نوآوری، تجزیه و ترکیب اوزان در غزل معاصر با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر آکادمی اندیشکده کلمه گرایان

چکیده

موسیقی و وزن یکی از ساحت‌های کلمه است که با تأکید بر جوهره‌ی گفتاری، نوشتاری و معنایی نمود و بروز یافته است هر چند تأکید اصلی بر جوهره‌آوایی_گفتاری است. وزن و موسیقی تا انقلاب نیما به تبعیت از غزل کلاسیک سروده می‌شد. اما با انقلاب نیما و جنبش سیمین بهبهانی در غزل معاصر، وزن عروضی و موسیقی غزل نیز دستخوش تغییراتی شد. مقاله‌ی حاضر، با هدف کلی بررسی میزان نوآوری، تجذیه و ترکیب اوزان عروضی در غزل معاصر با تکیه بر موسیقی شعر آرش آذرپیک گردآوری و تدوین شده است. با توجه به اینکه هیچ یک از شاعران پسا‌سیمینی در وزن عروضی و موسیقی نوآوری نداشته‌اند؛ و اغلب از اوزان جویباری بهره برده‌اند، آرش آذرپیک یکی از ادامه دهندگان راه سیمین است. که در اوزان ابداعی وی با بسامد فراوان غزل سروده و دست به نوآوری نیز زده است. در این مقاله اوزان پرکاربرد، نوآور و کلاسیک که مشخص گردیده و ذکر خواهد شد؛ مورد تحلیل واقع شده است. در پایان نیز با توجه به شواهد، به این نتیجه دست می‌یابیم که آذرپیک جزء معدود غزل‌سرایان پساسیمینی است که در ساحت وزن و موسیقیِ غزل مبدع و نوآور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation, analysis and combination of weights in contemporary sonnets based on Arash Azarpik's poems

نویسنده [English]

  • Ario hemmati
Director of the Academy of Theological Thought
چکیده [English]

Music and weight is one of the areas of the word that has been expressed and developed by emphasizing the essence of speech, writing and meaning, although the main emphasis is on the essence of phonetic-speech. Weight and music were written according to classical ghazal until Nima revolution. But with Nima's revolution and Simin Behbahani's movement in contemporary ghazal, the prosaic weight and music of ghazal also underwent changes. The current article has been compiled and edited with the general aim of investigating the level of innovation, appropriation and combination of prosody in contemporary ghazal based on the music of Arash Azarpik's poetry. Considering that none of the post-Siminian poets have innovated in the weight of prosody and music; and have often benefited from brook weights, Arash Azarpik is one of the successors of Simin's path. He has often composed ghazals in his innovative weights and has also started to innovate.In this article, the widely used, innovative and classic weights that will be identified and mentioned; has been analyzed. In the end, according to the evidence, we come to the conclusion that Azarpik is one of the few post-Seminian ghazal poets who is creative and innovative in the field of ghazal weight and music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight
  • New weights
  • Simini weights
  • Arash Azarpik