بررسی ویژگی‌های شخصیتی شیخ کبیر وآموزه‌های تربیتی او در سیرة ابن‌خفیف ابوالحسن دیلمی ترجمة جنید شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش، دربارۀ آموزه‌های تربیتی در سیرۀ ابن خفیف عارف قرن چهارم هجری و اثر برجای ماندۀ او یعنی سیرة ابن خفیف است. نگارنده تلاش کرده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای به بررسی آموزه‌های تربیتی در سیرۀ ابن خفیف و آثارش بپردازد. سیرۀ ابن خفیف، توسط شاگردش، ابوالحسن دیلمی به زبان عربی تالیف و توسط رکن الدین یحیی بن جنید شیرازی به فارسی نگارش یافته است که دارای سیزده باب است و هر باب در خصوص موضوعی است که دارای مطالب تربیتی، اخلاقی و دینی می‌باشد. با توجه به اینکه او عارف و صوفی بزرگ بود بسیار مورد توجه و علاقه و احترام و تکریم مردم دوران خویش بود تا جایی که حتی به او لقب شیخ کبیر را داده بودند. طبق بررسی، سیرة ابن خفیف، به انجام فرایض دینی مانند نماز، روزه، قرائت قرآن و غیره توجه خاص داشته و همچنین دارای محاسن اخلاقی مانند تواضع، نیکوکاری، سخاوت، انصاف، رعایت حقوق هم‌نوعان و... بودند و در راه عرفان و تصوف مانند ریاضت، شریعت، توحید و... گام‌های موثری برداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات