انتشار شماره اول نشریه پژوهش های نوین ادبی

به اطلاع پژوهش‌گران گرامی می‌رساند شماره اول نشریه علمی تخصصی شیرین و شکر آماده چاپ بوده و جهت اعلام وصول به اداره کل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ارسال گردید.