اخبار و اعلانات

تغییر نام و تغییر وضعیت نشریه پژوهش های نوین ادبی

فصلنامه شیرین و شکر از مورخ 1401/05/31 به دوفصلنامه پژوهش‌های نوین ادبی و با دو زبان فارسی و انگلیسی تغییر وضعیت داد.

مطالعه بیشتر

همکاری با انتشارات «آسو اوستا» و چاپخانه «عطا»

نشریه «پژوهش های نوین ادبی»، با همکاری انتشارات «آسو اوستا» و چاپخانه «عطا» منتشر خواهد شد.

مطالعه بیشتر