چارانک‌سرایی- انواع بدعت‌ها و بدایع در ژانر رباعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر اندیشکدة کلمه گرایان ایران،تهران، ایران

2 پژوهشگر اندیشکده کلمه گرایان ایران، تهران، ایران

چکیده

پس از نوآوری‌هایی که در غزل معاصر موسوم به غزل دهة هفتاد رخ داد؛ رباعی نیز تن به بدعت و تازگی حاصل از فضای ادبی معاصر داد و نوع تازه‌ای از آن پدید آمد. چارانک یا مینی‌رباعی مجموعة رباعی است که از تعداد مشخص مصرع‌ها در رباعی فراروی کرده و با حفظ و همراهی اصل فشردگی درونی و فرم ذهنی درصدد نوآوری در ژانر رباعی برآمده است. این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای تدوین شده، بر آن است ضمن بررسی نوآوری‌ها در ژانر رباعی، انواع چارانک را در آثار منتشره مورد مورد توجه قرار دهد و با تحلیل و بررسی انواع اشکال نوشتاری چارانک دو مؤلفۀ فشردگی درونی و فرم ذهنی را بررسی و مشخص نماید. نتیجه اینکه این تحولات در ساحت رباعی تا زمان ارائة چارانک در رباعی بی‌سابقه و نوعی بدعت‌گرایی به شمار می‌آید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Charanksarai - all kinds of innovations in the quartet genre

نویسندگان [English]

  • Arash Azarpeik 1
  • niloufar masih 2
1 Secretary of the think tank of the wordists of Iran, Tehran, Iran
2 Researcher at the think tank of Iran's wordists, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the innovations that occurred in the contemporary ghazal known as the ghazal of the 1970s; Raba'i also succumbed to innovation and novelty resulting from the contemporary literary atmosphere and a new type of it emerged. Charank or mini-quartet is a group of quatrains that overcomes the specific number of stanzas in a quatrain and by keeping and accompanying the principle of internal compression and mental form, it seeks to innovate in the quatrain genre. This article, which was compiled in a descriptive-analytical method and using library sources, aims to pay attention to the types of quatrains in the published works, while examining the innovations in the quartet genre, and by analyzing and examining the types of written forms of the quatrain, the two components of compression. Examine and define the inner and mental form.
As a result, these changes in the field of quatrains until the presentation of Charanq in quatrains are unprecedented and a form of heresy.