اهداف و چشم انداز

هدف مجلة «پژوهش‌های نوین ادبی» -شیرین وشکر سابق- تلاش در جهت نیل به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز بیست سالة نظام و بیانیه گام دوم انقلاب در علوم انسانی به ویژه مولفه‌های تعیین شده در حوزة زبان و ادبیات فارسی و به منظور حفظ و حراست از این مادر زبان گرامی و اصیل است. این مجله ضمن اعتقاد و باور به مولفه‌های «جهاد تبیین» در مبحث زبان و ادبیات فارسی بومی سازی و صادرات علوم انسانی در تلاش است با حمایت از پژوهشگران این حوزه گامی سترگ در این زمینه بردارد. از این رو با دریافت مقاله‌های ارزشمند استادان فرهیخته، دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و همراهی جهت بررسی و تعیین تکلیف به موقع در خصوص آنها در نیل به این هدف بزرگ گام برداریم. توجه به ضرورت توسعه آموزش و پژوهش مطالعات زبان و ادبیات در جامعه، همکاری با پژوهشگران محترم جهت انتقال دانش وتجربیات ادبی، استقبلال از پژوهش‌­های نوین در حوزه­ زبان‌ و ادبیات  و موضوعات میان رشته‌­ای، زمینه سازی برای جلب‌توجه جامعة علمی به ‌ضرورت تولید محتوا در حوزه زبان و ادبیات فارسی و... از اهم اهداف این مجله خواهد بود.