بررسی ویژگی‌های شخصیتی شیخ کبیر وآموزه‌های تربیتی او در سیرة ابن‌خفیف ابوالحسن دیلمی ترجمة جنید شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش، دربارۀ آموزه‌های تربیتی در سیرۀ ابن خفیف عارف قرن چهارم هجری و اثر برجای ماندۀ او یعنی سیرة ابن خفیف است. نگارنده تلاش کرده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای به بررسی آموزه‌های تربیتی در سیرۀ ابن خفیف و آثارش بپردازد. سیرۀ ابن خفیف، توسط شاگردش، ابوالحسن دیلمی به زبان عربی تالیف و توسط رکن الدین یحیی بن جنید شیرازی به فارسی نگارش یافته است که دارای سیزده باب است و هر باب در خصوص موضوعی است که دارای مطالب تربیتی، اخلاقی و دینی می‌باشد. با توجه به اینکه او عارف و صوفی بزرگ بود بسیار مورد توجه و علاقه و احترام و تکریم مردم دوران خویش بود تا جایی که حتی به او لقب شیخ کبیر را داده بودند. طبق بررسی، سیرة ابن خفیف، به انجام فرایض دینی مانند نماز، روزه، قرائت قرآن و غیره توجه خاص داشته و همچنین دارای محاسن اخلاقی مانند تواضع، نیکوکاری، سخاوت، انصاف، رعایت حقوق هم‌نوعان و... بودند و در راه عرفان و تصوف مانند ریاضت، شریعت، توحید و... گام‌های موثری برداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the personality traits of Sheikh Kabir and her educational teachings in the biography of Ibn Khafif Abulhasan Deilami, translated by Junaid Shirazi

نویسندگان [English]

  • freshteh khakbaz 1
  • hoseyn faghihi 2
1 Master's student in Persian language and literature, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research is about educational teachings in the biography of the mystic Ibn Khafif of the 4th century Hijri and his remaining work, the biography of Ibn Khafif. The author has tried to investigate the educational teachings in the biography of Ibn Khafif and his works by using the descriptive and analytical method and using library sources. Ibn Khafif's biography was written in Arabic by his student, Abul Hasan Daylami, and written in Persian by Rukn al-Din Yahya bin Junid Shirazi, which has thirteen chapters, and each chapter is about a subject that has educational, moral and religious content. Due to the fact that he was a great mystic and Sufi, he was highly regarded and loved by the people of his time, to the point where they even gave him the title of Sheikh Kabir.

According to the study, Ibn Khafif's biography paid special attention to performing religious duties such as prayer, fasting, reading the Qur'an, etc., and also had moral virtues such as humility, charity, generosity, fairness, respecting the rights of fellow human beings, etc. Sufism took effective steps such as austerity, sharia, monotheism, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Khafif
  • Ibn Khafif'
  • s biography
  • educational teachings
  • Junaid Shirazi
  • Abul Hasan Deilami