داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

پروفسور احمد تمیم داری

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2

پروفسور عارف نوشاهی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گوردن راولپندی پاکستان

3

پروفسور آذر میدخت صفوی

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اسلامی علیگر هند

4

پروفسور سیدحسن عباس

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هندو بنارس

5

پروفسور عصمت درّانی

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بهاولپور پاکستان

6

پروفسور بدرالدین مقصودزاده

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ملی تاجیکستان

7

دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی

8

دکتر محمد ناصر

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پنجاب پاکستان

9

دکتر مصباح الدین نرزیقول محمودزاده

 استاد دانشکاه ملی تاجیکستان، دانشکده‌ی فلولوزی

10

دکتر غلامرضا پیروز

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

11

دکتر مریم خلیلی جهان تیغ

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

12

دکترمرتضی محسنی

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

13

دکتر آذر دانشگر

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

14

دکتر غلامرضا سالمیان

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

15

دکتر سیدجواد میری منیق

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

16

دکتر سیروس نصرا... زاده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

17

دکتر هادی وکیلی

 دانشیار گروه مطالعات تطبیقی عرفانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

18

دکتر ایوب مرادی

دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

19

دکتر مهران زنده بودی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

20

دکتر خلیل بیگ زاده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

21

دکتر علی اکبر سام خانیانی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

22

دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

دانشیار  زبانشناسی محاسباتی، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علم و فناوری

23

دکتر هوشنگ خوش سیما

دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

34

دکتر علی تسلیمی

 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

35

دکتر محمدعلی محمودی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

36

دکتر محمد ایرانی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

37

دکتر فرزاد بالو

دانشیار گروه ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه بابلسر

38

دکتر عبدالله ولی پور

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

39

دکتر محسن پیشوایی علوی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

40

دکتر بخشعلی قنبری

دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه آزاد آسلامی واحد تهران مرکزی

41

دکتر حسن بساک

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

42

دکتر بهروز عباسی فریدنی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان

43

دکتر آسیه ذبیح نیا عمران

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

44

دکتر جیهاد شکری رشید

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صلاج الدین اربیل عراق

45

دکتر انور عباس مجید حیدر

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بغداد عراق

46

دکتر سیدحسین حسینی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

47

دکتر حوریه احدی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

48

دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

49

دکتر احمدخیالی خطیبی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

50

دکتر مریم محمدزاده

استادیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد اهر

51

دکتر محمدجواد زینلی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد سمنان

52

دکتر تراب جنگی قهرمان

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

53

دکتر فرشته ناصری

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

54

دکترمحمدکاظم رضازاده جودی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

55

دکتر طاهره سیدرضایی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور لرستان

56

دکتر علی آسمند جونقانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

57

دکتر عالیه یوسف فام

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

58

دکتر محمد مهدی اسماعیلی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

59

دکتر فیروز اسماعیل‌زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

60

دکتر شهین اوجاق علیزاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

61

دکتر الهام قنواتی محمد قاسمی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان آبادان

62

دکتر زینب نوروزعلی

مدیرمسئول موسسه مطالعات علوم انسانی و اسلامی حکمت کلمه

 

 

 

 

 

  .