بازنمود و برهم‌کنش اسطوره‌های گاو و ماه در داستان ماه‌پیشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک، سئول، کرة جنوبی.

چکیده

از دیرباز، اسطوره‌ها در خودآگاه و ناخودآگاه ملل سهم بسزایی داشته‌اند. انسان در ابتدایی‌ترین برخورد خویش با ادبیات، یعنی داستان‌ها و لالایی‌های کودکانه، همواره با اسطوره‌ها در ارتباط بوده است. داستان «ماه‌پیشانی» یکی از داستان‌های عامیانه کهن است که در طول حیات فرهنگ و تمدن ایرانی، شفاهی و کتبی، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. این داستان مملو از اسطوره‌ها و باورهای ایرانی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته؛ به اسطورۀ ماه و گاو و کارکرد و برهم‌کنش آنها در داستان ماه‌پیشانی اشاره می‌کنیم و به این مطلب می‌پردازیم که چگونه این دو عنصر داستان را پیش می‌برند و شخصیت اصلی داستان را در مسیر و سفر خود برای رسیدن به مرحلۀ باروری و آفرینش آماده می‌کنند. با توجه به بازنمود ماه و گاو به عنوان نماد زنانگی و باروری و همچنین بستر روایی داستان «ماه‌پیشانی»، این دو کهن الگو با روایت داستان کاملا متناسب هستند. گاو که نماد اسطورة قربانی شونده است در حقیقت مادری است که به این صورت درآمده است. او با راهنمایی‌های خود دخترش را به چاهی هدایت می‌کند که نماد زنانگی است همانگونه که چاه و غار نیز در طول تاریخ به عنوان نمادهای زنانگی وجود داشته‌اند. در چاه، دختر سیرت زیبای خود را نشان می‌دهد و این شایستگی را می‌یابد که با شستن صورتش با آب در واقع ماه، یعنی نماد باروری را به دست آورد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation and interaction of the myths of the cow and the moon in the story of the moon

نویسندگان [English]

  • Tayyaba Sheikh Vaisi 1
  • somaye Aghajani Kolkhoran 2
1 PhD student of Persian language and literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Hankook University of Foreign Studies, Seoul, South Korea.
چکیده [English]

Since long ago, myths have played a significant role in the conscious and unconscious of nations. Humans have always been in contact with myths in their most basic contact with literature, i.e. children's stories and lullabies. The story of "Mahpishani" is one of the ancient folk tales that has been passed down from one generation to another, orally and in writing, throughout the life of Iranian culture and civilization. This story is full of Iranian myths and beliefs. In the current research, it was done using descriptive and analytical method and using library resources;We refer to the myth of the moon and the cow and their function and interaction in the story of Moonlight and discuss how these two elements advance the story and prepare the main character of the story in his journey to reach the stage of fertility and creation. Considering the representation of the moon and the cow as symbols of femininity and fertility, as well as the narrative base of the story of "Moh Pishani", these two archetypes are completely compatible with the narration of the story. The cow, which is the symbol of the myth of sacrifice, is actually a mother who has become like this. With his guidance, he leads his daughter to a well, which is a symbol of femininity, just as wells and caves have existed throughout history as symbols of femininity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forehead
  • cow
  • moon
  • myth
  • fertility