. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1396
 17. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1395
 18. تقدیرنامه- فرماندار- سال 1395
 19. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( دختران )- سال 1395
 20. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان- سال 1395
 21. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )- سال 1395
 22. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )- سال 1394
 23. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان- سال 1394
 24. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( دختران )- سال 1394
 25. تقدیرنامه- مدیر تیزهوشان- سال 1394
 26. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( دختران )- سال 1393
 27. تقدیرنامه- فرماندار اصفهان- سال 1393
 28. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان- سال 1393
 29. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )-سال 1393
 30. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )- سال 1392
 31. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان- سال 1392
 32. تقدیرنامه- استاندار اصفهان- سال 1392
 33. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( دختران )- سال 1392
 34. تقدیرنامه- فرماندار- سال 1392
 35. تقدیرنامه- مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان- سال 1392
 36. تقدیرنامه- مدیر کل آموزش و پرورش استان- سال 1391
 37. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( دختران )- سال 1391
 38. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان- سال 1391
 39. تقدیرنامه- رئیس دانشگاه فرهنگیان ( پسران )- سال 1391
 40. تقدیرنامه- دانشگاه خوراسگان- سال 1389
 41. تقدیرنامه- مدیر کل آموزش و پرورش استان- سال 1388
 42. تقدیرنامه- فرماندار- سال 1388
 43. تقدیرنامه- فرماندار- سال 1387
 44. تقدیرنامه- استاندار- سال 1385
 45. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1385
 46. تقدیرنامه- مدیر کل آموزش و پرورش استان- سال 1384
 47. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1384
 48. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1381
 49. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1380
 50. تقدیرنامه- فرماندار- سال 1380
 51. تقدیرنامه- فرماندار فریدن- سال 1379
 52. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1379
 53. تقدیرنامه- مدیر کل آموزش و پرورش استان- سال 1379
 54. تقدیرنامه- مدیر کل آموزش و پرورش استان- سال 1377
 55. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1377
 56. تقدیرنامه- رئیس آموزش و پرورش- سال 1376
 57. تقدیرنامه- مدیر کل آموزش و پرورش استان- سال 1376

 

 

شرکت در کارگاه ها و همایش و کنفرانس ها

 1. همایش دهه سرآمدی آموزش- دانشگاه فرهنگیان- سال 1398
 2. کارگاه آموزشی عزت نفس و خودکارآمدی- دانشگاه فرهنگیان- سال 1398
 3. سخنرانی در همایش دستور تاریخی در گلستان- دانشگاه فرهنگیان- سال 1398
 4. سخنرانی در همایش سعدی شناسی-
 5. دانشگاه فرهنگیان- سال 1397
 6. کارگاه نگارش مقاله با تکیه بر اسناد-
 7. دانشگاه فرهنگیان- سال 1397
 8. کارگاه اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی-
 9. دانشگاه فرهنگیان- سال 1397
 10. سخنرانی در همایش ادبیات و پژوهش- دانشگاه فرهنگیان- سال 1397
 11. کارگاه اخلاق معلمی از دیدگاه قرآن- دانشگاه فرهنگیان- سال 1396
 12. همایش پژوهش و فناوری- دانشگاه فرهنگیان- سال 1396
 13. همایش هم اندیشی در کیفیت بخشی آموزشی تیزهوشان اصفهان- مرکز تیزهوشان اصفهان- سال 1395
 14. سخنرانی در همایش چرایی فورگراندینگ ( برجسته سازی ) در شعر آزاد سپید و حجم- دانشگاه اصفهان- سال 1392
 15. کارگاه آشنایی با مسوولیت های اجتماعی و مهارت های حرفه ای دانشگاه فرهنگیان- دانشگاه فرهنگیان- سال 1392
 16. همایش جایگاه زبان و ادب پارسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش- دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی- سال 1391
 17. سخنرانی در همایش شب شعر پیوند آسمانی- دانشگاه آزاد فریدن- سال 1389
 18. سخنرانی در همایش بازکاوی شناسه های آشنایی زدایی در شعر آزاد- دانشگاه خوراسگان- سال 1389
 19. سخنرانی در همایش حافظ شناسی- دانشگاه خوراسگان- سال 1388

 

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سیدحسین حسینی

فلسفه و کلام اسلامی فلسفه و روش شناسی 
دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه معارف
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

drshhs44gmail.com

دکتر حوریه احدی

دکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور
استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده زبان شناسی و مطالعات فرهنگی

houriehayahoo.com


عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ زبان­شناسی

مدیر روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مشخصات تحصیلی

 • دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه پیام نور، عنوان رساله «بررسی ویژگی های صرفی واژگانی کودکان دوزبانه آذری- فارسی مبتلا به آسیب ویژه زبانی»
 • کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، همراه با کسب رتبه عالی در پایان نامه و رتبه اول در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد. عنوان پایان­نامه : ارائه و اجرای طرح پژوهشی «هنجاریابی سرعت گفتار» در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناسی آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، عنوان پایان­ نامه: «ترجمه کتاب مراقبت از صوت حرفه ای»

مقاله­ ها

 • هنجاریابی سرعت گفتار در دانش آموزان دختر پایه دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران ، درمجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در تابستان 1385
 • بررسی الگوی لکنت روی کلمات عملکردی و معنایی" در مجله علمیپژوهشی علوم شناختی، چاپ شده در پاییز 1386
 • بررسی ارتباط سرعت گفتار و حرکات متناوب و تکراری دردانش ­آموزان پایه دوم ابتدایی شهر تهران در مجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در زمستان 8813
 • بررسی ارتباط سرعت گفتار و حرکات متناوب و تکراری در دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ شده در تابستان 1389
 • درک و بیان تکواژهای زمانی افعال بین دوزبانه­ ها و تک­زبانه ­های دارای اختلال ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ شده در اسفند1391
 • آسیب ویژۀ زبانی در کودکان، فصلنامه علمی پازند، چاپ شده در شهریور1392
 • تصریف افعال در دوزبانه­ های دچار آسیب ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در بهار 1393
 • بررسی مهارت ­های آگاهی واج ­شناختی، حافظه و درک خواندن در کودکان ناشنوا ، مجله علمی- پژوهشی کومش، چاپ شده در تابستان 1393
 • مقایسه مهارت تعریف واژه بین کودکان دوزبانۀ دارای آسیب ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی، مجله علمی- پژوهشی زبان و زبان ­شناسی، چاپ شده در زمستان 1393
 • توانایی دستوری و کاربردشناختی در آسیب زبانی، مجله علمی- پژوهشی جستارهای زبانی، چاپ شده در تابستان 1394
 • هنجاریابی ابعاد هیجانی و ویژگی­ های واژگانی معنایی کلمات در زبان فارسی، علمی- پژوهشی، مجله علمی- پژوهشی کومش،چاپ شده در پاییز 1394
 • بررسی رویکرد دوسویه در زبان شناسی بالینی با آسیب زبانی، مجله علمی- پژوهشی زبان شناخت، چاپ در زمستان 1394
 • بررسی ارتباط حافظه فعال واج­ شناختی، آگاهی واج ­شناختی و مهارت زبانی در کودکان پیش­ دبستانی تهران، ، مجله علمی- پژوهشی کومش،چاپ شده دربهار1395
 • مقایسۀ مهارت تعریف واژه بین کودکان تک­زبانه و دوزبانۀ دارای آسیب ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ در زمستان 1394
 • بررسی درک ساخت­­ های مجهول و معلوم در کودکان فارسی ­زبان دارای اُتیسم، چاپ شده در بهار 1395
 • مقایسۀ بیان دستوری کودکان دارای ا ُتیسم باکودکان طبیعی، آنلاین از تیر ماه 1395
 • رویکردهای اصلی در آموزش خواندن و نقش آنها در«آموزش نوین زبان فارسی»، چاپ شده در بهار و تابستان 1395
 • بررسی فرضیه­ های مطرح در زمینۀ علت آسیب ویژه زبانی(پذیرفته شده)
 • تأثیر سن، جنسیت و تکلیف بر سرعت گفتار در زبان فارسی )بهار1396 )
 • بررسی ارتباط  بیان دستوری و نظریۀ ذهن در کودکان دارای اُتیسم با عملکرد بالا (فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، پاییز 96)
 • فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون: مطالعۀ موردی گفتار دانش آموزان فارسی زبان مقطع ابتدایی (مجله زبان و زبان‌شناسی، 1399)
 • ارتباط میانگین طول گفته و غنای واژگانی با آگاهی‌های فرازبانی نحوی و واژگانی در کودکان دوزبانه طبیعی و کم‌شنوا  (ترکی-فارسی) (1399مجله کودکان استثنایی، 1399)
 • مقایسۀ شاخص‌های رشد زبانی و آگاهی واژگانی کودکان دو‌زبانه (آذری- فارسی) کم‌شنوا با همتایان طبیعی
 • بررسی ارتباط مهارت خواندن با توانایی نحوی و واژگانی در کودکان نارساخوان و طبیعی فارسی ­زبان، (مجله زبان‌پژوهی، 1399)

 

 • Research priority of clinical linguistics in Iran, middle east journal of rehabilitation and health) printed article, 2016)
 • Exploring pattern of syntactic profile in children with autism:Relation between reception and expression of syntax , Modern Rehabilitation Journal (printed article, 2016)
 • Persian Phonological Awareness Tests: A Comparative Analysis, Iranian Rehabilitation Journal (printed article, 2019)
 • A Study of Word Reading in Persian-speaking children with dyslexia and Normal ones,  Modern Rehabilitation Journal (2020)
 • Investigating Syntax Comprehension in Persian-speaking Children With Autism, Iranian Rehabilitation Journal (printed article, 2020)

 

 

طرح­های پژوهشی

 • درآمدی بر زبانشناسی بالینی (سال 1392)
 • بررسی ویژگی­های نحوی کودکان دارای اُتیسم و ارتباط آن با نظریه ذهن(سال 1393)
 • تبیین تفاوت­های زبانی کودکان فارسی­زبان دارای آسیب ویژه زبانی و کم توان ذهنی در شهر (سال 1394)
 • بررسی همبستگی بینابعاد هیجانی کلمات و مولفه های واژگانی-معنایی در زبان فارسی (همکار طرح)
 • تحلیل مطالعات روانشناسی زبان  در زبان فارسی (1395)
 • بررسی ارتباط عوامل زبانی و فرازبانی با توانایی خواندن کودکان نارساخوان فارسی‌زبان (1396)
 • انطباقسازی، رواسازی و اعتباریابی بستۀ آزمون رشدی اختلال ویژۀ زبانی برای سنجش شدت اختلالهای زبانی در کودکان 3 تا 7  سال ایرانی (همکار طرح )

 

کتاب

 • ترجمۀ کتاب «نارساخوانی: راهنمایی برای همۀ علاقه­مندان»
 • ترجمۀ کتاب «روانشناسی زبان»
 • تألیف کتاب «آسیب ویژۀ زبانی: از نظریه تا درمان»

 

 

پیشینه تدریس

 • تدریس روانشناسی زبان مقطع کارشناسی ارشد از بهار 93 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس اختلالات تکلم،آموزش وپرورش کودکان استثنایی، اختلال یادگیری، زبان تخصصی و روانشناسی عمومی در دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز از سال1385
 • مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکی تهران ازسال 1385 وسرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی و کارورزی
 • مدرس مدعو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1385 تاسال 1387 وسرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی،کارورزی و دستیاری
 • تدریس واحدهای زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی، روانشناسی خواندن و نوشتن و تشخیص اختلال خواندن و نوشتن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

 

سخنرانی

 • «زبانشناسی بالینی و آسیب ویژه زبانی» (24/4/92)
 • «زبانشناسی در آسیب­شناسی گفتار و زبان» (13/11/92)
 • «کاربرد نظریه نحوی چامسکی در اختلالات زبان» (6/12/92)
 • «خواندن و مؤلفه­های شناختی و زبانی دخیل در آن» (12/3/94)
 • «بررسی ویژگی­های زبانی کودکان مبتلا به اُتیسم» (28/6/94)
 • «اهمیت و وظایف روابط عمومی» (27/2/95)
 • «شناخت و ارزیابی آگاهی واج شناختی در نارساخوانی » (08/12/ 96)
 • « نارساخوانی در کودکان » (11/2/ 98)
 • «زبان در جهان واقع» (6/3/98)
 • «مهارت‌های زبانی و فرزبانی در کودکان دوزبانۀ کم شنوا» (14/6/98)

 

 

برگزاری کارگاه

 • روان­شناسی و عصب­شناسی زبان (درک و بیان) 30/7/93
 • اختلالات اکتسابی گفتار و زبان 16/12/93
 • شناسایی و استفاده از ظرفیت­های ذهنی 08/12/93
 • آشنایی با نظریه­ها و آزمون­های رشد زبانی 4/3/95 و 11/3/95
 • آسیب ویژۀ زبانی: علامت‌شناسی و شیوه‌های ارزیابی 6/2/96
 • خبرنویسی و گزارش‌نویسی 5/2/97

 

 

داوری، مشاوره و راهنمایی

 • مشاور زبانشناس طرح­های تحقیقاتی
 • راهنمایی و مشاورۀ پایان نامه­های کارشناسی ارشد و رساله­های دکتری زبان­شناسی در پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه پیام نور
 • داوری  پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه پیام نور و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • داوری مقاله برای مجله­های زبان و زبان­شناسی، زبانشناخت، توانبخشی، توانبخشی نوین، زبان پژوهی، کومش، جستارهای زبانی، پازند وmiddle east journal of rehabilitation and health

 

دوره­های تخصصی

 • اسلوب ویراستاری
 • روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری (spss)
 • دورۀ آموزش فن ترجمه
 • روش تحقیق کیفی
 • نحوۀ جستجو و استفاده از منابع رایگان وب
 • مداخله‌های اولیه درمانی در اوتیسم و اختلالات اکتسابی زبان
 • آشنایی با قوانین ارتقاء اعضای هیأت علمی
 • ارزیابی ادراکی و عینی صوت
 • آموزش عملی لاتک
 • آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون
 • تهیه  و تنظیم خبر

 

 

شرکت  در کنگره­ها و سمینارها

 • شرکت در کنگره گفتاردرمانی سال 1379
 • ارائه مقاله در کنگره دی ماه 1385 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در سمینار یک روزه «روش های آموزشی در کودکان کم شنوا» دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اسفند ماه سال 1385
 • شرکت در کنگره «تکامل طبیعی کودک، پیشگیری و مراقبت - نگاهی نو»،اسفند 1385دردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • شرکت در کارگاه سه روزه آموزش مربیان واحد کارورزی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شرکت در سمپوزیوم «مداخلات زود هنگام در درمان اختلالات بلع و تغذیه کودکان» در سال 1388
 • شرکت در هشتمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بهمن 1385
 • ارائه مقاله در هشتمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در نهمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه ایران در بهمن 1387
 • شرکت و ارائه مقاله در دورازدهمین همایش گفتار درمانی، اسفند 1392،
 • شرکت در همایش معناشناسی شناختی، دی 1395
 • شرکت در نخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، آذر 1396
 • شرکت در هفدهمین کنگرۀبین‌المللی گفتاردرمانی در اردیبهشت 1398

 

 

سوابق اجرایی

 • فعالیت در تأسیس انجمن علمیدانشجویی آسیب‌شناسی گفتار و زبان در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو ستاد و کمیته اجرایی هفته پژوهش از سال 1394
 • مسئول روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1394
 • معاون فرهنگی بسیج اساتید در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1394
 • عضو شورای فناوری و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • نماینده تفاهم نامه پژوهشگاه با دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین
 • مسئول روابط عمومی جشنواره­های امام علی پژوهی و ...

 

سوابق آموزشی و پژوهشی

 • فعالیت در نشریه علمی– دانشجویی نوا در گروه گفتاردرمانی در سال 1380
 • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1385 و سرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی و کارورزی
 • همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1385 تا سال 1387 و سرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی، کارورزی و دستیاری
 • همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز از سال 1385 تا 1390
 • فعالیت در بخش گفتاردرمانی مرکز مشاوره آگاهان از سال 1385
 • فعالیت در گروه آسیب شناسی زبان بیمارستان رفیده در سال 1385

 

عضویت در مجامع علمی

 • انجمن گفتاردرمانی
 • انجمن زبانشناسی

 

جوایز علمی

 • پژوهشگر برتر 1394
 • پژوهشگر برتر 1395
 • پژوهشگر برتر 1396

دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی

زبان شناسی همگانی استادیار پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

a.rostambeikihcs.ac.ir


سوابق تحصیلی           

 • ۱۳۸۳-۱۳۸۹: دکتری زبان­شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲: کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • ۱۳۷۵-۱۳۷۹: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی

طرح­های پژوهشی

 1. برنامه ریزی  زبانی آموزش برای کودکان دوزبانه ایرانی: مطالعۀ تطبیقی آموزش دوزبانه در کشورهای پیشرفته و ارائۀ الگویی بومی (در حال اجرا). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. تحلیل و مقایسۀ زبان­شناختی روایت­های شفاهی کودکان تک زبانه و دوزبانه (۱۳۹۴-۱۳۹۵). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. نقد و بررسی شیوه­های عملی در مطالعات گویشی: اطلس گویشی، گویش­سنجی و مستندسازی زبان (۱۳۹۳-۱۳۹۴). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 4.  تحلیل و بررسی رویکردهای نظری در مطالعات گویشی با نگاهی به گویش­شناسی در ایران (۱۳۹۲-۱۳۹۳). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 5. واژگان پایه دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران (۱۳۹۲). واژگان پایه دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران. (همکار طرح)
 6. ترجمه و آماده سازی آموزش مفاهیم پایه برکن (۱۳۹۰). پژوهشکده کودکان استثنایی. (همکار طرح)
 7.   بررسی بیان نوشتاری دانش آموزان کم­توان ذهنی شهر تهران بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند هلیدی (۱۳۸۶-۱۳۸۹). رسالۀ حمایت شده در پژوهشکده کودکان استثنایی.

 

کتاب­های تألیف یا ترجمه شده

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا (۱۳۹۴). جستاری در زبان و زبان­شناسی در خاورمیانه. (تألیف) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی (۱۳۹۱). راهنمای معلم برای محافظت از کودک. (ترجمه) انتشارات مدرسه.
 3. رمضانی، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی (۱۳۹۱). مشکلات زبانی و ارتباطی: راهنمایی برای معلمان، (ترجمه)  انتشارات مدرسه.
 4. چارچوب و ویژگی­های مطالعه بین­المللی پیشرفت سواد خواندن (۱۳۸۶). پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. (همکاری در ترجمۀ)

 

مقالات علمی- پژوهشی

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «ویژگی­های واجی مشترک گونه­های زبانی رایج در ۱۰ روستای استان یزد»، فصلنامه فرهنگ، سال هفدهم، شماره­های سوم و چهارم، ۱۳۸۳، صص. ۴۵-۵۸.
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «توصیف زبانشناختی خطاهای نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر»،  پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی، .۱۳۸۹
 3. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. « توصیف نوشتار دانش آموزان کم توان دهنی بر اساس دستور نقشگرای نظام­مند»،  فصل­نامه ایرانی کودکان استثنایی ، پژوهشکده کودکان استثنایی،  ۱۳۸۹.
 4. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «توصیف انواع آغازگر در بیان نوشتاری دانش­آموزان کم­توان ذهنی مقاطع مختلف شهر تهران بر مبنای فرانقش متنیِ دستور نقش­گرای نظام­مند هلیدی»، فصل­نامه ایرانی کودکان استثنایی ، ۱۳۹۰.
 5. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «بررسی بسامد پایه صوت در دوزبانه­های مازندرانی-فارسی، زبان و زبان­شناسی»، شماره ۱۴، ۱۳۹۰.
 6. رستم­­بیک تفرشی، آتوسا. «نقش آموزش فرهنگ در یادگیری زبان خارجی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شمارۀ ۲۴، ۱۳۹۱.
 7. رمضانی، احمد؛ رضا نیلی­پور و آتوسا رستم­بیک تفرشی. مقایسه کاربرد ابزار­های انسجام در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان عادی و دارای اختلالات یادگیری فارسی زبان شهر تهران، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، شماره ۴۷، ۱۳۹۲.
 8. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «اطلس گویشی و اندازه­گیری فاصله­های گویشی در استان همدان»، جستارهای زبانی ،  ۹۳.
 9. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «بررسی جایگاه زبان­شناسی در برنامه درسی رشته­های علوم انسانی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۳۲، ۱۳۹۳.
 10. رمضانی، احمد ؛ آتوسا رستم­­بیک تفرشی و خدیجه واسوجویباری. «بررسی کاربرد زبان مازندرانی و فارسی در شهر جویبار»، زبان­شناخت،  پاییز ۱۳۹۳.
 11. صفارمقدم، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی. «آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیر­فارسی­زبانان»، زبان­شناخت، شماره ۳۶، ۱۳۹۳.
 12. رمضانی، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی. «تحلیل متن کتاب انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند هلیدی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۳۶، ۱۳۹۴.
 13. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امین حاجی­رضایی، سید مصطفی عاصی و مهسا پهلوان­زاده. «رشد ابزار انسجام واژگانی در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان فارسی­زبان»، جستارهای زبانی، (انتشار آنلاین، ۹۴).
 14. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «اطلس گویشی و اندازه­گیری فاصله­های گویشی در استان یزد»، پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
 15. رستم­بیک تفرشی، آتوسا.  «خطاهای دستوری کودکان کم­توان ذهنی، زبان­شناسی و گویش­های خراسان»،  زبان شناسی و گویش های خراسان،سال ۷، شمارۀ  ۱۲، ۱۳۹۴.
 16.  رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «روش­شناسی پژوهش در مطالعات گویشی سنتی و جدید»، زبان­شناخت، دورۀ ۶، شماره ۱۲، ۱۳۹۴.
 17. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «تعیین مرزهای زبانی: از اطلس گویشی تا گویش­سنجی»، گویش شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (گواهی پذیرش برای چاپ ۱۳۹۴).
 18.  رستم بیک تفرشی، آتوسا، امین حاجی­رضایی، سید مصطفی عاصی و مهسا پهلوان­زاده. «رشد ابزار انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان فارسی­زبان»، گواهی پذیرش از مجلۀ زبان و زبان شناسی، ۱۳۹۵.
 19. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امیری، محمد عارف. «نقد و بررسی کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان، (اثر پال بیکر ۲۰۰۶، انتشارات کانتینیوم)»، پذیرش برای چاپ در دوماهنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. ۱۳۹۵
 20. امیری، محمد عارف؛ رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «پسوند /U/ در مکالمات و روایت‌های نوشتاری محاوره‌ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه‌شناختی»، پذیرش برای چاپ در مجله علمی تخصصی پازند، ۱۳۹۵
 21. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امیری، محمد عارف؛ عنایتی، صبا و رمضانی، احمد. «تحلیل و مقایسه روایت‌های نوشتاری دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری و عادی پایه چهارم و پنجم شهر تهران»،  نخستین همایش ملی گفتار و زبان در کودکان با نیازهای ویژه، پاییز ۱۳۹۵

 

سایر مقالات

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «میانگین طول پاره­گفتار، انوع فرایند و آغازگر در گفتمان نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای»، فصلنامۀ تخصصی پازند، شماره ۳۶، ۱۳۹۳.
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «معرفی و نقد کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان»، ترجمه رضا امینی (۱۳۹۴)، نقدنامه تخصصی  کتاب ادبیات، شماره ۲،۱۳۹۴.
 3. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «نقد و معرفی کتاب اطلس زبان انگلیسی آمریکای شمالی: آواشناسی، واج­شناسی و تغییر آوایی»؛ ویلیام لباو، شارون اَش ، چارلز بوبرگ (۲۰۰۶)، برلین: انتشارات موتون دو گرویتر، زبان و زبان شناسی، شمارۀ ۱۷، ۱۳۹۴.
 4. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان و مذهب به عنوان شاخه­ای از زبان­شناسی اجتماعی» ، انتشار در سایت انسان­شناسی و فرهنگ، دی ماه ۱۳۹۴.
 5. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. « واژه­های الهی: یادگیری زبان چه نقشی در انجام فرایض دینی دارد؟»، انتشار در انسان­شناسی و فرهنگ، دی ماه ۱۳۹۴.
 6. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان کردی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 7. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان لری»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 8. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان لکی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 9. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «کرمانشاهی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 10. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «مهابادی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 11. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «سنندجی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 12. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان هورامی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 13. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «بختیاری» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 14. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «ممسنی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 15. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «کهکیلویه­ای» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 16. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «گفتگو با خانم دکتر ایران کلباسی، استاد گویش‌شناسی» ؛ روزنامه آینده نو، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۶ ، ص. ۷.
 17. «عوامل مؤثر بر پرورش سواد خواندن کودکان در محیط خانه و خانواده: نتایج مطالعه پیشرفت سواد خواندن پرلز ۲۰۰۱ در مدارس ابتدایی ۳۵ کشور جهان، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش». گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 18.  « تأثیر توانایی وکارآیی معلمان در مدارس دولتی و غیر دولتی سوئد»، گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 19. مقدمه‌ای بر پرلز ۲۰۰۶.  گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 20. ویرایش و ترجمه  مقاله «حوزه ‌های شناختی ریاضیات» تیمز ۲۰۰۳، گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.

 

سوابق تدریس

 • دروس روان­شناسی زبان و اصول دستور زبان مقطع کارشناسی ارشد ( از سال ۱۳۹۲ تا کنون) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس در رشته­های آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی (۱۳۸۳-۱۳۸۹)

 

 

برگزاری  کارگاه

 • کارگاه یک روزه «طرحنامه نویسی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت۱۳۹۶.  
 • کارگاه یک روزه «آشنایی با شیوه­های گردآوری داده در مطالعات زبان­شناسی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۲۰/۸/۹۴).
 • طراحی و برگزاری کارگاه ویرایش و ترجمه در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد ۶ ، ۱۳۸۸.

 

سخنرانی و همایش

 1. سخنرانی در نشست «کتابخوان تخصصی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵.
 2. «اطلس زبانی: رویکرد و روش»، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۴.
 3. گامی به سوی تهیه اطلس گویشی و بررسی فاصله­های گویشی در استان یزد، ۱۳۹۳، چاپ چکیده در مجموعه چکیده ­های دومین همایش بین­المللی زبان­ها و گویش­های ایران، (مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، ۱۳۹۳
 4. مقایسه بسامد کاربرد ابزارهای انسجام در نوشتارِ دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دارای/بدونِ اختلالات یادگیری ویژه در  نخستین همایش ملی عصب-روان­شناسی زبان مورخ  ۱۸/۲/۱۳۹۳ (انجمن زبان­شناسی ایران)، نخستین همایش ملی عصب-روان­شناسی زبان(انجمن زبان­شناسی ایران).
 5. «رویکردهای میان رشته­ای در مطالعات گویشی: نگاهی به گویش­شناسی سنتی و جدید»، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۲.
 6. توصیه­هایی برای آموزش ریاضیات به دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری و از گروه اقلیت زبانی (۱۳۸۷)، سخنرانی و مقاله، در   همایش یک روزه پژوهشکده کودکان استثنایی،  دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی
 7. A Linguistic Description of Mentally Retarded Students’ Spelling Errors, ۲۰۱۱. In, ۲nd International Conference on New Trends, in Education and Their Implications, Turkey.
 8. Description of Written Discourse of Educable Mentally Retarded Students according To Halliday’s Systemic Functional Approach,۲۰۱۱. In, ۲nd International Conference On New Trends In Education And Their Implications, Turkey.

 

 

راهنمایی پایان­نامه

 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رشد گفتمان نوشتاری در کودکان ۹-۱۲ ساله» (۱۳۹۴).
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل گفتمان پیکره­یار ترانه­های ایرانی:رویکردی انتقادی» (۱۳۹۵)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان « راهبردهای ترجمه در ادبیات کودک: رویکردی نقشگرا» (در حال اجرا)

 

مشاوره پایان­نامه

 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تأثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان های رایج در خوزستان» (در حال اجرا)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ساخت های سببی در فارسی: توصیف و تحلیلی در چارچوب دستور نقش و ارجاع» (در حال اجرا)
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « مجاز ار منظر شناختی» (در حال اجرا)

 

داوری کتاب و پایان­نامه

 • نقد و بررسی کتاب، شورای بررسی متون و کتب علوم،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) (از سال ۱۳۹۲).
 • رساله دکتری با عنوان نگرش گویشوران فارسی زبان استان فارس نسبت به گونۀ شیرازی و گونۀ معیار فارسی: پژوهشی اجتماعی-شناختی دربارۀ تنوعات گونه­ای (لکتال) فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳).
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطۀ آزار زبانی و عوامل اجتماعی: بررسی خیابان­گفت­ها در جامعۀ فارسی زبان تهرانی، (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان قاب­های معنایی و شبکه قالب­ها در زبان فارسیفاطمه نایب لویی (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطۀ متغیرهای زبانی و متغیرهای اجتماعی، طیبه حبیبی (کارشناسی ارشد) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی افعال حرکتی در ترجمۀ فصلی از هابیت، طاهره همتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطۀ آزار زبانی و عوامل اجتماعی: بررسی خیابان­گفت­ها در جامعۀ فارسی زبان تهرانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۱)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی با هم آیی دستوری  فعل و حرف اضافه در زبان فارسی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل پیکره یار گزارش های فوتبال سیما، در در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی هزارواژه­های فرهنگستان زبان، شمارۀ ۱،  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان مقایسۀ نظام آوایی و ساختمان فعل در دو گونۀ زبانی  لری خرم آبادی و تویسرکانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان بررسی گونۀ زبانی کردی هورامی روستای زرده ( در استان کرمانشاه، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان مقایسۀ دو گونه زبانی گوداری و ساروی در استان مازندران، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل گفتمان فیلمنامه عروس آتش، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)

 

داوری مقالات برای مجلات علمی

 • مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و زبان­شناسی
 • مجلۀ علمی- پژوهشی جستارهای زبانی
 • مجلۀ علمی پژوهشی پژوهش­نامۀ انتقادی، برنامه ها و متون علوم انسانی
 • مجلۀ علمی-پژوهشی زبان­شناخت
 • مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات
 • فصلنامۀ علمی پژوهشی کودکان استثنایی
 • مجلۀ علمی پازند

 

فعالیت‌های علمی- اجرایی

 • مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی واحد ۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی (۱۳۸۵-۱۳۹۰)
 • دبیر تخصصی نشریه پازند، شمارۀ ۳۶ سال ۱۳۹۳.
 • قائم مقام و مشاور فرهنگی انتشارات بوکا (بوی کاغذ) (۱۳۹۴).
 • ترجمه و ویراستار انگلیسی مجلۀ علمی-پژوهشی پژوهش­نامه انتقادی.
 • تطبیق فرهنگی و ویراستاری کتاب­های داستانی رده کودک انتشارات بوکا (دارکوب)، از سال ۱۳۹۴.

 

کسب رتبه و جوایز

 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۶
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۳
 • رتبۀ یک کنکور دکتری زبان­شناسی همگانی ۱۳۸۳
 • دانش آموختۀ رتبۀ یک کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی ۱۳۸۲

دکتر احمدخیالی خطیبی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ahmadkhatibi840yahoo.com

دکتر محمدجواد زینلی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد سمنان

mjzeinali53yahoo.com

دکتر تراب جنگی قهرمان

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ghahreman207gmail.com

دکتر فرشته ناصری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

naseri915yahoo.com

دکترمحمدکاظم رضازاده جودی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mkrjoudiyahoo.com


مشخصات تحصیلی:

 • دکتری :فلسفه وکلام اسلامی        گرایش:فلسفه                دانشگاه: تهران
 • کارشناسی ارشد: مدرسی الهیات   گرایش:  الهیات               دانشگاه:   قم  

تجربیات پژوهشی-دانشگاهی:

 • وجودشناسی در الشواهد الربوبیه،مشهد اول،شاهد اول،صدرالدین محمد شیرازی
 • ترجمه،توضیح وبررسی،تهران، انتشارات کلک سیمین،1393

مقالات چاپ شده:

 • بررسی مقایسه ایی ایمان از دیدگاه ملا صدراو کرکگور،فصلنامه علمی، پژوهشی
 •  انجمن معارف اسلامی ایران ، سال دوم،شماره اول،زمستان 1384
 • حکمت متعالیه ملاصدرا و دستاوردهای آن،فصلنامه پژوهش ادبی،دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،شماره10و11-1386
 • اختیار و آزادی انسان از دیدگاه صدر المتالهین، ماهنامه علمی- تخصصی، اطلاعات حکمت
 • ومعرفت،سال سوم،شماره 11،پیاپی 35،بهمن 1387
 • استدلال اخلاقی بر وجود خداوند با تقریری از سی. اس. لوئیس، روزنامه ایران،29 و 31
 • شهریور ماه 1389                                                                          
 • بررسی و نقد مبانی فلسفی کثرت گرائی جان هیک،مجله علمی،پژوهشی نامه فلسفی مفید سال15،شماره74،آبان 1388
 • بررسی آموزه ها و اهداف تربیتی عاشورا،مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری عاشورا پژوهی جلد 3 محرم و صفر 1430،سازمان اوقاف و امور خیریه
 • ماهیت تجربه دینی از نگاه ویلیام آلستون،فصلنامه علمی،پژوهشی آیینه حکمت،پژوهشکده قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامی،گروه فلسفه و کلام،سال اول ،شماره اول،بهار 1389
 • تبیین رویکرد شهودی ملاصدرا در ادراک عقلی،فصلنامه آفاق حکمت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه فلسفه وحکمت،سال اول،شماره دوم،تابستان 1391
 • بررسی ونقد استدلال های دکارت بر دوگانه انگاری جوهری،فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی،سال یازدهم،شماره دوم،زمستان 1392، 42
 •  

 

زمینه های پژوهشی:

 • فلسفه اسلامی ، کلام اسلامی ،فلسفه غرب

 

سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس کارشناسی دررشته فلسفه وحکمت اسلامی،فقه ومبانی حقوق
 • تدریس درکارشناسی ارشد رشته فلسفه
 • تدریس در دکتری فلسفه
 •  
 • راهنمائی ومشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

دکتر طاهره سیدرضایی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه پیام نور لرستان

sepidehrezayiyahoo.com

دکتر علی آسمند جونقانی

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر.
مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی زبان های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

ali.asmandiau.ac.ir


دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا  همدان

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی زبان های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

دکتر عالیه یوسف فام

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

daliehyfgmail.com

دکتر محمد مهدی اسماعیلی

دکتری فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

esmaailigmail.com


 مشخصات تحصیلی:

 • دکتری:

رشته:فرهنگ و زبانهای باستانی-سال اخذ مدرک: 1379–نام دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 •  کارشناسی ارشد:

رشته: فرهنگ و زبانهای باستانی-سال اخذ مدرک: 1374–نام دانشگاه: دانشگاه شیراز

 • کارشناسی:

رشته: زبان و ادبیات فرانسه-سال اخذ مدرک: 1372–نام دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

 

سمت های اجرایی:

  

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

کتاب:

1-گنجینه گویش‌های ایرانی، استان اصفهان، دفتر اول، 1390، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

2-گنجینه گویش‌های ایرانی، استان اصفهان، دفتر دوم، (درحال انتشار)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

مقاله:

1- گویش سدهی، 1381، مجموعه مقالات نخستین همایش گویش‌شناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

2- گویش کمشچه‌ای، 1384، سریر سخن(مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش‌های ادبی)، دانشگاه تربیت مدرس.

3- پسوندهای مصدرساز در برخی گویش‌های مرکزی ایران، 1386، فصلنامه پژوهش ادبی (شماره 9)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

4- بررسی ساخت‌های مصدری در گویش‌های استان اصفهان، 1390،دوفصلنامه زبانشناخت (شماره 3) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

5- بررسی برخی فرایندهای واجی-آوایی گویش‌‌های مرکزی ایران، 1391، نخستین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال)، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.

6- بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان ثالث (همکار در تالیف)، 1391، فصلنامه پژوهش ادبی (شماره 26)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

7- بررسی نظام فعل در گویش طاری،1392، رنج و گنج (ارج‌نامه دکتر زهره زرشناس)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدخل دایره‌المعارف:

1- «گویش ابیانه‌ای»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

2-«گویش طرقی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

3-«گویش طاری»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

4-«گویش سدهی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

5-«گویش گزی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

6-«گویش نطنزی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

7-«گویش یارندی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

8- «گویش خوری»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

9- «گویش خورزوقی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

10- «گویش بادی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

 

 زمینه های پژوهشی:
 

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، زبان‌شناسی تاریخی، دستور زبان فارسی 

سوابق آموزشی:

1-تدریس در گروه زبانشناسی همگانی(کارشناسی ارشد) از1386 تاکنون(نام دروس: زبانشناسی تاریخی-تطبیقی، تطور زبان فارسی، تاریخچه زبان‌های ایرانی، ساخت زبان فارسی، تاریخ زبانشناسی، آواشناسی عمومی).

2- تدریس در گروه زبانشناسی همگانی (کارشناسی) از 1387 تا کنون(نام دروس: آشنایی با زبان فارسی باستان، آشنایی با زبان فارسی میانه، آشنایی با نظامهای نوشتاری، آشنایی با زبانشناسی تاریخی-تطبیقی، ساخت زبان فارسی).

3- تدریس در گروه‌های زبان آلمانی،انگلیسی و فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از1384 تاکنون(نام دروس: ساخت زبان فارسی، ساختارهای دستوری فارسی (ارشد)، زبانشناسی عمومی).

4-تدریس درگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیاز1376 تا 1390(نام دروس: تحقیق در دستور زبان فارسی (ارشد)، تاریخ زبان فارسی، مقدمات زبانشناسی، دستور زبان فارسی1و2).

5-تدریس درگروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهراز1383 تا 1389 (نام دروس: سنسکریت 1 و 2، اوستا (مقدمات، 1، 2، 3)، فارسی میانه (زردشتی، ترفانی و کتیبه‌ای)، فرهنگ ایران باستان، مقدمات زبانشناسی).

6-تدریس در بخش تحصیلات تکمیلی بنیاد ایرانشناسی از1384 تا 1389(نام درس: آشنایی با زبانها و خطوط ایرانی پیش از اسلام).

 

دکتر فیروز اسماعیل‌زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

test3.com

کارشناس نشریه

دکتر نادر مسلمی

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nader-moslemiyahoo.com

ویراستار انگلیسی

مهندس سید عباس حسینی

.

n.jpll.irgmail.com