دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی الگوی کنشگری گرماس در «حماسه آرش» سروده سیاوش کسرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

مرتضی عباسپور


بازتاب پدیده اعتیاد در شعر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

کاظم هاشمی


عبدالقهارعاصی؛ شاعر درد‌ها و فریاد‌های محزون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

بریالی احمدی


تجلی فرهنگ باستان ایران در اندیشه و بیان هنری شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

ایوب آچاک؛ مسعود ناروئی


رقص اصوات موسیقی در واژگان شعر با کشش و کاهش صامت‌ها و مصوت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

علی آسمندجونقانی


بررسی اهمیت و جایگاه زن در خانواده با تأکید بر دیوان پروین اعتصامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

فرزانه دشتی؛ حدیث باقری نیا


انگیختارهای اسطوره گرایی رمان غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

بهروز عباسی فریدنی


واکاویِ ریشه های میترائیسم در اسطوره شناسیِ رومانی (بررسیِ موردی زالموکسیس) بر اساس تحلیل لایه ای علتها از مَنظرِ سُهیل عِنایت الله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

رهام امیرپور امرائی؛ محمدرضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ پژمان دادخواه؛ سمانه غدیری