عبدالقهارعاصی؛ شاعر درد‌ها و فریاد‌های محزون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین المللی اهل بیت، تهران، ایران.

چکیده

دردها و فریاد‌ها پیوسته در سروده‌های شاعران بازتاب گسترده‌ی داشته است. شاعران برای به‌رخ کشیدن احساس و عاطفه‌های‌شان ازخود سروده‌های غم‌انگیز و دردمندی را سر داده‌اند. عبدالقهار عاصی شاعر دردمندی افغانستانی پیوسته در تلاش بروز مشکلات و رنج‌های بی‌درمان مردمش بود. تفسیر برخورد‌ها و رفتاری‌های حاکمان و کشورش را در انبوه‌ی از کلمات و بیانات مورد بازتاب قرار داده و در سروده‎‌هایش مورد مشاهده می‌باشد. زمانی زیست این شاعر درمند و فریادگر انواع ناملایمت‌ها و دشوارها از کشور او بیرون قد کشیده بود، از یک‌سو استعمار قوای شوروی و از سوی‌دیگر فقر و مهاجرت‌های مردم از کشور او را بیش‌تر توسل کرده بود به سروده‌های اجتماعی که نمایان‌گر مشکلات مردم و کشورش بود می‌سرود. هدف از این پژوهش شناسایی ونشان دادند. برجستگی‌های ذهنی و فکری عبدالقهار عاصی بر پایه‌ی درد‌ها و احساس او برای مردم و کشورش اختصاص دارد می‌باشد و دیدگاهی او نسبت به آوارگی‌ها، مشکلات، بیگانه‌ستیزی، وطن دوستی و وطن‌فروشی به کدام سرحد قرار دارد؛ مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Abdulqahar Aasi: The Poet of Sorrows and Sorrowful Cries

نویسنده [English]

  • Beryali Ahmadi
Student of Persian language and literature, Ahl al-Bayt International University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abdulqahar Aasi is a poet of the new generation in Afghanistan. He is known for his poignant poetry, firm stance, and openly expressing himself. Consequently, he has often been involved with the issues of Afghanistan, rarely passing by silently amidst events in his country. Due to this spirit, Aasi wrote poems opposing the Communist regime's rule in Afghanistan, sometimes veiled and sometimes poetically direct. During the years of the Communist regime, he consistently protested and strived to depict the unresolved problems and sufferings of his people, reflecting his interpretations of the actions and behaviors of the rulers and his country through many words and expressions. The poet's life was marked by various hardships and difficulties in his country. On the one hand, the colonization by Soviet forces, and on the other, poverty and people's migration compelled him to compose socially-oriented poems. The aim of this research, conducted through a descriptive-analytical method and utilizing library sources, is to identify and demonstrate the intellectual and philosophical prominences of Abdulqahar Aasi based on his sorrows and emotions towards his country and its people. His perspectives on displacement, problems, xenophobia, patriotism, and treachery have been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdul Qahar Asi
  • Afghanistan
  • colonialism
  • displacement